Trening komunikacji interpersonalnej

Trening Komunikacji Interpersonalnej – w komunikacji wszystko musi grać

Trening Komunikacji Interpersonalnej to szkolenie, które uczy i pokazuje wpływ poprawnego komunikowania się na nasze relacje. Podczas treningu komunikacji interpersonalnej przekonają się Państwo o korzyściach, jakie daje wzorcowe komunikowanie się. Szkolenia z komunikacji interpersonalnej to doskonałe narzędzie do osiągania wyznaczonego celu. Nauczą się Państwo efektywnego nawiązywania kontaktów, współpracy, załatwiania spraw codziennych itp.

Na ogól większość ludzi posługuje się wzorcami nabytymi w swoim środowisku domowym, pracy lub regionalnym. Nie zważając zazwyczaj na jej formę i skuteczność. Stąd wielokrotnie dochodzi do popełniania nieświadomych błędów, które powodują szereg nieporozumień. Nie znając zasad prawidłowego wyrażania się nie jesteśmy w stanie dojść wielu przyczyn jej nieskuteczności. Ważna jest tutaj świadomość. Szkolenia z komunikacji interpersonalnej nauczą Państwa rozmawiać z pełną odpowiedzialnością swoich słów.

Trening Komunikacji Interpersonalnej – warto znać wzorce

Trening Komunikacji Interpersonalnej odkrywa wszystkie tajemnice prawidłowego komunikowania się w kontaktach z drugim człowiekiem. W szczególności przydatne w organizacji, jaką jest przedsiębiorstwo. Istnieje tu bowiem potrzeba nawiązywania relacji i współpracy z członkami zespołu, innych działów, w relacji podwładny – zwierzchnik. Dlatego ważne jest, aby poznali Państwo najważniejsze formy komunikowania się, style oraz metody. Szkolenie z komunikacji interpersonalnej naucz Państwa stosować komunikaty w różnych sytuacjach. Zarówno w trudnych, jak i pozytywnych. Z treningu komunikacji interpersonalnej wyniosą Państwo wszystko, co najlepsze w komunikowaniu się. Zapraszamy na warsztaty!

Dzięki szkoleniu z Komunikacji Interpersonalnej:

 • dowiecie się, Państwo, jak mocno wysławianie się wpływa osiąganie wyników
 • zwiększycie swoje kompetencje osobiste w zakresie porozumiewania się
 • poznacie Państwo skuteczne techniki do rozwiązywania trudnych sytuacji
 • poprawi się Państwa poczucie pewności siebie i satysfakcji w kontaktach z innymi
 • poradzicie sobie z najtrudniejszym Państwo nawet typem pracownika, szefa czy klienta
 • szkolenie z komunikacji interpersonalnej wzbogaci Państwa relacje z innymi ludźmi

 

PROGRAM SZKOLENIA Trening Komunikacji Interpersonalnej:

Wpływ komunikacji na efektywność osobistą i zawodową

 • Korzyści wynikające z wysokich kompetencji pracownika w komunikowaniu się z innymi
 • Porozumiewanie się jako narzędzie – przepływ informacji, wywieranie wpływu, współpraca

Model komunikacji

 • Porozumiewanie się – złożoność procesu i jego czynniki
 • Najczęstsze błędy zakłócające prawidłowy przepływ informacji

Kształtowanie zdolności komunikacyjnych

 • Popularne style prowadzenia rozmowy. Diagnoza własna
 • Trudna sztuka… słuchania
 • Informacje zwrotne – ich rola w profesjonalnej komunikacji interpersonalnej

Zanim się odniesiesz do wypowiedzi rozmówcy… Jak zmusić rozmówcę do brania odpowiedzialności za swoje słowa?

 • Metamodel
 • Odkrywanie głębi języka – po co ktoś mówi coś?

Rozpoznawanie czynników tworzących bariery komunikacyjne

 • Kim jestem jako rozmówca? Jak mnie widzą inni?
 • Ćwiczenia budujące empatię – przyjmowanie perspektywy innych ludzi

„By język giętki wyraził wszystko, co pomyśli głowa”. Ćwiczenia w doskonaleniu precyzji wypowiedzi. Ćwiczenia

 • Nauka precyzji oraz jasności wypowiedzi
 • Techniki rozwijające elokwencję
 • Porozumiewanie się w sytuacjach trudnych i niejasnych

Komunikacja niewerbalna i jej znaczenie w porozumiewaniu się

 • Czy mowa ciała może nam służyć jako ważna informacja?
 • Praca z ciałem – świadome wykorzystanie mowy ciała do budowania kontaktu z drugą osobą
 • Komunikacja niewerbalna jako sposób na przerywanie kontaktu

Relacja zwierzchnik – podwładny

 • Sprawdzanie zrozumienia polecenia, określenie warunków realizacji oraz sposobu kontroli zadań
 • Przekazywanie negatywnych opinii o wykonanych zadaniach
 • Wyrażanie pochwał i krytyki. Przykłady motywujących komunikatów

Jak podwładny powinien rozmawiać ze zwierzchnikiem?

 • Sposoby na konstruktywny dialog
 • Proste wzorce służące do przekazywania trudnych informacji
 • Twój model na rozmowę z szefem – problem + rozwiązanie

Relacje ze współpracownikami

 • Wyrażenie uznania i sympatii
 • Sposoby i techniki rozwiązywania nieporozumień

 

Szkolenie z komunikacji interpersonalnej realizujemy w oparciu o Państwa potrzeby. W celu uzyskania pełnych informacji prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. 533 533 688

[email protected]