Trening komunikacji interpersonalnej

Trening Komunikacji Interpersonalnej – w komunikacji wszystko musi grać

Trening Komunikacji Interpersonalnej to szkolenie, które uczy i pokazuje wpływ poprawnego komunikowania się na nasze relacje. Podczas treningu komunikacji interpersonalnej przekonają się Państwo o korzyściach, jakie daje wzorcowe komunikowanie się. Poprawna komunikacja interpersonalna to doskonałe narzędzie do osiągania wyznaczonego celu. Zarówno do nawiązywania kontaktów, współpracy, załatwiania spraw codziennych.

Na ogól większość ludzi posługuje się wzorcami nabytymi w swoim środowisku domowym, pracy lub regionalnym. Nie zważając zazwyczaj na jej formę i skuteczność. Stąd wielokrotnie dochodzi do popełniania nieświadomych błędów, które powodują szereg nieporozumień. Nie znając zasad prawidłowego wyrażania się nie jesteśmy w stanie dojść wielu przyczyn jej nieskuteczności. Ważna jest tutaj świadomość. Rozmawiaj z pełną odpowiedzialnością swoich słów.

Trening Komunikacji Interpersonalnej – warto znać wzorce

Trening Komunikacji Interpersonalnej odkrywa wszystkie tajemnice prawidłowego komunikowania się w kontaktach z drugim człowiekiem. W szczególności przydatne w organizacji, jaką jest przedsiębiorstwo. Istnieje tu bowiem potrzeba nawiązywania relacji i współpracy z członkami zespołu, innych działów, w relacji podwładny – zwierzchnik. Dlatego ważne jest, aby poznali Państwo najważniejsze formy komunikowania się, style oraz metody. Szkolenie z komunikacji interpersonalnej naucz Państwa stosować komunikaty w różnych sytuacjach. Zarówno w trudnych, jak i pozytywnych. Z treningu komunikacji interpersonalnej wyniosą Państwo wszystko, co najlepsze w komunikowaniu się. Zapraszamy na warsztaty!

Dzięki szkoleniu z Komunikacji Interpersonalnej:

 • dowiecie się, Państwo, jak mocno wysławianie się wpływa osiąganie wyników
 • zwiększycie swoje kompetencje osobiste w zakresie porozumiewania się
 • poznacie Państwo skuteczne techniki do rozwiązywania trudnych sytuacji
 • poprawi się Państwa poczucie pewności siebie i satysfakcji w kontaktach z innymi
 • poradzicie sobie z najtrudniejszym Państwo nawet typem pracownika, szefa czy klienta
 • szkolenie z komunikacji interpersonalnej wzbogaci Państwa relacje z innymi ludźmi

 

PROGRAM SZKOLENIA Trening Komunikacji Interpersonalnej:

Wpływ komunikacji na efektywność osobistą i zawodową

 • Korzyści wynikające z wysokich kompetencji pracownika w komunikowaniu się z innymi
 • Porozumiewanie się jako narzędzie – przepływ informacji, wywieranie wpływu, współpraca

Model komunikacji

 • Porozumiewanie się – złożoność procesu i jego czynniki
 • Najczęstsze błędy zakłócające prawidłowy przepływ informacji

Kształtowanie zdolności komunikacyjnych

 • Popularne style prowadzenia rozmowy. Diagnoza własna
 • Trudna sztuka… słuchania
 • Informacje zwrotne – ich rola w profesjonalnej komunikacji interpersonalnej

Zanim się odniesiesz do wypowiedzi rozmówcy… Jak zmusić rozmówcę do brania odpowiedzialności za swoje słowa?

 • Metamodel
 • Odkrywanie głębi języka – po co ktoś mówi coś?

Rozpoznawanie czynników tworzących bariery komunikacyjne

 • Kim jestem jako rozmówca? Jak mnie widzą inni?
 • Ćwiczenia budujące empatię – przyjmowanie perspektywy innych ludzi

„By język giętki wyraził wszystko, co pomyśli głowa”. Ćwiczenia w doskonaleniu precyzji wypowiedzi. Ćwiczenia

 • Nauka precyzji oraz jasności wypowiedzi
 • Techniki rozwijające elokwencję
 • Porozumiewanie się w sytuacjach trudnych i niejasnych

Komunikacja niewerbalna i jej znaczenie w porozumiewaniu się

 • Czy mowa ciała może nam służyć jako ważna informacja?
 • Praca z ciałem – świadome wykorzystanie mowy ciała do budowania kontaktu z drugą osobą
 • Komunikacja niewerbalna jako sposób na przerywanie kontaktu

Relacja zwierzchnik – podwładny

 • Sprawdzanie zrozumienia polecenia, określenie warunków realizacji oraz sposobu kontroli zadań
 • Przekazywanie negatywnych opinii o wykonanych zadaniach
 • Wyrażanie pochwał i krytyki. Przykłady motywujących komunikatów

Jak podwładny powinien rozmawiać ze zwierzchnikiem?

 • Sposoby na konstruktywny dialog
 • Proste wzorce służące do przekazywania trudnych informacji
 • Twój model na rozmowę z szefem – problem + rozwiązanie

Relacje ze współpracownikami

 • Wyrażenie uznania i sympatii
 • Sposoby i techniki rozwiązywania nieporozumień

 

Szkolenie z komunikacji interpersonalnej realizujemy w oparciu o Państwa potrzeby. W celu uzyskania pełnych informacji prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. 533 533 688

[email protected]