Zarządzanie zmianą szkolenie

Zarządzanie zmianą szkolenie

Zarządzanie Zmianą – szkolenie o transformacji

Zarządzanie Zmianą szkolenie, które znacznie ułatwia wdrażanie modernizacji w firmie. Należy pamiętać, że rozwój każdego przedsiębiorstwa jest uzależniony od ustawicznego wdrażania nowych procesów. Aby móc iść ramię w ramię z nowoczesnymi technologiami, rywalizować z firmami konkurencyjnymi należy być przygotowanym na reformy. W szczególności, że niosą one za sobą nowe nakłady pracy, środki finansowe, zaangażowanie pracowników, zmiany struktur, celów itd. W związku z tym niosą też za sobą opór pracowników do zmian obecnego warsztatu pracy. Dlatego doskonałym wsparciem w takich sytuacjach jest edukacja, czyli Zarządzanie Zmianą, szkolenie wspomagające zwierzchników. W takim razie chcąc wprowadzać do swojej oferty nowości, wdrażać nowoczesne procedury, zwiększać wydajność itd. jesteśmy skazania na ciągłe modyfikacje.

Należy pamiętać, że nie same procedury są tu problemem. Mianowicie zmiana rozwija, uczy, nadaje nowy cel i nowy sens. Przede wszystkim najtrudniejsze dla wielu kierowników jest wdrożenie i realizacja przy współudziale zespołu. Czyli nieprzewidziane procesy grupowe i postawy pracowników, różne motywacje i zaangażowania mogą mieć duży wpływ na realizację zmian. Dlatego zapraszamy do udziału w szkoleniu Zarządzanie Zmianą, które ułatwia współpracę z zespołem w trakcie wdrażania nowych projektów.

Zarządzanie Zmianą szkolenie wspierające trudne zadanie menedżera

Z pewnością wdrażanie zmian w firmach to duże wyzwanie dla wielu menedżerów. Zatem nie odbywa się ono bez problemów, potknięć, nieprzewidzianych sytuacji oraz negatywnych reakcji pracowniczych. Wydaje się, że czynnik ludzki jest tu kluczowy. W szczególności w trudnych sytuacjach zgrany i dobrze nastawiony zespół potrafi efektywnie rozwiązywać wszelkie problemy. Ale co zrobić, gdy pracownicy nie chcą się zaangażować we wdrażanie zmian, a wręcz przeszkadzają? Przede wszystkim w tym momencie udzielamy Państwu wsparcia w zarządzaniu zmianą szkoleniem, które zmienia postawy pracowników. W trakcie warsztatów nauczą się Państwo technik i postępowania w procesie zmian i reorganizacji. Szkolenie nauczy Państwa diagnozować własną osobowość pod kątem zarządzania procesem zmian w firmie. W związku z tym dowiedzą się Państwo jak zaplanować, przygotowywać, przeprowadzać modyfikacje, jakich używać narzędzi. Dodatkowo nauczą się Państwo współpracy z zespołem pracowniczym na wszystkich etapach wdrażania usprawnień w Państwa Firmie.

Dzięki szkoleniu Zarządzanie Zmianą Państwa Menedżerowie:

 • Nauczą się przygotowywać, planować i wprowadzać zmiany
 • Zdobędą umiejętności wspierania firmy i pracowników w okresie reform
 • Uświadomią sobie oraz zespołowi znaczenie usprawnień. Przede wszystkim jako szansy a nie zagrożenia
 • Poznają sposoby skutecznej komunikacji w okresie przekształceń. Co najważniejsze techniki wpływu na proces adaptacji pracowników
 • Z pewnością nauczą się przeciwdziałać oporowi. Zwłaszcza negatywnym skutkom w procesie usprawnień
 • Dowiedzą się, jak zwiększyć efektywność i motywację do pracy po okresie zmian
 • Zarządzanie Zmianą szkolenie, dzięki któremu podniosą motywację swoich pracowników. Przede wszystkim zwiększenie efektywności zespołu

 

Szkolenie Zarządzanie Zmianą – PROGRAM:

I. MENEDŻER A REFORMY W FIRMIE

Menedżer jako lider wdrażania oraz inicjowania usprawnień

 • Inicjowanie reform. Czyli kluczowych kompetencji menedżerskich
 • Zarządzanie zmianą szkolenie a rzeczywistość
 • Dlaczego każdy szef jest osobiście odpowiedzialny za wdrażanie modyfikacji i ulepszeń?
 • Co może oznaczać to, że zwłaszcza szef nie chce wdrażać zmian?
 • Za jakie reformy odpowiada menedżer?

Praca w swoim dziale
Współpraca ze zwierzchnikami
Współpraca między działami
Doskonalenie procedur

 • Kiedy menedżer powinien wdrażać usprawnienia?

