Szkolenia TPM

Szkolenia TPM

Szkolenia TPM – dla działu produkcji

Szkolenia TPM dedykujemy pracownikom produkcji. Przede wszystkim w warsztatach biorą udział pracownicy działów utrzymania ruchu i planowania produkcji. Jest to niezbędna praktyka zapewniająca prawidłowe funkcjonowanie działu produkcyjnego i procesów tu zachodzących. Dlatego chcąc utrzymać prawidłowe funkcjonowanie parku maszynowego konieczna jest wiedza z zakresu prawidłowego funkcjonowania procesami produkcyjnymi. Mianowicie wtedy unikniemy przestojów spowodowanych awariami, brakiem części zamiennych lub modyfikacjami planów produkcyjnych.

Przede wszystkim szkolenie TPM wyjaśnia, jak sprawnie zarządzać parkiem maszynowym oraz jego procesami. Dlatego narzędzia te pozwolą Państwu na lepsze planowanie produkcji oraz reagowanie w sytuacjach „pożarowych”. Aby minimalizować straty konieczna jest znajomość zasad TPM. Co najważniejsze, warsztat pozwoli Państwu na wdrożenie tej wiedzy w życie. W trakcie warsztatów nauczą się Państwo zwiększać wydajność swojego parku maszynowego oraz nauczą się minimalizować ilość awarii. To ważne czynniki w procesie produkcyjnym, które są gwarantem dobrej wydajności i jakości.

TPM szkolenie – czyli trening dla praktyków

Szkolenia TPM prowadzimy są w sposób warsztatowy, dla praktyków produkcji. Aby osiągnąć odpowiednią skuteczność, zajęcia najczęściej prowadzimy w systemie trzydniowym. Jednak forma i czas trwania treningu podlega również indywidualnym ustaleniom. Co najważniejsze, trzydniowe warsztaty będą zorganizowane wewnątrz Państwa przedsiębiorstwa. Dlatego uczestnicy będą mogli zapoznać się z prezentacją zagadnień na rzeczywistych przykładach z ich pracy. Stąd ulokowanie warsztatów w zakładzie pozwoli wykorzystać codzienne problemy do omówienia procesów w Państwa Firmie. Dzięki takiej organizacji szkolenie TPM spowoduje, że zespół warsztatowy podejmie wysiłek rzeczywistego przeprowadzenia akcji TPM. Z doświadczenia wynika, że w ciągu trzech dni można wypracować konkretne rozwiązania jednego z codziennych problemów produkcyjnych. Można również podjąć wysiłek prowadzenia optymalizacji procesu i likwidacji marnotrawstwa. Dlatego proponujemy przygotowanie jednej linii lub obszaru w przedsiębiorstwie do akcji TPM. Zalecamy tak dopasować termin warsztatów, aby było możliwe przeprowadzenie akcji na odpowiedniej linii.

W związku z organizacją warsztatów, stosunek czasu prezentacji do działań warsztatowych wyniesie około 20:80.

Zajęcia są organizowane w postaci warsztatowej w sali szkoleniowej lub/i w hali produkcyjnej Państwa przedsiębiorstwa.

Dzięki udziałowi z szkoleniu TPM uczestnicy:

  • Nabędą umiejętności stosowania technik organizacyjnych w zakresie TPM, czyli szkolenie zwiększy ich wiedzę na temat zarządzania „dokładnie na czas”
  • Poznają zasady doboru odpowiednich narzędzi organizatorskich do skutecznej realizacji procesów
  • Zostanie rozwiązany konkretny problem w przedsiębiorstwie
  • Powstanie dokumentacja warsztatu i wypracowane zostaną właściwe dokumenty do realizacji działań w zakresie TPM
  • Przede wszystkim dowiedzą się jak panować nad procesem produkcji za pomocą zarządzania TPM. Szkolenie poprawi ich zdolności do przeprowadzania procesów produkcyjnych

 

PROGRAM SZKOLENIA TPM:

Podejście Lean Manufacturing do zarządzania produkcją, czyli analiza i mapowanie procesów w przedsiębiorstwie i strumienia wartości

Omówienie podstawowych metod odchudzania produkcji, GEMBA i efekty w zakresie zarządzania produkcją

Identyfikacja miejsc i czynności związanych z marnotrawstwem, siedem rodzajów marnotrawstwa – usuwanie marnotrawstwa w przedsiębiorstwie

Obszary mające wpływ na jakość produkcji – zarys podejścia TQM

Techniki organizatorskie odchudzania produkcji w zakresie TPM

  • Analiza stanu maszyn i urządzeń
  • Narzędzia stosowane przy organizacji TPM, czyli: karta kreskowa, chronometraż, czerwone kartki, lista zadań do wykonania i planowanie napraw
  • Techniki pracy grupowej w warsztatach TPM: podział obowiązków w grupie, planowanie akcji
  • Formalizacja i dokumentowanie procesu TPM – zwłaszcza zarządzanie wiedzą, przenoszenie rozwiązań na inne obszary działania

5S – zachowanie staranności i stabilności warunków pracy

Techniki utrwalania nawyków TPM w przedsiębiorstwie

Proponujemy także pozostałe szkolenia dla produkcji.

Wszystkie nasze szkolenia zamknięte są dopasowane do specyfiki naszego Klienta. Aby uzyskać pełne informacje prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. + 48 503 129 393

[email protected]