zarządzanie czasem szkolenie

Zarządzanie czasem - szkolenie

Szkolenie Zarządzanie Czasem – czyli poukładaj swój dzień

zapisy na szkolenie otwarte

Zarządzanie Czasem to szkolenie, które porządkuje harmonogram pracy oraz poprawia efektywność działań pracowników. Kurs sprawia, że efekty naszej pracy są większe i lepsze. Dlatego szkolenie z zarządzania czasem proponujemy wszystkim grupom pracowniczym – w szczególności handlowcom, sprzedawcom i administracji biurowej. W związku z tym poniższy program zawiera zagadnienia dla wszystkich grup zawodowych. Jednocześnie uwzględnia wybrane elementy dla zwierzchników, czyli częściowo szkoleń menedżerskich. Przede wszystkim kurs zarządzania czasem przeprowadzamy dla:

 • handlowców,
 • kadry zarządzającej,
 • pracowników logistyki, zakupów, księgowości, administracji,
 • innych grup zawodowych.

Należy pamiętać, że szkolenia z efektywnego zarządzania czasem uczą planowania zadań oraz wykonywania poszczególnych czynności według ich hierarchii, czyli realizacji zgodnie z podziałem na ważne i mniej ważne. Narzędzia służące do zarządzania czasem pracy są proste, intuicyjne i bardzo skuteczne. Pod warunkiem jednak, że są stosowane konsekwentnie.

W szczególności trudne zadanie mają do wykonania handlowcy i sprzedawcy. Mianowicie każdy pracownik odpowiedzialny za kontakty z klientami przekonał się, jak trudna jest organizacja czasu pracy na tym stanowisku. Zwłaszcza w momentach „nawałnicy” lub w wysokim sezonie sprzedażowym. Podobne okresy występują w działach księgowości, logistyki i innych. Szkolenie z zarządzania czasem ułatwi realizację spontanicznych, nieprzewidywalnych prac. Można by powiedzieć, że nie da się niczego zaplanować, w przypadku gdy ciągle pojawia się jakieś nowe zadanie. Jak się jednak okazuje, według szkolenia z organizacji czasu pracy jest wręcz odwrotnie. Im większy otacza nas chaos, tym bardziej przydatna jest dokładna organizacja zadań. Z pewnością szkolenie Zarządzanie Czasem pomoże zapanować nad najważniejszymi obowiązkami i formalnościami. Można naprawdę wiele zyskać, biorąc udział w szkoleniu zarządzania sobą w czasie wprowadzającym ład w życie zawodowe.

Zarządzanie Czasem – szkolenie wprowadzające ład w zadaniach

Aby poprawić skuteczność, zapraszamy na szkolenie z organizacji czasu pracy. Z pewnością nauczy ono uczestników umiejętnie planować swoje zadania i przydzielać skalę ważności odpowiednim pracom oraz segregować czynności. W szczególności szkolenie z zarządzania czasem pracy pokaże, jak kwalifikować i oceniać terminy wykonania zadań oraz określać ich czas wykonania. Nauczy najważniejszych i najskuteczniejszych zasad planowania oraz układania zadań pod względem czasu ich wykonania, czyli metod, które można wdrożyć już następnego dnia po szkoleniu. Co najważniejsze, szkolenie z zarządzania czasem pracy daje szybkie i konkretne efekty oraz wymierną zmianę. Nasz warsztat pozwoli zapanować nad grupą zadań różnej ważności. Zarządzanie Czasem to szkolenie, które przyniesie wymierny zysk – oszczędność czasu!

Zarządzanie Czasem – szkolenie – co uczestnicy zyskają:

 • Dowiedzą się, jak wygląda prawidłowe gospodarowanie czasem, aby osiągnąć założone cele.
 • Nauczą się planować zadania i określać ich ważność.
 • Dowiedzą się, jak planować spotkania, telefony, wizyty klientów.
 • Otrzymają ciekawe i skuteczne metody wspomagające utrzymanie samodyscypliny, zwłaszcza w dążeniu do realizacji postawionych wyników.
 • Dostaną szybkie i proste metody na poprawę organizacji własnych działań.

Zarządzanie Czasem – SZKOLENIE I PROGRAM:

I. ANALIZA OBECNYCH UMIEJĘTNOŚCI PODZIAŁU PRACY

Zarządzanie Czasem – szkolenie w kierunku osiągania wyników

 • Dlaczego pracownicy nie lubią planować?
 • Gdy opiekun klienta planuje cele i zadania – czynniki sukcesu.
 • Gdy opiekun klienta nie planuje swojego dnia… Konsekwencje.

Ocena skuteczności w pracy – zwłaszcza w aspekcie organizacji

 • Przyczyny mojej niekonsekwencji w realizacji planu pracy.
 • Zdefiniowanie własnych “złodziei” czasu. Przede wszystkim usuwanie zapór blokujących skuteczne gospodarowanie godzinami pracy.
 • Wpływ klientów wymagających na motywację oraz umiejętne zarządzanie emocjami.
 • Zaangażowanie i słomiany zapał.

