Zarządzanie zmianą

Zarządzanie Zmianą – szkolenie o otwartości na reformy

Zarządzanie Zmianą szkolenie, które znacznie ułatwia wdrażanie reform w firmie. Rozwój każdego przedsiębiorstwa jest uzależniony od ustawicznego wdrażania nowych procesów. Aby móc iść ramię w ramię z nowoczesnymi technologiami, rywalizować z firmami konkurencyjnymi należy być przygotowanym na reformy. Niosą one za sobą nowe nakłady pracy, środki finansowe, zaangażowanie pracowników, zmiany struktur, celów itd. Ale niosą też za sobą opór pracowników do zmian obecnego warsztatu pracy. Doskonałym wsparciem w takich sytuacjach jest edukacja, czyli Zarządzanie Zmianą, szkolenie wspomagające zwierzchników. Chcąc wprowadzać do swojej oferty nowe technologie, wdrażać nowoczesne procedury, zmniejszać koszty, zwiększać wydajność itd. jesteśmy skazania na ciągłe modyfikacje.

Jednak nie same procedury są tu problemem. Zmiana rozwija, uczy, nadaje nowy cel i nowy sens. Najtrudniejsze dla wielu kierowników jest wdrożenie i realizacja przy współudziale zespołu. Nieprzewidziane procesy grupowe i postawy pracowników, różne motywacje i zaangażowania mogą mieć duży wpływ na realizację reform. Dlatego zapraszamy do udziału w Zarządzaniu Zmianą szkoleniu, które ułatwia współpracę z zespołem w trakcie wdrażania nowych projektów.

Zarządzanie Zmianą szkolenie wspierające trudne zadanie menedżera

Wdrażanie zmian w firmach to duże wyzwanie dla wielu menedżerów. Nie obywa się ono bez problemów, potknięć, nieprzewidzianych sytuacji oraz negatywnych reakcji pracowniczych. Czynnik ludzki wydaje się tu kluczowy. Nawet w trudnych sytuacjach zgrany i dobrze nastawiony zespół potrafi efektywnie rozwiązywać wszelkie problemy. Ale co zrobić, gdy pracownicy nie chcą się zaangażować we wdrażanie zmian, a wręcz przeszkadzają? Tutaj udzielamy Państwu wsparcia w zarządzaniu zmianą szkoleniem, które wpływa na postawy pracowników. W trakcie warsztatów nauczą się Państwo technik i sposobów postępowania w procesie zmian, reform, modyfikacji. Szkolenie nauczy Państwa diagnozować własną osobowość pod kątem zarządzania procesem zmian w firmie. Dowiedzą się Państwo jak zaplanować, przygotowywać, przeprowadzać modyfikacje, jakich używać narzędzi przy współpracy z podwładnymi. Nauczą się Państwo współpracy z zespołem pracowniczym na wszystkich etapach wdrażania usprawnień w Państwa Firmie.

Dzięki szkoleniu z Zarządzania Zmianą Państwa Menedżerowie:

 • Nauczą się przygotowywać, planować i wprowadzać zmiany
 • Zdobędą umiejętności wspierania firmy i pracowników w okresie reform
 • Uświadomią sobie oraz zespołowi znaczenie usprawnień jako szansy a nie zagrożenia
 • Poznają sposoby skutecznej komunikacji w okresie przekształceń oraz techniki wpływu na proces adaptacji pracowników
 • Nauczą się przeciwdziałać oporowi i negatywnym skutkom w procesie usprawnień
 • Dowiedzą się, jak zwiększyć efektywność i motywację do pracy po okresie zmian
 • Dzięki szkoleniu Zarządzanie Zmianą podniosą motywację swoich pracowników i zwiększa efektywność zespołu

 

Zarządzanie Zmianą szkolenie i PROGRAM:

I. MENEDŻER A REFORMY W FIRMIE

Menedżer jako lider wdrażania oraz inicjowania usprawnień

 • Inicjowanie reform jako jedna z kluczowych kompetencji menedżerskich
 • Zarządzanie zmianą szkolenie a rzeczywistość
 • Dlaczego każdy szef jest osobiście odpowiedzialny za wdrażanie modyfikacji i ulepszeń?
 • Co może oznaczać to, że szef nie chce wdrażać zmian?
 • Za jakie reformy odpowiada menedżer?

