zarządzanie relacjami z dostawcami

Zarządzanie relacjami z dostawcami

Zarządzanie relacjami z dostawcami – czyli dbaj o bezpieczeństwo dostaw

Zarządzanie dostawcami szkolenie dedykujemy dla działów logistyki, zakupów i produkcji. Jest to ważny segment funkcjonowania wielu firm. Od odpowiedniej polityki zależy utrzymanie ciągłości dostaw i zarządzanie stanami magazynowymi. To z kolei wpływa na zapewnienie ciągłości produkcji, sprzedaży. Właśnie dlatego wybór odpowiednich, zaufanych dostawców jest rzeczą fundamentalną dla podmiotów usługowych, handlowych i produkcyjnych. Należy pamiętać, że zarządzanie relacjami z dostawcami sprowadza się do opracowania kompleksowej polityki zakupowej dla firmy. W ten sposób uzyskają Państwo sprawnie funkcjonujący system zakupowy.

Budowanie relacji z dostawcami — od czego zacząć

Aby sprawnie zarządzać relacjami z dostawcami należy określić podstawowe wymagania wobec przyszłych i obecnych kontrahentów. Zwłaszcza wyznaczyć cele i priorytety we współpracy. Ważnym elementem jest umiejętność szukania i wyznaczania odpowiednich podmiotów. Sprawna polityka zarządzania dostawcami opiera się również na określaniu kryteriów wyboru i negocjowaniu warunków współpracy. W celu zdobycia tej wiedzy zapraszamy na szkolenie, po którym zarządzanie relacjami z dostawcami stanie się łatwiejsze. Przede wszystkim zaowocuje lepszą przewidywalnością i bezpieczeństwem dostaw.

Zarządzanie dostawcami – trenuj dobre praktyki

W czasie szkolenia Zarządzanie Relacjami z Dostawcami nauczą się Państwo oceniać współpracę z firmami dostarczającymi produkty do Państwa Firmy. W ten sposób zweryfikują Państwo jakość tej współpracy, jakość dostaw i kontrahentów. W przyszłości ułatwi to współpracę, planowanie oraz zarządzanie  procesami w firmie. Jednocześnie będzie gwarantem stabilności i bezpieczeństwa w dostarczaniu produktów. Co najważniejsze zarządzanie dostawcami nauczy Państwa przeciwdziałać zagrożeniom i minimalizuje ryzyko we współpracy. Jednocześnie pomoże w analizie umów i wyznaczaniu alternatywnych źródeł dostawy.

Program szkolenia Zarządzenie Relacjami z Dostawcami:

Zarządzanie dostawcami

 • Wpływ dostawców na funkcjonowanie mojej Firmy
 • Polityka zakupowa w mojej Firmie
 • Cele i wymagania wobec dostawców

Logistyka zaopatrzenia w firmie

 • Zakres decyzji w logistyce zaopatrzenia
 • Rola informacji w zaopatrzeniu i jej źródła
 • Identyfikacja procesu zaopatrzenia
 • Identyfikacja podstawowych problemów w logistyce zaopatrzenia – czyli studium przypadku

Jak wybierać dostawców?

 • Źródła i rodzaje dostawców
 • Kryteria wyborów dostawców dla mojej firmy
 • Zapytania ofertowe
 • Negocjowanie warunków z dostawcami

Strategie współpracy – czyli zarządzanie dostawcami

 • Audyt dostawców – czyli standardy, metody  i  narzędzia
 • Analiza rynku dostawców (RFI, RFP, RFQ)
 • Integracja z dostawcą – VMI
 • Partnerstwo w relacjach z dostawcą. Zatem na czym polega? Partnerstwo w łańcuchu dostaw
 • Collaborative Planning, Forecasting and Replenishement (CPFR)

Ocena współpracy i zarządzanie dostawcami

 • Zasady współpracy z dostawcami usług i produktów
 • Monitoring i profesjonalne metody walidacji dostawców
 • Budowanie kwestionariuszy oceny przy zarządzaniu dostawcami – czyli wybór kryteriów oceny
 • Ocena dostawców za pomocą metody punktowania – przede wszystkim technika i studium przypadku
 • Controlling dostaw
 • Raportowanie jakości dostaw

Jak minimalizować ryzyko – czyli bezpieczeństwo we współpracy z dostawcami?

 • Audyt
 • Umowy z dostawcami
 • Przeciwdziałanie problemom i kryzysom
 • Zastępcze źródła zaopatrzenia
 • Stała analiza rynku

Zarządzanie relacjami z dostawcami – w celu podnoszenia swoich kompetencji właśnie w tym zakresie zapraszamy również na szkolenie negocjacje zakupowe oraz szkolenia techniki sprzedaży i szkolenia obsługa klienta.

Szkolenie zamknięte Zarządzanie Relacjami z Dostawcami, podobnie jak inne szkolenia dla firm z naszej oferty, jest dopasowane do charakterystyki Państwa pracy. Aby uzyskać pełne informacje na temat szkolenia online lub stacjonarnego prosimy o skorzystanie z zapytania ofertowego lub kontakt z Doradcą: