Zarządzanie zmianą szkolenie

Szkolenie Zarządzanie zmianą

Zarządzanie Zmianą – szkolenie o transformacji

Zarządzanie Zmianą – szkolenie, które znacznie ułatwia wdrażanie modernizacji w firmie. Należy pamiętać, że rozwój każdego przedsiębiorstwa jest uzależniony od ustawicznego wdrażania nowych procesów. Aby móc iść ramię w ramię z nowoczesnymi technologiami i rywalizować z firmami konkurencyjnymi należy być przygotowanym na reformy. W szczególności, że niosą one za sobą nowe nakłady pracy, środki finansowe, zaangażowanie pracowników, zmiany struktur, celów itd. W związku z tym wywołują też opór pracowników do zmian obecnego warsztatu pracy. Doskonałym wsparciem w takich sytuacjach jest edukacja, jaką zapewniają prowadzone przez nas szkolenia dla firm, w tym szkolenie z zarządzania zmianą.

Reorganizacja i zarządzanie zmianą — szkolenie jako wsparcie zwierzchników

W przypadku potrzeby wprowadzenia zmian należy pamiętać, że nie same procedury są tu problemem. Zmiana rozwija, uczy, nadaje nowy cel i nowy sens. Przede wszystkim najtrudniejsze dla wielu kierowników jest wdrożenie i realizacja przy współudziale zespołu. Nieprzewidziane procesy grupowe i postawy pracowników, różne motywacje i zaangażowania mogą mieć duży wpływ na realizację zmian. Właśnie dlatego zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniu Zarządzanie Zmianą. Oparty na praktycznych zadaniach kurs ułatwi współpracę z zespołem w trakcie wdrażania nowych projektów. Dodatkowo prowadzone jako szkolenia online to możliwość podniesienia swoich kwalifikacji w zakresie zarządzania bez potrzeby wyjazdu.

Zarządzanie Zmianą szkolenie wspierające trudne zadanie menedżera

Wdrażanie zmian w firmach to bezsprzecznie duże wyzwanie dla wielu menedżerów. W większości firm nie odbywa się ono bez problemów, potknięć, nieprzewidzianych sytuacji oraz negatywnych reakcji pracowniczych. Wydaje się, że czynnik ludzki jest tu kluczowy. W szczególności w trudnych sytuacjach zgrany i dobrze nastawiony zespół potrafi efektywnie rozwiązywać wszelkie problemy. Ale co zrobić, gdy pracownicy nie chcą się zaangażować we wdrażanie zmian, a wręcz przeszkadzają? By potrafić odpowiednio zareagować w takiej sytuacji, warto wziąć udział w szkoleniu z zarządzania zmianą w zespole. W trakcie warsztatów z zarządzania zmianą w organizacji uczestnicy mają szansę przyswoić techniki i postępowania w procesie zmian i reorganizacji. Szkolenie biznesowe tego rodzaju uczą diagnozować własną osobowość pod kątem zarządzania procesem zmian w firmie. Co więcej, udział w szkoleniu pozwala dowiedzieć się tego jak zaplanować, przygotowywać i przeprowadzać modyfikacje oraz jakich narzędzi używać w tym celu. Dodatkowo, w ramach szkolenia zarządzania uczymy współpracy z zespołem pracowniczym na wszystkich etapach wdrażania usprawnień w firmie. By jeszcze bardziej zwiększyć efektywność w tym zakresie, proponujemy szkolenia z kierowania zespołem.

Dzięki szkoleniu Zarządzanie Zmianą menedżerowie:

 • nauczą się przygotowywać, planować i wprowadzać zmiany
 • zdobędą umiejętności wspierania firmy i pracowników w okresie reform
 • uświadomią sobie oraz zespołowi znaczenie usprawnień — przede wszystkim jako możliwość szansy, a nie zagrożenia,
 • poznają sposoby skutecznej komunikacji w okresie przekształceń. Co najważniejsze techniki wpływu na proces adaptacji pracowników,
 • nauczą się przeciwdziałać oporowi — zwłaszcza negatywnym skutkom w procesie usprawnień,
 • dowiedzą się, jak zwiększyć efektywność i motywację do pracy po okresie zmian
 • podniosą motywację swoich pracowników,
 • zwiększą efektywność zespołu.

Szkolenie Zarządzanie Zmianą – PROGRAM:

I. MENEDŻER A REFORMY W FIRMIE

Menedżer jako lider wdrażania oraz inicjowania usprawnień

 • Inicjowanie reform. Czyli kluczowych kompetencji menedżerskich
 • Zarządzanie zmianą szkolenie a rzeczywistość
 • Dlaczego każdy szef jest osobiście odpowiedzialny za wdrażanie modyfikacji i ulepszeń?
 • Co może oznaczać to, że zwłaszcza szef nie chce wdrażać zmian?
 • Za jakie reformy odpowiada menedżer?

Praca w swoim dziale
Współpraca ze zwierzchnikami
Współpraca między działami
Doskonalenie procedur

 • Kiedy menedżer powinien wdrażać usprawnienia?

