Szkolenia TPM

Szkolenia TPM

Szkolenia TPM – dla działu produkcji

Szkolenia TPM dedykujemy pracownikom produkcji. W warsztatach biorą udział przede wszystkim pracownicy działów utrzymania ruchu i planowania produkcji. Jest to niezbędna praktyka zapewniająca prawidłowe funkcjonowanie działu produkcyjnego i procesów tu zachodzących. Dlatego chcąc utrzymać prawidłowe funkcjonowanie parku maszynowego konieczna jest wiedza z zakresu prawidłowego funkcjonowania procesami produkcyjnymi. Mianowicie wtedy unikniemy przestojów spowodowanych awariami, brakiem części zamiennych lub modyfikacjami planów produkcyjnych.

TPM – szkolenia z zakresu planowania produkcji

Udział w szkoleniu TPM wyjaśnia, jak sprawnie zarządzać parkiem maszynowym oraz jego procesami. Zaprezentowane w ramach warsztatów narzędzia pozwolą Państwu na lepsze planowanie produkcji oraz reagowanie w sytuacjach „pożarowych”. Aby minimalizować straty, konieczna jest znajomość zasad TPM. Co najważniejsze, warsztat TPM w praktyce pozwoli Państwu na wdrożenie tej wiedzy w życie. W trakcie warsztatów nauczą się Państwo zwiększać wydajność swojego parku maszynowego oraz nauczą się minimalizować ilość awarii. To ważne czynniki w procesie produkcyjnym, które są gwarantem dobrej wydajności i jakości.

TPM szkolenie – czyli trening dla praktyków

Szkolenia TPM prowadzimy w sposób warsztatowy, dla praktyków produkcji. Aby osiągnąć odpowiednią skuteczność, zajęcia najczęściej realizowane są w systemie trzydniowym. Jednak forma i czas trwania treningu podlega również indywidualnym ustaleniom. Co najważniejsze, trzydniowe warsztaty z TPM będą zorganizowane wewnątrz Państwa przedsiębiorstwa. Dlatego uczestnicy będą mogli zapoznać się z prezentacją zagadnień na rzeczywistych przykładach z ich pracy. Stąd ulokowanie szkolenia Planowanie Produkcji w zakładzie pozwoli wykorzystać codzienne problemy do omówienia procesów w Państwa Firmie. Dzięki takiej organizacji szkolenie TPM spowoduje, że zespół warsztatowy podejmie wysiłek rzeczywistego przeprowadzenia akcji TPM. Z doświadczenia wynika, że w ciągu trzech dni można wypracować konkretne rozwiązania jednego z codziennych problemów produkcyjnych. Można również podjąć wysiłek prowadzenia optymalizacji procesu i likwidacji marnotrawstwa. Dlatego proponujemy przygotowanie jednej linii lub obszaru w przedsiębiorstwie do akcji TPM. Zalecamy tak dopasować termin szkolenia z zakresu planowania produkcji, aby było możliwe przeprowadzenie akcji na odpowiedniej linii.

W związku z organizacją warsztatów, stosunek czasu prezentacji do działań warsztatowych wyniesie około 20:80.

Szkolenia TPM są organizowane w postaci warsztatowej, w sali szkoleniowej lub/i w hali produkcyjnej Państwa przedsiębiorstwa.

Dzięki udziałowi  szkoleniu TPM uczestnicy:

 • Nabędą umiejętności stosowania technik organizacyjnych w zakresie TPM, czyli szkolenie zwiększy ich wiedzę na temat zarządzania „dokładnie na czas”
 • Poznają zasady doboru odpowiednich narzędzi organizatorskich do skutecznej realizacji procesów
 • Zostanie rozwiązany konkretny problem w przedsiębiorstwie
 • Powstanie dokumentacja warsztatu i wypracowane zostaną właściwe dokumenty do realizacji działań w zakresie TPM
 • Dowiedzą się jak panować nad procesem produkcji za pomocą zarządzania TPM. Szkolenie poprawi ich zdolności do przeprowadzania procesów produkcyjnych

PROGRAM SZKOLENIA TPM:

 1. Podejście Lean Manufacturing do zarządzania produkcją, czyli analiza i mapowanie procesów w przedsiębiorstwie i strumienia wartości
 2. Omówienie podstawowych metod odchudzania produkcji, GEMBA i efekty w zakresie zarządzania produkcją
 3. Identyfikacja miejsc i czynności związanych z marnotrawstwem, siedem rodzajów marnotrawstwa – usuwanie marnotrawstwa w przedsiębiorstwie
 4. Obszary mające wpływ na jakość produkcji – zarys podejścia TQM

Techniki organizatorskie odchudzania produkcji w zakresie TPM

 • Analiza stanu maszyn i urządzeń
 • Narzędzia stosowane przy organizacji TPM, czyli: karta kreskowa, chronometraż, czerwone kartki, lista zadań do wykonania i planowanie napraw
 • Techniki pracy grupowej w warsztatach TPM: podział obowiązków w grupie, planowanie akcji
 • Formalizacja i dokumentowanie procesu TPM – zwłaszcza zarządzanie wiedzą, przenoszenie rozwiązań na inne obszary działania

5S – zachowanie staranności i stabilności warunków pracy (w tym zakresie organizujemy też odrębne szkolenie 5S)

Techniki utrwalania nawyków TPM w przedsiębiorstwie

Proponujemy także pozostałe szkolenia dla produkcji, w tym między innymi szkolenie z zarządzania zespołem.

Wszystkie nasze szkolenia zamknięte, podobnie jak TPM, są dopasowane do specyfiki naszego Klienta. Aby uzyskać pełne informacje, prosimy o skorzystanie z zapytania ofertowego lub kontakt z Doradcą: