zarządzanie czasem szkolenie

Szkolenie z zarządzania czasem

Szkolenie Zarządzanie Czasem – czyli poukładaj swój dzień

zapisy na szkolenie otwarte

Szkolenie Zarządzanie Czasem porządkuje harmonogram pracy oraz poprawia efektywność pracy personelu. Czyli sprawia, że efekty naszej pracy są większe i lepsze. Dlatego warsztat ten dedykujemy wszystkim grupom pracowniczym. W szczególności handlowcom, sprzedawcom, pracownikom biurowym. W związku z tym poniższy program zawiera zagadnienia dla wszystkich grup pracowników. Jednocześnie uwzględnia wybrane elementy dla zwierzchników, czyli częściowo szkoleń menedżerskich. W szczególności warsztat ten przeprowadzamy dla:
– handlowców
– kadry zarządzającej
– pracowników logistyki, zakupów, księgowości, administracji
– inne grupy zawodowe.

Należy pamiętać, że Zarządzanie Czasem to szkolenia, które uczą planowania zadań oraz wykonywania poszczególnych czynności według ich hierarchii. Czyli realizacji według podziału na ważne i mniej ważne. Przede wszystkim narzędzia służące do zarządzania są proste, intuicyjne i bardzo skuteczne. Pod warunkiem, że są stosowane konsekwentnie.

W szczególności trudne zadanie mają do wykonania handlowcy i sprzedawcy. Mianowicie każdy pracownik odpowiedzialny za kontakty z klientami przekonał się, jak trudna jest organizacja na tym stanowisku. Zwłaszcza w momentach „nawałnicy” lub w wysokim sezonie sprzedażowym. Podobne okresy występują w działach księgowości, logistyki i innych. Czyli spontanicznie, nieprzewidywalnie prace, które muszą być zrealizowane „na cito”. W związku z tym: Jak to wszystko ogarnąć? W takim razie, można by  powiedzieć, że tu nic nie da się zaplanować. Ponieważ ciągle coś nowego „wyskakuje”. Jak się jednak okazuje, może być wręcz odwrotnie. Czyli im większy otacza nas chaos, tym bardziej przydatna jest dokładna organizacja w zarządzaniu zadaniami. Z pewnością szkolenie Zarządzanie czasem pomoże Państwu zapanować nad najważniejszymi obowiązkami i formalnościami. W ten sposób mogą Państwo wiele zyskać biorąc udział w warsztacie wprowadzającym ład w Państwa życie zawodowe.

Zarządzanie Czasem szkolenia wprowadzające ład w zadaniach

Aby poprawić Państwa skuteczność zapraszamy na szkolenie Zarządzanie Czasem. Z pewności nauczą się Państwo umiejętnie planować swoje zadania i przydzielać skalę ważności odpowiednim pracom, segregować czynności. W szczególności dowiecie się, jak kwalifikować i oceniać terminy wykonania zadań oraz określać ich czasy wykonania. Nauczycie się najważniejszych i najskuteczniejszych zasad planowania i układania zadań do czasu ich wykonania. Czyli metod, które wdrożycie już następnego dnia po szkoleniu. Co najważniejsze zauważycie szybkie i konkretne efekty, wymierną zmianę. Ten warsztat pozwoli Państwu zapanować nad grupą zadań różnej ważności. Zarządzanie czasem szkolenie, które przyniesie Państwu wymierny zysk – czyli oszczędzicie czas!

Dzięki szkoleniu Zarządzanie Czasem uczestnicy:

 • Dowiedzą się, jak wygląda prawidłowe gospodarowanie czasem, aby wywiązać się z założonych celów
 • Nauczą się planować zadania i określać ich ważność
 • Dowiedzą się, jak planować spotkania, telefony, wizyty klientów
 • Otrzymają ciekawe i skuteczne metody pomagające utrzymanie samodyscypliny, zwłaszcza w dążeniu do realizacji postawionych wyników
 • Dostaną szybkie i proste metody na poprawę organizacji własnych działań

 

Zarządzanie Czasem SZKOLENIE I PROGRAM:

I. ANALIZA OBECNYCH UMIEJĘTNOŚCI PODZIAŁU PRACY

Zarządzanie czasem szkolenie w kierunku osiągania wyników

 • Dlaczego pracownicy nie lubią planować?
 • Gdy opiekun klienta planuje cele i zadania? Czynniki sukcesu
 • Gdy opiekun klienta nie planuje swojego dnia… Konsekwencje

