Zarządzanie relacjami z dostawcami

Zarządzanie relacjami z dostawcami – bezpieczeństwo dostaw

Szkolenie Zarządzanie Relacjami z Dostawcami dedykowane jest dla działów logistyki, zakupów, produkcji. To ważny segment funkcjonowania Państwa Firmy. Od odpowiedniej polityki zależy bowiem utrzymanie ciągłości dostaw, zarządzanie stanami magazynowymi, czy zapewnienie ciągłości produkcji. Wybór odpowiednich, zaufanych dostawców jest rzeczą fundamentalną dla podmiotów usługowych, handlowych i produkcyjnych. Zarządzanie relacjami z dostawcami sprowadza się do opracowania kompleksowej polityki zakupowej dla firmy. W efekcie czego uzyskają Państwo sprawnie funkcjonujący system zakupowy.

Aby sprawnie zarządzać relacjami z dostawcami należy określić sobie podstawowe wymagania wobec przyszłych i obecnych kontrahentów. Wyznaczyć cele i priorytety we współpracy. Ważnym elementem jest umiejętność szukania i wyznaczania podmiotów do współpracy. Sprawna polityka zarządzania relacjami z dostawcami opiera się również na określaniu kryteriów wyboru i negocjowaniu warunków współpracy. Zapraszamy na szkolenie, po którym zarządzanie relacjami z dostawcami stanie się łatwiejsze i zaowocuje lepsza przewidywalnością i bezpieczeństwem dostaw.

Zarządzanie dostawcami – trenuj dobre praktyki

W czasie szkolenia Zarządzanie Relacjami z Dostawcami nauczą się Państwo oceniać współpracę z firmami dostarczającymi produkty do Państwa Firmy. Za pomocą różnych form oceny będą Państwo w stanie ocenić jakość dostaw. A to ułatwi współpracę na przyszłość. Jednocześnie będzie gwarantem stabilności i bezpieczeństwa w dostarczaniu produktów. Nauczą się Państwo przeciwdziałać zagrożeniom, minimalizować ryzyko we współpracy, analizować umowy i wyznaczać alternatywne źródła dostawy.

PROGRAM SZKOLENIA Zarządzenie Relacjami z Dostawcami:

Zarządzanie dostawcami

 • Wpływ dostawców na funkcjonowanie mojej Firmy
 • Polityka zakupowa w mojej Firmie
 • Cele i wymagania wobec dostawców

Logistyka zaopatrzenia w firmie

 • Zakres decyzji w logistyce zaopatrzenia
 • Rola informacji w zaopatrzeniu i jej źródła
 • Identyfikacja procesu zaopatrzenia
 • Identyfikacja podstawowych problemów w logistyce zaopatrzenia – studium przypadku

Jak wybierać dostawców?

 • Źródła i rodzaje dostawców
 • Kryteria wyborów dostawców dla mojej firmy
 • Zapytania ofertowe
 • Negocjowanie warunków z dostawcami

Strategie współpracy z dostawcami

 • Audyt dostawców – standardy, metody  i  narzędzia
 • Analiza rynku dostawców (RFI, RFP, RFQ)
 • Integracja z dostawcą – VMI
 • Partnerstwo w relacjach z dostawcą. Na czym polega? Partnerstwo w łańcuchu dostaw.
 • Collaborative Planning, Forecasting and Replenishement (CPFR)

Ocena współpracy z dostawcami

 • Zasady współpracy z dostawcami usług i produktów
 • Monitoring i profesjonalne metody walidacji dostawców
 • Budowanie kwestionariuszy oceny – wybór kryteriów oceny
 • Ocena dostawców za pomocą metody punktowania – technika i studium przypadku
 • Controlling dostaw
 • Raportowanie jakości dostaw

Jak minimalizować ryzyko we współpracy z dostawcami?

 • Audyt
 • Umowy z dostawcami
 • Przeciwdziałanie problemom i kryzysom
 • Zastępcze źródła zaopatrzenia
 • Stała analiza rynku

 

Szkolenie zamknięte Zarządzanie Relacjami z Dostawcami jest dopasowane do charakterystyki Państwa pracy. Aby uzyskać pełne informacje na temat szkolenia prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. 533 533 688

[email protected]