zarządzanie relacjami z dostawcami

Zarządzanie relacjami z dostawcami

Zarządzanie relacjami z dostawcami – czyli dbaj bezpieczeństwo dostaw

Szkolenie Zarządzanie Relacjami z Dostawcami dedykowane jest dla działów logistyki, zakupów, produkcji. Czyli jest to to ważny segment funkcjonowania Państwa Firmy. Przede wszystkim od odpowiedniej polityki zależy utrzymanie ciągłości dostaw, zarządzanie stanami magazynowymi. Co najważniejsze, w wielu przypadkach, zapewnienie ciągłości produkcji. Dlatego wybór odpowiednich, zaufanych dostawców jest rzeczą fundamentalną dla podmiotów usługowych, handlowych i produkcyjnych. Należy pamiętać, że Zarządzanie relacjami z dostawcami sprowadza się do opracowania kompleksowej polityki zakupowej dla firmy. W ten sposób uzyskają Państwo sprawnie funkcjonujący system zakupowy.

Przede wszystkim, aby sprawnie zarządzać relacjami z dostawcami należy określić podstawowe wymagania wobec przyszłych i obecnych kontrahentów. Zwłaszcza wyznaczyć cele i priorytety we współpracy. Dlatego ważnym elementem jest umiejętność szukania i wyznaczania odpowiednich podmiotów. Sprawna polityka zarządzania dostawcami opiera się również na określaniu kryteriów wyboru i negocjowaniu warunków współpracy. W związku z tym zapraszamy na szkolenie, po którym zarządzanie relacjami z dostawcami stanie się łatwiejsze. Przede wszystkim zaowocuje lepszą przewidywalnością i bezpieczeństwem dostaw.

Zarządzanie dostawcami – trenuj dobre praktyki

W czasie szkolenia Zarządzanie Relacjami z Dostawcami nauczą się Państwo oceniać współpracę z firmami dostarczającymi produkty do Państwa Firmy. W ten sposób za pomocą różnych form oceny będą Państwo w stanie ocenić jakość dostaw. Z pewnością to ułatwi współpracę na przyszłość. Zwłaszcza, że jednocześnie będzie gwarantem stabilności i bezpieczeństwa w dostarczaniu produktów. Co najważniejsze zarządzanie dostawcami nauczy Państwa przeciwdziałać zagrożeniom i minimalizować ryzyko we współpracy. Jednocześnie analizować umowy i wyznaczać alternatywne źródła dostawy.

PROGRAM SZKOLENIA Zarządzenie Relacjami z Dostawcami:

Zarządzanie dostawcami

 • Wpływ dostawców na funkcjonowanie mojej Firmy
 • Polityka zakupowa w mojej Firmie
 • Cele i wymagania wobec dostawców

Logistyka zaopatrzenia w firmie

 • Zakres decyzji w logistyce zaopatrzenia
 • Rola informacji w zaopatrzeniu i jej źródła
 • Identyfikacja procesu zaopatrzenia
 • Identyfikacja podstawowych problemów w logistyce zaopatrzenia – czyli studium przypadku

Jak wybierać dostawców?

 • Źródła i rodzaje dostawców
 • Kryteria wyborów dostawców dla mojej firmy
 • Zapytania ofertowe
 • Negocjowanie warunków z dostawcami

Strategie współpracy – czyli zarządzanie dostawcami

 • Audyt dostawców – czyli standardy, metody  i  narzędzia
 • Analiza rynku dostawców (RFI, RFP, RFQ)
 • Integracja z dostawcą – VMI
 • Partnerstwo w relacjach z dostawcą. Zatem na czym polega? Partnerstwo w łańcuchu dostaw
 • Collaborative Planning, Forecasting and Replenishement (CPFR)

Ocena współpracy i zarządzanie dostawcami

 • Zasady współpracy z dostawcami usług i produktów
 • Monitoring i profesjonalne metody walidacji dostawców
 • Budowanie kwestionariuszy oceny przy zarządzaniu dostawcami – czyli wybór kryteriów oceny
 • Ocena dostawców za pomocą metody punktowania – przede wszystkim technika i studium przypadku
 • Controlling dostaw
 • Raportowanie jakości dostaw

Jak minimalizować ryzyko – czyli bezpieczeństwo we współpracy z dostawcami?

 • Audyt
 • Umowy z dostawcami
 • Przeciwdziałanie problemom i kryzysom
 • Zastępcze źródła zaopatrzenia
 • Stała analiza rynku

 

Zarządzanie relacjami z dostawcami – W celu podnoszenia swoich kompetencji zapraszamy również na szkolenie negocjacje zakupowe.

Szkolenie zamknięte Zarządzanie Relacjami z Dostawcami jest dopasowane do charakterystyki Państwa pracy. Aby uzyskać pełne informacje na temat szkolenia prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. 533 533 688

[email protected]