Szkolenia SMED

Szkolenia SMED – skracanie czasu przezbrojenia maszyn

SMED – Single Minute Exchange of Die – metoda pozwalająca na skrócenie czasów przezbrojenia maszyn.

Szkolenia SMED mają decydujące znaczenie z punktu widzenia wydajności linii produkcyjnej. Obecnie wykorzystuje się technologie, gdzie dana linia może odpowiadać za produkcję kilku różnych lub podobnych produktów. Wyprodukowanie jednej partii i rozpoczęcie produkcji kolejnej niesie za sobą konieczność przezbrojenia linii technologicznej.  Czy jest to istotne? Oczywiście! Ponieważ czas potrzebny na przezbrojenie maszyny, to przestój w produkcji i wydłużenie czasu na wytworzenie kolejnej partii towaru. A przestoje w produkcji to wymierne koszty, które wpływają na cenę i dostępność towaru.

Szkolenia SMED znacznie poprawiają proces przezbrajania maszyn. Uświadamiają też z jak istotnym problemem mamy do czynienia. W skrócie można go nazwać rentownością linii technologicznej.  Im krótszy jest czas przestoju danej maszyny, tym mniejsze straty ponosimy w wyniku jej zastoju. Ta świadomość jest niezbędna w procesie optymalizacji produkcji. Natomiast szkolenie SMED pokaże Państwu techniki przezbrajania maszyn i w jaki sposób  mogą skrócić czas do minimum.

Zmiana poszczególnych komponentów maszyny nie zawsze jest łatwa i szybka. Idealną sytuacją jest modyfikacja podzespołów bez konieczności wyłączania urządzeń. Czy zawsze jest to możliwe? Można to ocenić również w Państwa Firmie. A w czasie szkolenia SMED na pewno podjąć działania, które zmniejszą wszelkie czasy do minimum.

Organizacja szkolenia SMED

Jako czas wyjściowy proponujemy szkolenie trwające trzy dni. Jednak organizacja i czas szkoleń SMED podlega indywidualnym ustaleniom z Państwem. Trzydniowe warsztaty będą zorganizowane wewnątrz przedsiębiorstwa. Grupa osób uczestniczących w warsztatach będzie mogła zapoznać się z prezentacją zagadnień dotyczących odchudzania produkcji. Ulokowanie warsztatów w zakładzie pozwoli wykorzystać przykłady rzeczywiście oddające charakter i skalę procesów w Państwa Firmie. Dzięki takiej organizacji warsztatów zespół warsztatowy podejmie wysiłek rzeczywistego skrócenia czasu przezbrajania maszyn. Z doświadczenia wynika, że w ciągu trzech dni można wypracować konkretne rozwiązania jednego z codziennych problemów produkcyjnych.  Udaje się również podjąć wysiłek prowadzenia optymalizacji procesu i likwidacji marnotrawstwa. Proponujemy przygotowanie wybranej maszyny lub linii w celu przeprowadzenia przezbrajania. Prosimy o takie dopasowanie terminu warsztatów, aby było możliwe przezbrojenie na odpowiedniej linii. Jeżeli to możliwe to idealnym rozwiązaniem będzie co najmniej dwukrotne przezbrojenie tej samej linii. Pozwoli to od razu oszacować uzyskane oszczędności czasu i nakreślić plan dalszych działań w zakresie przezbrajania.

Stosunek czasu prezentacji do działań warsztatowych wyniesie około 20:80.

Zajęcia są organizowane w postaci warsztatowej w sali szkoleniowej lub/i w hali produkcyjnej Państwa przedsiębiorstwa.

Dzięki udziałowi w szkoleniu SMED pracownicy Firmy:

 • Nabędą umiejętności stosowania technik organizacyjnych w zakresie przezbrajania linii produkcyjnych i wiedzę na temat zrządzania „dokładnie na czas”
 • Poznają zasady doboru odpowiednich narzędzi organizatorskich do skutecznej realizacji przezbrajania
 • Rozwiążą konkretne problemy w przedsiębiorstwie – skrócenie czasu przezbrajania wskazanej linii
 • Powstanie dokumentacja warsztatu i wypracowane zostaną właściwe dokumenty do realizacji działań w zakresie SMED

 

PROGRAM SZKOLENIA SMED – skracanie przezbrajania maszyn:

Podejście Lean Manufacturing do zarządzania produkcją

 • Co to jest SMED? Wyjaśnienie metody
 • Analiza i mapowanie procesów w przedsiębiorstwie oraz strumienia wartości

Skuteczne metody odchudzania produkcji

GEMBA i efekty w zakresie zarządzania produkcją

Usuwanie marnotrawstwa w przedsiębiorstwie

 • Identyfikacja miejsc i czynności związanych z marnotrawstwem
 • Siedem rodzajów marnotrawstwa

Techniki organizatorskie odchudzania produkcji w zakresie przezbrajania:

 • organizacja skracania czasu przezbrajania maszyn (SMED), optymalizacja przebiegu procesów
 • narzędzia stosowane przy organizacji SMED: wykres „spaghetti”, karta kreskowa, analiza czynności wewnętrznych i zewnętrznych, analiza zapisu wideo, chronometraż
 • techniki pracy grupowej w warsztatach SMED: burza mózgów, dyskusja panelowa, technika grup nominalnych
 • formalizacja i dokumentowanie procesu przezbrajania (SMED) – zarządzanie wiedzą, przenoszenie rozwiązań na inne obszary działania

Usuwanie marnotrawstwa w przedsiębiorstwie

 

Wszystkie nasze szkolenia zamknięte są dopasowane do specyfiki naszego Klienta. W celu uzyskania pełnych informacji prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. 533 533 688

[email protected]