Praca w swoim dziale
Współpraca ze zwierzchnikami
Współpraca między działami
Doskonalenie procedur

 • Kiedy menedżer powinien wdrażać usprawnienia?

Większe zmiany organizacyjne
Stałe usprawnienia
Reagowanie na zdarzenia niespodziewane
Postrzeganie swojej pracy przez pryzmat celów i strategii firmy

Menedżer i jego reakcja na zmiany, czyli robimy autodiagnozę…

 • Jak reaguję na nowe i nieznane? Samoocena własna
 • Moja wiedza, przyzwyczajenia i nastawienie

II. ZMIANA W ORGANIZACJI

Proces usprawnień w funkcjonowaniu organizacji

 • Zmiana – co ona oznacza? Przynosi szansę czy zagrożenie?
 • Co powoduje, że ludzie boją się wdrażania usprawnień?
 • Korzyści wynikające z pojawienia się reform – innowacje, dopasowanie i możliwość ekspansji firmy

Zarządzanie zmianą – Modele i etapy

 • Etapy i procedury w firmie
 • Prognozowanie zjawisk zachodzących w trakcie wdrażania innowacji
 • Modyfikacje zaplanowane i reagowanie na ogniska zapalne
 • Zjawiska i etapy towarzyszące wdrażaniu usprawnień

Doznanie szoku
Etap obrony i wycofania
Relacja zrozumienia do akceptacji
Proces adaptacji do nowego procesu

III. TECHNIKI WPROWADZANIA ZMIAN

Sposoby wdrażania reform

 • Wyznaczanie celów sobie i zespołowi
 • Planowanie zadań
 • Jak ustalać plan zmiany?
 • Delegowanie podwładnym kontroli nad przebiegiem procesów usprawniających
 • Kontrolowanie zadań i celów

IV. KOMUNIKACJA W PROCESIE ZMIAN

Menedżer jako lider

 • Techniki przewodzenia nowym zadaniom i wpływania na innych

Jak komunikować zmiany?

 • No niestety musimy – czyli jak mówić motywująco o reorganizacji? Czego unikać?
 • Motywowanie pracowników do wykonywania konkretnych zadań krótko- i długoterminowych
 • Angażowanie zespołu w wykonanie ambitnych zadań i wzbudzanie entuzjazmu
 • Wzbudzanie w zespole motywacji osiągnięć
 • Techniki przekonywania do swojej propozycji
 • Identyfikacja pracownika z firmą w czasie przebiegu procesu zmiany

V. PSYCHOLOGIA GRUPY W ZARZĄDZANIU REORGANIZACJĄ W FIRMIE

Typowe reakcje pracowników podlegającym projektowi usprawnień

 • Stres w pierwszym okresie wdrażania
 • Najczęstsze rodzaje reakcji i metody pokonywania ich u pracowników

Opór psychologiczny – przekora i niechęć
Objawy motywacji negatywnej
Widoczne i ukryte przejawy negatywnych emocji

 • Niepokój w sytuacji zmian

Pojawianie się dysproporcji w piramidzie potrzeb
Obawa przez utratą osobistych profitów

 • Zjawiska grupowe – pojawianie się konfliktów, przejawów buntu, rozbicie psychologiczne dotychczasowych zależności
 • Gry psychologiczne

Jakich błędów nie popełniać względem oporu pracowników

 • Ustępstwa w chwili pojawienia się oporu
 • Bagatelizowanie oporu
 • Rygorystyczne stopowanie oporu

Procesy grupowe, które towarzyszą reformom

 • Samotność menedżera a praca z grupą
 • Ocena swoich podwładnych – sprecyzowanie możliwości grupy, ról i etapu rozwoju
 • Kryzys efektywności – przeciwdziałanie
 • Metody przeciwdziała wpływowi samozwańczego lidera w grupie

Pokonywanie oporu w grupie pracowników

 • Konsultacje z podwładnymi
 • Komunikacja partnerska
 • Wykorzystanie technik wpływu

Trudne epizody w przebiegu zmian

 • W jaki sposób motywująco wykorzystać kryzys w zespole?
 • Metody przeciwdziałania konfliktom
 • Ataki na szefa i próba destabilizacja grupy pracowniczej

Praca nad indywidualnymi problemami uczestników szkolenia

 

Zarządzanie Zmianą szkolenie przeprowadzanie w systemie zamkniętym jest dopasowane do charakteru Państwa pracy. W celu uzyskania pełnych informacji prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. 533 533 688

[email protected]