Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw – szkolenie dla menedżerów i specjalistów

Sukces przedsiębiorstwa nie zależy wyłącznie od niego samego, lecz od wszystkich podmiotów z nim współpracujących/M.E. Porter/. To właśnie dlatego prawidłowo skonfigurowany i zarządzany łańcuch dostaw jest najlepszą odpowiedzią na wyzwania z jakimi mierzą się przedsiębiorstwa. Działające zarówno na rynkach krajowych jak i międzynarodowych. Zarządzać łańcuchem dostaw oznacza: efektywnie organizować i nadzorować wszelkie czynności związane z przepływem towarów pomiędzy poszczególnymi ogniwami łańcucha dostaw. Czyli odpowiednia relacja pomiędzy poddostawcami, dostawcami, producentami, dystrybutorami.

Dla kogo szkolenie z zarządzania łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw jest szkoleniem przeznaczonym dla menedżerów i specjalistów zajmujących się szeroko rozumianymi przepływami fizycznymi w łańcuchach dostaw. Między innymi zaopatrzeniem, produkcją, dystrybucją.

Przede wszystkim, co wyróżnia nas od innych? Fakt, iż szkolenie z Zarządzania łańcuchem dostaw ma charakter symulacyjno-warsztatowy.

W czasie warsztatu z zarządzania łańcuchem dostaw dowiesz się z jakimi zagrożeniami w obszarze funkcjonowania łańcucha dostaw spotkamy się w najbliższej przyszłości. Odpowiemy sobie również na pytanie, w jaki sposób skonfigurować łańcuch dostaw, aby osiągając założony poziom klienta, gwarantował oczekiwaną stopę zwrotu. W szczególności wspólnie zastanowimy się, czy potrzeby w zakresie fizycznego przepływu Państwa produktów spełni elastyczny czy efektywny łańcuch dostaw. Pomożemy również podjąć decyzję, który system odnawiania zapasów będzie idealny w warunkach, w których funkcjonuje Państwa łańcuch dostaw.

Sukces łańcucha dostaw, czyli dostęp do rzetelnej informacji

Podstawą współpracy w łańcuchu dostaw jest rzetelna, dostarczona we właściwym czasie, informacja. Dlatego, aby zagwarantować efektywne funkcjonowanie łańcucha dostaw niezbędna jest budowa sprawnego systemu przepływu informacji. Zwłaszcza pomiędzy poszczególnymi ogniwami łańcucha dostaw (dostawcami, producentami, dystrybutorami, usługodawcami logistycznymi). W trakcie warsztatu symulacyjnego Beer Game przeprowadzisz analizę i będziesz mógł zdiagnozować, jakie popełniasz błędy współpracując ze swoimi dostawcami i odbiorcami.

Zapraszamy na szkolenie Zarządzanie łańcuchem dostaw.

Program szkolenia Zarządzanie łańcuchem dostaw:

Istota łańcucha dostaw

 • Analiza struktury łańcucha dostaw
 • Wyzwania i kierunki rozwoju współczesnych łańcuchów dostaw
 • Z jakimi zagrożeniami w obszarze funkcjonowania łańcucha dostaw spotkamy się w najbliższej przyszłości?
 • Elastyczny czy efektywny łańcuch dostaw – znajdziemy odpowiedź na to pytanie

Analiza popytu w łańcuchu dostaw

 • Masz za wysokie koszty utrzymania zapasów?
 • W jaki sposób dopasować poziom zapasów do bieżącej sprzedaży?
 • Koncepcja PUSH i PULL w łańcuchu dostaw
 • Materiałowy / informacyjny punkt rozdziału, prognozowanie popytu, koncepcja MRP/DRP

Symulacja – Beer Game

 • Podstawą współpracy w łańcuchu dostaw jest informacja. Sprawdź, jakie popełniasz błędy współpracując ze swoimi dostawcami. Uczestnicy szkolenia wcielają się w rolę podmiotów funkcjonujących w łańcuchu dostaw, gdzie podejmując decyzje zapoznają się z podstawowymi zasadami współpracy i przepływu informacji w łańcuchu dostaw

Zarządzanie zapasami w łańcuchu dostaw

 • Państwa produkt jest zbyt drogi w momencie dostarczenia ostatecznemu użytkownikowi – wspólnie sprawdzimy  jak obniżyć ten koszt
 • Wyliczanie odpowiedniego poziomu zapasu bieżącego i rezerwowego
 • Systemy odnawiania zapasów
 • Strategie wykorzystywane w zarządzaniu zapasami w łańcuchu dostaw – QR, VMI, CMI, CPFR

Koncepcje, strategie i narzędzia wykorzystywane w zarządzaniu łańcuchem dostaw

 • Jak podnieść efektywność działań w obszarze realizowanych procesów logistycznych we współpracy z dostawcami / odbiorcami?
 • Teoria ograniczeń, podejście systemowe – analiza relacji trade-off, lean, MRP/DRP

W celu rozwoju i podniesienia kwalifikacji zachęcamy do sprawdzenia innych szkoleń z logistyki.

Szkolenie Zarządzanie łańcuchem dostaw w formie zamkniętej zostanie przygotowane w oparciu o Państwa specyfikę. W celu uzyskania pełnych informacji zapraszamy do złożenia ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. + 48 503 129 393

[email protected]