szef sprzedaży trenerem

Szef sprzedaży trenerem

Prowadzenie szkoleń wewnętrznych dla Szefów Sprzedaży

Z pewnością połączenie dwóch ról przez Szefów Sprzedaży to bardzo duże wyzwanie. Czyli być jednocześnie efektywnym przełożonym oraz trenerem swojego zespołu. Aby podnieść swoje umiejętności trenerskie, zapraszamy szefów sprzedaży na szkolenie z umiejętności prowadzenia treningów dla pracowników handlowych. Przede wszystkim w trakcie warsztatów nauczą się Państwo ocen pracowników, które pozwolą na wdrażanie dalszych czynności rozwojowych. Przede wszystkim chodzi tu o dokształcanie, podnoszenie wiedzy, zwiększanie kompetencji i odpowiedzialności. Wydaje się, że czynnik oceny jest bardzo ważny, ponieważ wpływa na efekty trenerskie, dobór narzędzi i metod uczenia. W związku z tym otrzymujemy planowany efekt w postaci dobrze wyszkolonego pracownika.

Należy pamiętać, że warsztat nauczy Państwa wszelkich technik i sposobów prowadzenia zajęć edukacyjnych z pracownikami działu handlowego. Dodatkowo wprowadzi Państwa w tajniki nauczania, stosowanych metod, postępowania z grupą handlowców. W związku z tym nauczy też Państwa dokształcania indywidualnego z podwładnym.

Szef sprzedaży trenerem – czyli zostań trenerem swojego działu

W taki razie w czasie warsztatów szefowie działów sprzedaży poznają prace nad konspektem, czyli najważniejszym dokumentem w pracy trenera. Należy pamiętać, że brak przygotowania, to przygotowanie niepowodzenia. Z pewnością pracownicy szybko takie błędy zauważą. W związku z tym, na taką utratę autorytetu zwierzchnik nie może sobie pozwolić. Kolejne etapy szkolenia nauczą Państwa konkretnych metod pracy, znanych wzorców edukacyjnych stosowanych w kształceniu. Dodatkowo otrzymacie skuteczne narzędzia służące podnoszeniu kwalifikacji pracowników. Co najważniejsze, są to metody sprawdzone, skuteczne i efektywne. Czyli zapoznacie się z metodami, które wzbudzają twórczość u podwładnych i jednocześnie mobilizują do nauki i szukania rozwiązań.

Przede wszystkim, nie ma nauki bez informacji zwrotnych o jej postępach. Dlatego tu także Państwo otrzymają od nas profesjonalne wsparcie. Zwłaszcza, że każdy uczeń powinien wiedzieć, jak wykonuje swoje zadania i pracę. Zatem, by móc to zrobić motywująco należy znać prawidła udzielania rzetelnej informacji zwrotnej.
Dodatkowo jedną z najważniejszych rzeczy podczas prowadzenia treningów dokształcających jest postępowanie w momentach trudnych. Należy pamiętać, że takie pojawiają często się podczas prowadzenia szkolenia. W szczególności jest to brak przyswajania wiedzy, brak zaangażowania, niegrzeczne postawy, podważanie umiejętności szefa, kompetencji itp. W takim razie na takie elementy otrzymacie Państwo konkretne wzorce postępowania.

Zostań trenerem działu handlowego!

 

PROGRAM SZKOLENIA Trenerskiego dla Szefów Sprzedaży

Ocena pracy handlowców jako podstawa ustalania celów rozwojowych

 • Wyniki pracy
 • Postawa
 • Zachowania
 • Szczegółowa analiza obszarów kluczowych  dla efektów w sprzedaży. Pozyskiwanie klienta, autoprezentacja i prezentacja, zbieranie potrzeb i preferencji klientów, praca z ceną i obiekcjami, zamykanie, wykorzystywanie szans sprzedażowych. Zwłaszcza umiejętność powiększania wielkości sprzedaży (wiązanie z ofertą produktową) i sprzedaż produktów wysoko marżowych, praca z ofertą
 • Przestrzeganie procesów i procedur
 • Organizacja pracy

Analiza SWOT zespołu handlowego

Specyfika prowadzenia szkoleń dla zespołu handlowego

 • Poznanie optymalnych i efektywnych metod uczenia się osób dorosłych
 • Szef trenerem – zagrożenia dla procesu uczenia, na co zwracać uwagę?

Jak przygotować konspekt szkolenia? Pomocne wzorce

 • Brak przygotowania jest zawsze widoczny!
 • Autoprezentacja szefa
 • Przekazywanie celów i zasad warsztatów zespołowi
 • Warsztat właściwy – zasady prowadzenia
 • Zaplanowanie wdrożenia nowej wiedzy i kontrola

Metody szkoleniowe i coachingowe w zależności od celu

 • Doskonalenie umiejętności – EDICC, 3P
 • Rozwój wiedzy – FISH
 • Praca nad postawą uczestników – GROW

Metody trenerskie w pracy z handlowcami – czyli pragmatyczne wzorce i zasady stosowania

 • Ćwiczenia indywidualne i zespołowe
 • Odgrywanie ról, scenek, symulacje
 • Pokaz i demonstracja
 • Studium przypadku
 • Dyskusje i debaty
 • Ćwiczenia integrujące
 • Metody rozwijające twórcze myślenie (kreatywne)
 • Gry dydaktyczne
 • Lodołamacze
 • Techniki twórczego myślenia w pracy z zespołem

Jak pracować z pracownikiem lub zespołem w sytuacjach szczególnych

 • Jak budować standardy pracy?
 • Wdrażanie nowych procedur sprzedaży?
 • Szkolenia produktowe – czyli najczęstsze błędy
 • Konieczność wypracowania nowych rozwiązań
 • Niska samodzielność / proaktywność pracowników
 • Brak zmian w sposobach pracy

Feedback w szkoleniu handlowym

 • Kto udziela najpierw informacji zwrotnej? Aktor, Obserwator, Szef?
 • Obszary oceny
 • Informacja zwrotna – ocena pozytywna i ocena negatywna
 • Metoda kanapki
 • Jakich błędów unikać?
 • Jak wyznaczać cele rozwojowe?
 • Nie koncentruj się na wyłącznie na negatywach! Wzmacniaj zachowania pożądane!

Sytuacje trudne w trakcie nauki – czyli trudni uczestnicy 

 • Gdy pracownik boi się szefa i zamyka się w sobie
 • Brak zmian, opór, podważanie prezentowanej wiedzy
 • Dominacja ze strony uczestnika

Błędy w przygotowaniu i prowadzeniu treningu dla pracowników służb handlowych

 • Szkolenie szefa – prosty sposób na demotywację
 • Język trenera – co wzmacnia, a co osłabia przekaz w prowadzeniu nauki handlowców

Ćwiczenia praktyczne w prowadzeniu szkoleń

Trudne pytania i case’y uczestników szkolenia – nasze rozwiązania

Aby podnieść swoje kwalifikacje zapraszamy także na instruktaż stanowiskowy.

Co najważniejsze szkolenia z umiejętności prowadzenia szkoleń są projektowane pod specyfikę klienta. Aby uzyskać pełne informacje prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. + 48 503 129 393

[email protected]