Ocena skuteczności w pracy. Zwłaszcza w aspekcie organizacji

 • Przyczyny mojej niekonsekwencji w realizacji planu pracy
 • Zdefiniowanie własnych „złodziei” czasu. Przede wszystkim usuwanie zapór blokujących skuteczne gospodarowanie godzinami pracy
 • Wpływ klientów wymagających na motywację oraz umiejętne zarządzanie emocjami
 • Zaangażowanie i słomiany zapał

II. UKIERUNKOWANIE NA CEL

Szkolenie zarządzanie czasem pracy – czyli określenie własnych celów

 • Zdefiniowanie własnego celu pracy?
 • Odniesienie celu i zadań do realizacji
 • Przeszkody w działaniu zwłaszcza te, które zakłócają realizację planu

Planowanie wielkości obrotów dla sprzedawców

 • Prognozowanie obrotu miesięcznego
 • Układanie obrotu tygodniowej
 • Szacowanie wielkości dziennej sprzedaży
 • Estymacja zamknięcia miesiąca

III. ORGANIZOWANIE CZASU PRACY

Reguły organizowania zadań w osiąganiu celu

 • Kiedy należy planować zadania?
 • Okresy odpowiednie do planowania zadań
 • W jaki sposób planować?
 • Komponowanie planu dziennego, tygodniowego i pozostałych okresów
 • Indywidualne upodobania konstruowania harmonogramu działań. Przede wszystkim wpływ krzywej wydajności na skuteczność i tempo wykonania prac
 • Uporządkowanie kolejności obowiązków np. dla handlowców

Czas na wykonanie telemarketingu
Planowanie wizyt u klientów oraz rozmów handlowych
Odwiedziny u stałego klienta
Raporty
Przygotowywanie ofert

IV. SPRAWDZONE TAKTYKI ZARZĄDZANIA ZADANIAMI

Zarządzanie czasem szkolenie z wyznaczania priorytetów

 • Zyski otrzymane w związku z wyznaczeniem priorytetów
 • Ustalanie własnych priorytetów
 • Przeprowadzenie kalkulacji terminów na główne obowiązki

Metoda ALPEN

 • Pogrupowanie i uporządkowanie informacji i zadań
 • Zawężenie prac do priorytetów
 • Wyznaczenie sobie okresu czasowego na wykonanie zadania
 • Uwzględnienie rezerwy podczas sporządzania harmonogramu
 • Monitoring wykonania założonego planu

Skuteczne kończenie obowiązków? Metoda Davida Allena – Getting Things Done

 • Techniki zbierania zadań
 • Podział prac i ustalenie hierarchii
 • Zadania „gorące” i możliwe do przełożenia
 • Wybór miejsca do realizowania wytyczonych zadań
 • Codzienny monitoring zadań
 • Realizacja
 • Weryfikacja

Najlepsze techniki i praktyki do zastosowania – czyli prosto i szybko

 • Kiedy dzwonić? Czas czerwony i zielony!
 • Wdrożenie reguły Pareto, zatem równoważenie biegunów
 • Siatka pilności Eisenhowera
 • Łączność pomiędzy skupieniem, energią a skutecznością działań
 • Praca papierkowa i dokumenty – Czyli proste działanie: zrób – wyrzuć – przekaż

V. PLANOWANIE PRACY PODWŁADNYCH

Zlecanie zadań jako czynnik rozwojowy pracowników

 • Dlaczego szefowie nie zlecają obowiązków? Własny rachunek sumienia
 • Dlaczego musimy uczyć się odpowiednio zlecać zadania?
 • Korzyści dla firmy i pracownika z przekazywania uprawnień
 • Konkretne techniki zlecania zadań (co, kiedy, dlaczego, komu, jak)
 • Gdy obawiasz się wydawać polecenia… Różne stopnie i metody
 • Motywowanie pracowników do wykonywania zadań

Budowanie efektywności Twojego zespołu w trakcie szkolenia zarządzanie czasem

 • Co sprawdza się najlepiej i przynosi poprawę organizacji oraz efektywności?
 • Jakie metody planowania i organizowania czasu powinieneś narzucić swoim podwładnym?
 • W czym pracownicy mogą mieć swobodę?
 • Sposoby kontrolowania pracy zespołu w zarządzaniu czasem

Warsztaty prowadzimy dla Państwa w formie zamkniętej i otwartej. Co najważniejsze, forma zamknięta uwzględnia charakter Państwa pracy i jest do niego dostosowana. Aby uzyskać pełne informacje na temat szkolenia prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. 533 533 688

[email protected]