II. UKIERUNKOWANIE NA CEL

Szkolenie z organizacji pracy – określenie własnych celów

 • Zdefiniowanie własnego celu pracy.
 • Odniesienie celu i zadań do realizacji.
 • Przeszkody w działaniu, zwłaszcza te, które zakłócają realizację planu.

Planowanie wielkości obrotów dla sprzedawców

 • Prognozowanie obrotu miesięcznego.
 • Układanie obrotu tygodniowego.
 • Szacowanie wielkości dziennej sprzedaży.
 • Estymacja zamknięcia miesiąca.

III. ORGANIZOWANIE CZASU PRACY

Reguły organizowania zadań w osiąganiu celu

 • Kiedy należy planować zadania?
 • Okresy odpowiednie do planowania zadań.
 • W jaki sposób planować?
 • Komponowanie planu dziennego, tygodniowego i pozostałych okresów.
 • Indywidualne upodobania konstruowania harmonogramu działań. Przede wszystkim wpływ krzywej wydajności na skuteczność i tempo wykonania prac.
 • Uporządkowanie kolejności obowiązków np. dla handlowców:  
 1. Czas na wykonanie telemarketingu.
 2. Planowanie wizyt u klientów oraz rozmów handlowych.
 3. Odwiedziny u stałego klienta.
 4. Raporty.
 5. Przygotowywanie ofert.

IV. SPRAWDZONE TAKTYKI ZARZĄDZANIA ZADANIAMI

Zarządzanie Czasem – szkolenie z wyznaczania priorytetów

 • Zyski otrzymane w związku z wyznaczeniem priorytetów.
 • Ustalanie własnych priorytetów.
 • Przeprowadzenie kalkulacji terminów na główne obowiązki.

Metoda ALPEN 

 • Pogrupowanie i uporządkowanie informacji i zadań.
 • Zawężenie prac do priorytetów.
 • Wyznaczenie sobie okresu na wykonanie zadania.
 • Uwzględnienie rezerwy podczas sporządzania harmonogramu.
 • Monitoring wykonania założonego planu.

Skuteczne kończenie obowiązków? Metoda Davida Allena – Getting Things Done

 • Techniki zbierania zadań.
 • Podział prac i ustalenie hierarchii.
 • Zadania „gorące” i możliwe do przełożenia.
 • Wybór miejsca do realizowania wytyczonych zadań.
 • Codzienny monitoring zadań.
 • Realizacja.
 • Weryfikacja.

Kurs zarządzania czasem – najlepsze techniki i praktyki do zastosowania, czyli prosto i szybko

 • Kiedy dzwonić? Czas czerwony i zielony!
 • Wdrożenie reguły Pareto, zatem równoważenie biegunów.
 • Siatka pilności Eisenhowera.
 • Łączność pomiędzy skupieniem, energią a skutecznością działań.
 • Praca papierkowa i dokumenty, czyli proste działanie: zrób – wyrzuć – przekaż.

V. PLANOWANIE PRACY PODWŁADNYCH

Zlecanie zadań jako czynnik rozwojowy pracowników

 • Dlaczego szefowie nie zlecają obowiązków? Własny rachunek sumienia.
 • Dlaczego musimy uczyć się odpowiednio zlecać zadania?
 • Korzyści dla firmy i pracownika z przekazywania uprawnień.
 • Konkretne techniki zlecania zadań (co, kiedy, dlaczego, komu, jak).
 • Gdy obawiasz się wydawać polecenia… Różne stopnie i metody.
 • Motywowanie pracowników do wykonywania zadań.

Budowanie efektywności Twojego zespołu w trakcie szkolenia Zarządzanie Czasem

 • Co sprawdza się najlepiej i przynosi poprawę organizacji oraz efektywności?
 • Jakie metody planowania i organizowania czasu powinieneś narzucić swoim podwładnym?
 • W czym pracownicy mogą mieć swobodę?
 • Sposoby kontrolowania pracy zespołu w zarządzaniu czasem.

Szkolenia z zarządzania czasem prowadzimy w formie zamkniętej i otwartej. Co najważniejsze, forma zamknięta uwzględnia charakter pracy uczestnika i jest do niego dostosowana. Aby uzyskać pełne informacje na temat szkolenia z organizacji czasu pracy, prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub o kontakt z Doradcą:

tel. kom. + 48 503 129 393

[email protected]

KREATOR prowadzi szkolenia dla firm, które pozwalają się rozwijać i w szybkim czasie osiągać cele zawodowe. Oferujemy pełne praktycznych wskazówek szkolenia ze sprzedaży i zarządzania zespołem oraz szkolenie wywieranie wpływu. Jeżeli interesują Państwa skuteczne metody przedstawiania oferty klientom, zapraszamy do sprawdzenia sprzedaż przez telefon – szkolenie