Większe zmiany organizacyjne
Stałe usprawnienia
Reagowanie na zdarzenia niespodziewane
Postrzeganie swojej pracy przez pryzmat celów i strategii firmy

Menedżer i jego reakcja na zmiany, czyli robimy autodiagnozę…

 • Jak reaguję na nowe i nieznane? Samoocena własna
 • Moja wiedza, przyzwyczajenia i nastawienie

II. Zarządzanie Zmianą szkolenie w organizacji

Proces usprawnień w funkcjonowaniu organizacji

 • Zmiana – co ona oznacza? Przynosi szansę czy zagrożenie?
 • Co powoduje, że ludzie boją się wdrażania usprawnień?
 • Korzyści wynikające z pojawienia się reform – innowacje, dopasowanie i możliwość ekspansji firmy

Zarządzanie zmianą – czyli o Modelach i etapach

 • Etapy i procedury w firmie
 • Prognozowanie zjawisk zachodzących w trakcie wdrażania innowacji
 • Modyfikacje zaplanowane i reagowanie na ogniska zapalne
 • Zjawiska i etapy towarzyszące wdrażaniu usprawnień

Doznanie szoku
Etap obrony i wycofania
Relacja zrozumienia do akceptacji
Proces adaptacji do nowego procesu

III. TECHNIKI WPROWADZANIA ZMIAN

Zarządzanie zmianą szkolenie z wdrażania reform

 • Wyznaczanie celów sobie i zespołowi
 • Planowanie zadań
 • Jak ustalać plan zmiany?
 • Delegowanie podwładnym kontroli nad przebiegiem procesów usprawniających
 • Kontrolowanie zadań i celów

IV. KOMUNIKACJA W PROCESIE ZMIAN

Menedżer jako lider

 • Techniki przewodzenia nowym zadaniom i wpływania na innych

Jak komunikować zmiany?

 • No niestety musimy – czyli jak mówić motywująco o reorganizacji? Czego unikać?
 • Motywowanie pracowników do wykonywania konkretnych zadań. Przede wszystkim krótko- i długoterminowych
 • Angażowanie zespołu. Czyli mobilizacja do ambitnych zadań i wzbudzanie entuzjazmu
 • Wzbudzanie w zespole motywacji osiągnięć
 • Techniki przekonywania do swojej propozycji
 • Identyfikacja pracownika z firmą w czasie przebiegu procesu zmiany

V. PSYCHOLOGIA GRUPY W ZARZĄDZANIU REORGANIZACJĄ W FIRMIE

Typowe reakcje pracowników, które należy pamiętać. Czyli takie, które podlegają projektowi usprawnień

 • Stres w pierwszym okresie wdrażania
 • Najczęstsze rodzaje reakcji. W ten sposób je pokonasz

Opór psychologiczny – czyli przekora i niechęć
Objawy motywacji negatywnej
Widoczne i ukryte przejawy negatywnych emocji

 • Niepokój w sytuacji zmian, czyli destabilizacja?

Pojawianie się dysproporcji w piramidzie potrzeb
Obawa przez utratą osobistych profitów

 • Zjawiska grupowe. Przede wszystkim: pojawianie się konfliktów, przejawów buntu, rozbicie psychologiczne dotychczasowych zależności
 • Gry psychologiczne.

Jakich błędów przede wszystkim nie popełniać względem oporu pracowników

 • Ustępstwa w chwili pojawienia się oporu
 • Bagatelizowanie oporu
 • Rygorystyczne stopowanie oporu

Zarządzanie zmianą szkolenie o procesach grupowych, czyli czego nie unikniesz…

 • Samotność menedżera a praca z grupą
 • Ocena swoich podwładnych – przede wszystkim sprecyzowanie możliwości grupy, ról i etapu rozwoju
 • Kryzys efektywności – co najważniejsze w przeciwdziałaniu
 • Metody przeciwdziała wpływowi samozwańczego lidera w grupie

Pokonywanie oporu w grupie pracowników

 • Konsultacje z podwładnymi
 • Komunikacja partnerska
 • Wykorzystanie technik wpływu, czyli omijamy opór

Trudne epizody w przebiegu zmian

 • W jaki sposób motywująco wykorzystać kryzys w zespole?
 • Metody przeciwdziałania konfliktom
 • Ataki na szefa. W ten sposób następuje destabilizacja grupy pracowniczej

Praca nad indywidualnymi problemami uczestników szkolenia

Szkolenie Zarządzanie Zmianą, czyli dalszy rozwój

Szkolenie Zarządzania Zmianą warto rozszerzyć o motywowanie pracowników. Z pewnością poszerzy to umiejętności kadry menedżerskiej, ale przede wszystkim zwiększy jej skuteczność i efektywność. Zachęcamy też do przyjrzenia się ofercie obejmującej szkolenia mobbing oraz szkolenia z zarządzania stresem.

Zarządzanie Zmianą szkolenie w systemie zamkniętym jest dopasowane do charakteru pracy danej firmy. Aby uzyskać pełne informacje dotyczące możliwości zorganizowania szkolenia z zarządzania zmianą, prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub kontakt z Doradcą: