szkolenia smed

Szkolenia SMED

Szkolenia SMED – czyli redukcja czasu przezbrojenia maszyn

Szkolenia SMED mają decydujące znaczenie z punktu widzenia wydajności linii produkcyjnej.

SMED – Single Minute Exchange of Die – metoda pozwalająca na redukcję czasów przezbrojenia maszyn.

Obecnie wykorzystuje się technologie, gdzie dana linia może odpowiadać za produkcję kilku różnych lub podobnych produktów. Dlatego wyprodukowanie jednej partii i rozpoczęcie produkcji kolejnej niesie za sobą konieczność przezbrojenia linii technologicznej.  Czyli jest to istotne? Oczywiście! Ponieważ czas potrzebny na przezbrojenie maszyny, to przestój w produkcji i wydłużenie czasu na wytworzenie kolejnej partii towaru. Przede wszystkim przestoje w produkcji to wymierne koszty, które wpływają na cenę i dostępność towaru.

Szkolenia SMED znacznie poprawiają redukcje czasów przezbrajania maszyn. W szczególności uświadamiają z jak istotnym problemem mamy do czynienia. Czyli w skrócie można go nazwać rentownością linii technologicznej.  Im krótszy jest czas przestoju danej maszyny, tym mniejsze straty ponosimy w wyniku jej zastoju. W szczególności taka świadomość jest niezbędna w procesie optymalizacji produkcji. Dlatego szkolenie SMED pokaże Państwu techniki przezbrajania maszyn i w jaki sposób  mogą skrócić czas do minimum.

Przede wszystkim zmiana poszczególnych komponentów maszyny nie zawsze jest łatwa i szybka. Dlatego idealną sytuacją jest modyfikacja podzespołów bez konieczności wyłączania urządzeń. Czy zawsze jest to możliwe? Z pewnością można to ocenić również w Państwa Firmie. A dodatkowo w czasie szkolenia SMED na pewno podjąć działania, które zmniejszą wszelkie czasy do minimum.

Organizacja szkolenia SMED

Jako czas wyjściowy proponujemy szkolenie trwające trzy dni. Jednak organizacja i czas szkoleń SMED podlega indywidualnym ustaleniom z Państwem. Co najważniejsze, trzydniowe warsztaty będą zorganizowane wewnątrz przedsiębiorstwa. Grupa osób uczestniczących w warsztatach będzie mogła zapoznać się z prezentacją zagadnień dotyczących odchudzania produkcji. Ulokowanie warsztatów w zakładzie pozwoli wykorzystać przykłady rzeczywiście oddające charakter i skalę procesów w Państwa Firmie. Dzięki takiej organizacji warsztatów zespół warsztatowy podejmie wysiłek rzeczywistej redukcji czasu przezbrajania maszyn.

Z doświadczenia wynika, że w ciągu trzech dni można wypracować konkretne rozwiązania jednego z codziennych problemów produkcyjnych. Dodatkowo udaje się również podjąć wysiłek prowadzenia optymalizacji procesu i likwidacji marnotrawstwa. Dlatego proponujemy przygotowanie wybranej maszyny lub linii w celu przeprowadzenia przezbrajania. W związku z tym prosimy o takie dopasowanie terminu warsztatów, aby było możliwe przezbrojenie na odpowiedniej linii. Jeżeli to możliwe to idealnym rozwiązaniem będzie co najmniej dwukrotne przezbrojenie tej samej linii. W ten sposób pozwoli to od razu oszacować uzyskane oszczędności czasu i nakreślić plan dalszych działań w zakresie redukcji czasu przezbrajania maszyn.

Stosunek czasu prezentacji do działań warsztatowych wyniesie około 20:80.

Zajęcia są organizowane w postaci warsztatowej w sali szkoleniowej lub/i w hali produkcyjnej Państwa przedsiębiorstwa.

Dzięki udziałowi w szkoleniu SMED pracownicy Firmy:

 • Nabędą umiejętności stosowania technik organizacyjnych w zakresie przezbrajania linii produkcyjnych i wiedzę na temat zrządzania „dokładnie na czas”
 • Poznają zasady doboru odpowiednich narzędzi organizatorskich do skutecznej realizacji przezbrajania
 • Rozwiążą konkretne problemy w przedsiębiorstwie – czyli redukcja czasu przezbrajania maszyn na wskazanej linii
 • Powstanie dokumentacja warsztatu, w szczególności wypracowane zostaną właściwe dokumenty do realizacji działań w zakresie SMED

 

PROGRAM SZKOLENIA SMED – redukcja czasu przezbrajania maszyn:

Podejście Lean Manufacturing do zarządzania produkcją

 • Co to jest SMED? Wyjaśnienie metody
 • Analiza i mapowanie procesów w przedsiębiorstwie oraz strumienia wartości

Skuteczne metody odchudzania produkcji

GEMBA i efekty w zakresie zarządzania produkcją

Usuwanie marnotrawstwa w przedsiębiorstwie

 • Identyfikacja miejsc i czynności związanych z marnotrawstwem
 • Siedem rodzajów marnotrawstwa

Techniki organizatorskie odchudzania produkcji w zakresie przezbrajania:

 • organizacja redukcji czasu przezbrajania maszyn (SMED), optymalizacja przebiegu procesów
 • narzędzia stosowane przy organizacji SMED: wykres „spaghetti”, karta kreskowa, analiza czynności wewnętrznych i zewnętrznych, analiza zapisu wideo, chronometraż
 • techniki pracy grupowej w warsztatach SMED: burza mózgów, dyskusja panelowa, technika grup nominalnych
 • formalizacja i dokumentowanie procesu przezbrajania (SMED) – czyli zarządzanie wiedzą, przenoszenie rozwiązań na inne obszary działania

Usuwanie marnotrawstwa w przedsiębiorstwie

Dodatkowo zapraszamy Państwa na szkolenie zarządzanie zespołem produkcyjnym.

Wszystkie nasze szkolenia zamknięte są dopasowane do specyfiki naszego Klienta. W celu uzyskania pełnych informacji prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. + 48 503 129 393

[email protected]