zarządzanie zapasami

Zarządzanie zapasami

PROGRAM SZKOLENIA Zarządzanie Zapasami w przedsiębiorstwie:

Logistyka a obszary funkcjonalne przedsiębiorstwa – czyli przepływy fizyczne i informacyjne w przedsiębiorstwie

Ewolucja funkcji zakupów i zaopatrzenia w przedsiębiorstwie

 • Główne elementy współczesnej logistyki – czyli szybka reakcja, jakość i koszty; skracanie terminu reakcji na zamówienia i dostawy, integracja różnych obszarów funkcjonalnych
 • Czynniki wpływające na zakupy i zaopatrzenie

Nowe koncepcje działania (M. Porter)
Handel elektroniczny
Zakupy „odchudzone”
Kompresja czasu
Inne czynniki – outsourcing, globalizacja

 • Różne formy organizacji sfery zakupów. W szczególności ze względu na wymogi logistyki, konkurencyjność, wymagania dostawców / odbiorców itd.

Gra symulacyjna

Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie – zwłaszcza planowanie i realizacja zamówień, dostaw, sprzedaży. Następnie szacowanie głównych grup kosztów logistycznych Uwzględniająca elementy ryzyka w przebiegu planowania i dostaw

Koszty logistyczne w sferze zaopatrzenia

 • Koszty logistyczne i ich klasyfikacja
 • Konflikty kosztów logistycznych w sferze zaopatrzenia
 • Klasyfikacja kosztów logistycznych w zaopatrzeniu
 • Możliwości identyfikacji poziomu kosztów logistycznych – przykłady
 • Koszty jako informacja o przebiegu procesów logistycznych zaopatrzenia w przedsiębiorstwie. Przede wszystkim przykłady wykorzystania arkusza kalkulacyjnego dla celów identyfikacji i pomiaru kosztów logistycznych
 • Analiza odchyleń w kosztach

Modelowe ujęcie procesu zakupów w przedsiębiorstwie

Klasyczne podejście do zarządzania zapasami. Zwłaszcza prognozowanie zapasów w sferze zakupów

 • Metody prognozowania zapasów – informacje wstępne
 • Analiza trendu i arkusz opisu
 • Metody ilościowe – czyli metoda szeregów czasowych. W szczególności model wykładniczy Browna, model uwzględniający tzw. indeks sezonowości
 • Metody jakościowe prognozowania – metoda Delficka
 • Ocena metod prognozowania

Alternatywne podejście do zarządzania zapasami. W szczególności związane z okresową realizacją dostaw, dostawami „na czas” i skracaniem okresu reakcji na zamówienie klientów

 • Mapowanie procesów zaopatrzenia
 • Analiza przyczynowo-skutkowa
 • Reorganizacja procesów zaopatrzenia w celu redukcji termonu realizacji zamówienia i kosztów
 • Analiza SWOT w zakupach
 • Koncepcja dostaw „JiT” w zakupach

Budowanie, zwłaszcza rozwój systemu informacji logistycznej w zakupach

Klasyfikacja zapasów w systemach logistycznych

Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie – Przede wszystkim identyfikacja elementów strategicznych systemu zaopatrzenia

Proces zakupu dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych

Aspekty jakościowe, zwłaszcza elementy marketingu zakupów stosowane przez dostawców

Organizacja zespołów pracowników w zakupach w celu poprawy jakości procesów zaopatrzenia

Dodatkowo zachęcamy do działu szkolenia Logistyka.

Szkolenie Zarządzanie Zapasami w przedsiębiorstwie może się opierać na danych pochodzących z Państwa środowiska pracy. Aby uzyskać więcej szczegółów oferty prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. 533 533 688

[email protected]