Większe zmiany organizacyjne
Stałe usprawnienia
Reagowanie na zdarzenia niespodziewane
Postrzeganie swojej pracy przez pryzmat celów i strategii firmy

Menedżer i jego reakcja na zmiany, czyli robimy autodiagnozę…

 • Jak reaguję na nowe i nieznane? Samoocena własna
 • Moja wiedza, przyzwyczajenia i nastawienie

II. Zarządzanie Zmianą szkolenie w organizacji

Proces usprawnień w funkcjonowaniu organizacji

 • Zmiana – co ona oznacza? Przynosi szansę czy zagrożenie?
 • Co powoduje, że ludzie boją się wdrażania usprawnień?
 • Korzyści wynikające z pojawienia się reform – innowacje, dopasowanie i możliwość ekspansji firmy

Zarządzanie zmianą – czyli o Modelach i etapach

 • Etapy i procedury w firmie
 • Prognozowanie zjawisk zachodzących w trakcie wdrażania innowacji
 • Modyfikacje zaplanowane i reagowanie na ogniska zapalne
 • Zjawiska i etapy towarzyszące wdrażaniu usprawnień

Doznanie szoku
Etap obrony i wycofania
Relacja zrozumienia do akceptacji
Proces adaptacji do nowego procesu

III. TECHNIKI WPROWADZANIA ZMIAN

Zarządzanie zmianą szkolenie z wdrażania reform

 • Wyznaczanie celów sobie i zespołowi
 • Planowanie zadań
 • Jak ustalać plan zmiany?
 • Delegowanie podwładnym kontroli nad przebiegiem procesów usprawniających
 • Kontrolowanie zadań i celów

IV. KOMUNIKACJA W PROCESIE ZMIAN

Menedżer jako lider

 • Techniki przewodzenia nowym zadaniom i wpływania na innych

Jak komunikować zmiany?

 • No niestety musimy czyli jak mówić motywująco o reorganizacji? Czego unikać?
 • Motywowanie pracowników do wykonywania konkretnych zadań. Przede wszystkim krótko- i długoterminowych
 • Angażowanie zespołu. Czyli mobilizacja do ambitnych zadań i wzbudzanie entuzjazmu
 • Wzbudzanie w zespole motywacji osiągnięć
 • Techniki przekonywania do swojej propozycji
 • Identyfikacja pracownika z firmą w czasie przebiegu procesu zmiany

V. PSYCHOLOGIA GRUPY W ZARZĄDZANIU REORGANIZACJĄ W FIRMIE

Typowe reakcje pracowników, które należy pamiętać. Czyli takie, które podlegają projektowi usprawnień

 • Stres w pierwszym okresie wdrażania
 • Najczęstsze rodzaje reakcji. W ten sposób je pokonasz

Opór psychologiczny – czyli przekora i niechęć
Objawy motywacji negatywnej
Widoczne i ukryte przejawy negatywnych emocji

 • Niepokój w sytuacji zmian, czyli destabilizacja?

Pojawianie się dysproporcji w piramidzie potrzeb
Obawa przez utratą osobistych profitów

 • Zjawiska grupowe. Przede wszystkim: pojawianie się konfliktów, przejawów buntu, rozbicie psychologiczne dotychczasowych zależności
 • Gry psychologiczne.

Jakich błędów przede wszystkim nie popełniać względem oporu pracowników

 • Ustępstwa w chwili pojawienia się oporu
 • Bagatelizowanie oporu
 • Rygorystyczne stopowanie oporu

Zarządzanie zmianą szkolenie o procesach grupowych, czyli czego nie unikniesz…

 • Samotność menedżera a praca z grupą
 • Ocena swoich podwładnych – przede wszystkim sprecyzowanie możliwości grupy, ról i etapu rozwoju
 • Kryzys efektywności – co najważniejsze w przeciwdziałaniu
 • Metody przeciwdziała wpływowi samozwańczego lidera w grupie

Pokonywanie oporu w grupie pracowników

 • Konsultacje z podwładnymi
 • Komunikacja partnerska
 • Wykorzystanie technik wpływu, czyli omijamy opór

Trudne epizody w przebiegu zmian

 • W jaki sposób motywująco wykorzystać kryzys w zespole?
 • Metody przeciwdziałania konfliktom
 • Ataki na szefa. W ten sposób następuje destabilizacja grupy pracowniczej

Praca nad indywidualnymi problemami uczestników szkolenia

Szkolenie Zarządzanie Zmianą, czyli dalszy rozwój

Zarządzanie zmianą warto rozszerzyć o motywowanie pracowników. Z pewnością poszerzy to umiejętności kadry menedżerskiej, ale przede wszystkim zwiększy jej skuteczność i efektywność.

Zarządzanie Zmianą szkolenie w systemie zamkniętym jest dopasowane do charakteru Państwa pracy. Czyli uwzględnia specyfikę firmy. Aby uzyskać pełne informacje prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. 533 533 688

[email protected]