zarządzanie ryzykiem w projektach

Zarządzanie ryzykiem w projektach

Zarządzanie Ryzykiem w Projektach – czyli minimalizowanie strat

Zarządzanie Ryzykiem w Projektach zbiór działań, które obniżają i minimalizują wszelkie utrudnienia mogące stanąć na drodze do zrealizowania przedsięwzięcia. Należy pamiętać, że umiejętne przeprowadzenie tego procesu zmniejsza komplikacje, a tym samym straty mogące powstać w trakcie realizacji. W związku z tym, w zależności od obranej metody planuje się zagrożenia, które mogą nastąpić. Dlatego dokonuje się analizy jakościowej oraz ilościowej ewentualnych niepowodzeń. Co najważniejsze, planuje się reakcje zapobiegawcze na pojawiające się utrudnienia.

Do całego procesu dobrze musi być dobrze przygotowany kierownik projektu. Przede wszystkim powinien umieć zaplanować i przewidzieć zagrożenia, przeprowadzić wszelkie wyniki i dokonać modyfikacji działań w trakcie trwania. W ten sposób kierownik projektu musi umieć zapobiegać, reagować oraz kontrolować. Zwłaszcza, jeżeli niekorzystne elementy mogą zmienić założenia przedsięwzięcia. Dodatkowo wskazane jest, aby wiedzę tę posiadali również pozostali członkowie. W ten sposób, by móc regulować potencjalne zagrożenia i wspierać szefa prowadzącego projekt. Tego wszystkiego nauczą się Państwo na szkoleniu z Zarządzania Ryzykiem Projektowym.

Zarządzanie Ryzykiem w Projektach – szkolenie kierowane do:

 • Przede wszystkim obecnych i przyszłych kierowników projektów
 • Osób kierujących pracami zespołów realizujących prace w projekcie
 • Menedżerów wyższego i średniego szczebla zarządzania organizacją
 • Wszystkich, którzy mają świadomość ryzyka w projekcie, zwłaszcza chcących podejmować racjonalne decyzje w tym obszarze

Korzyści i umiejętności nabyte na szkoleniu:

W trakcie warsztatów uczestnicy poznają na czym polega zarządzanie ryzykiem w projektach i ćwiczą techniki w poszczególnych jego etapach. Przede wszystkim uczestnicy dowiedzą się, jak poszukiwanie zagrożeń wpisuje się w metodykę zarządzania projektami. Zwłaszcza nabędą umiejętność (poznają techniki) realizacji poszczególnych etapów:

 • Planowania zarządzania ryzykiem projektowym
 • Identyfikacji czynników
 • Jakościowej i ilościowej analizy zagrożeń
 • Planowania reakcji na ryzyko
 • Monitorowania i kontroli

Celem szkolenia jest zachęcenie uczestników do wdrożenia zarządzania ryzykiem w projektach. Co najważniejsze, zadaniem warsztatów jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności posługiwania się narzędziami i technikami.

Przede wszystkim szkolenie składa się z części wykładowej i warsztatowej. Omawiane zagadnienia są poparte przykładami i doświadczeniami prowadzącego. Dodatkowo podczas warsztatów na przykładowym projekcie uczestnicy ćwiczą zdobyte umiejętności i przechodzą wszystkie etapy procesu zarządzania ryzykiem projektowym. W ten sposób rozwiązanie każdego scenariusza jest omawiane z uczestnikami i zakończone dyskusją.

 

PROGRAM SZKOLENIA z Zarządzania Ryzykiem Projektowym:

Zarządzanie ryzykiem w projektach – czyli wprowadzenie

 • Definicje i zagadnienia wstępne
 • Cele i elementy procesu ryzyka
 • Procesy zarządzania zagrożeniami, w szczególności na tle zarządzania projektem

Planowanie i identyfikacja ryzyka

 • Planowanie zarządzania ryzykiem: stosowane narzędzie i techniki
 • Identyfikacja zagrożeń – czyli narzędzia, techniki, dane wejściowe i wyjściowe

Analiza ryzyka

 • Analiza jakościowa: przykładowe narzędzia i techniki, wyniki analizy
 • Mapa – czyli profil ryzyka, wartość w projekcie
 • Ilościowa analiza zagrożeń: narzędzia, techniki, wynik analizy

Planowanie reakcji na zagrożenia – strategie

 • Planowanie reakcji na ryzyko: narzędzia, techniki, dane wejściowe i wyjściowe
 • Unikanie
 • Łagodzenie
 • Przeniesienie
 • Akceptacja: czynna i bierna

Metoda punktowa szacowania ryzyka, przykład i interpretacja wyników

Monitorowanie i kontrola

 • Cele procesu
 • Podstawowe narzędzia i techniki kontroli i monitorowania

Zarządzanie ryzykiem projektowym – odniesienia do procesów zarządczych metodyki PRINCE2TM

Dodatkowo zapraszamy do zapoznania się ze szkoleniem zarządzanie zespołem projektowym.

Należy pamiętać, że szkolenie zamknięte Zarządzanie Ryzykiem w Projektach odnosi się do rzeczywistych przykładów klienta. W związku z tym prosiły o informacje za pomocą ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. + 48 503 129 393

[email protected]