szkolenie zarządzanie zapasami

Zarządzanie zapasami

Szkolenie zarządzanie zapasami – warsztat dla działu logistyki

Zapas to określona ilość dóbr znajdująca się w rozpatrywanym systemie logistycznym. Bieżąco nie wykorzystywana, a przeznaczona do późniejszego przetworzenia lub sprzedaży /Słownik terminologii logistycznej/. Tak naprawdę, posiadanie właściwego poziomu zapasu umożliwia sprawne funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa produkcyjnego, handlowego i usługowego. Dodatkowo gwarantuje niezakłócony przepływ rzeczowy przez cały łańcuch dostaw.

Dla kogo szkolenie z zarządzania zapasami

Szkolenie Zarządzanie zapasami przeznaczone jest dla menedżerów i specjalistów zajmujących się szeroko rozumianym obszarem zarządzania zapasami. Jeżeli podejmujesz decyzje dotyczące tego, jakie ilości surowca, materiału, półwyrobu, wyrobu gotowego lub towaru zakupić i utrzymywać na stanie, to szkolenie to jest właśnie dla Ciebie. Co wyróżnia nas od innych, to fakt, iż wiedzę na szkoleniu z Zarządzania zapasami przekazujemy w sposób praktyczny – do symulacji i obliczeń wykorzystujemy arkusz kalkulacyjny.

Czego dowiesz się o zapasach? – szkolenia z logistyki

Wraz z naszymi doświadczonymi specjalistami pomożemy odpowiedzieć Ci na następujące pytania:

 • jaka powinna być prawidłowa struktura zapasu?
 • zapas których pozycji utrzymywać na stanie, a których nie?
 • w jaki sposób dopasować poziom zapasów do bieżącej sprzedaży?
 • w jaki sposób „przewidzieć” wielkość przyszłego popytu?
 • jak ustrzec się nietrafionych prognoz sprzedaży, co nam dają dane historyczne dotyczące sprzedaży i jak je wykorzystać?
 • czy brać pod uwagę zmienność popytu?

ZAPAS – koszt zbędny czy konieczny?

Tak naprawdę zapas to każdy surowiec, materiał, półprodukt, wyrób gotowy który musimy utrzymywać na stanie i który nas kosztuje. Mówimy oczywiście, koszt uzupełniania zapasu, koszt utrzymania zapasu, ale nie oznacza to, iż zapasu należy się pozbyć. Trzeba nim optymalnie i racjonalnie sterować. Co, kiedy, ile, gdzie składować? Tak, aby przy minimalnych kosztach zapasów gwarantować założony poziom obsługi Klienta? – odpowiedź na te pytania to klucz do sukcesu.

Sukces w obszarze zarządzania zapasami, czyli harmonia i dostęp do rzetelnej informacji

Podstawą zarządzania zapasami jest rzetelna i dostarczona we właściwym czasie informacja. Chcesz wiedzieć w jaki sposób zorganizować przepływ informacji w obszarze zarządzania zapasami we współpracy z dostawcami / odbiorcami? Czy wiesz, jaki system odnawiania zapasów będzie najlepszy? Wspólnie przeanalizujemy dostępne alternatywy i dobierzemy te właściwą dla Twojego przedsiębiorstwa. Zapraszamy na szkolenie z zarządzania zapasami.

Program szkolenia z Zarządzania zapasami:

Istota zapasów

 • Struktura zapasów
 • Zalety i wady utrzymywania zapasów
 • Koncepcja PUSH i PULL w odnawianiu zaasów
 • Analiza ABC/XYZ
 • Przyczyny pojawiania się zapasu nadmiernego – za wysokie koszty?
 • Prawidłowa struktura zapasu
            Co utrzymywać na stanie
            Których produktów nie gromadzić

Analiza popytu

 • Problem agregacji danych
 • Popyt stacjonarny
 • Popyt niestacjonarny
 • Trendy popytu
 • Sezonowość popytu
 • Analiza zmienności popytu w czasie

Prognozowanie popytu

 • Metody prognozowania różnego typu popytu
 • Ocena trafności prognoz

Profil popytu

 • Budowa profilu popytu
 • Zastosowanie profilu popytu w ustalaniu prawidłowego poziomu zapasu

Zapas bezpieczeństwa, zapas ryzykowny

 • Ustalanie zapasu bezpieczeństwa przy uwzględnieniu zmienności popytu
 • Wyliczanie zapasu ryzykownego – utracona sprzedaż/zapas nadmierny
 • Analiza wskaźnikowa

Systemy odnawiania zapasów

 • Klasyczne systemy odnawiania zapasów: ROP i ROC
 • Metody ustalania wielkość dostawy

Strategie wykorzystywane w zarządzaniu zapasami

 • Strategia VMI, CMI, CPFR, QR

Dodatkowo, jako rozwijanie kompetencji w dziale Logistyki, zapraszamy na inne szkolenia dla Logistyki.

Ważna uwaga, szkolenia z logistyki prowadzimy w oparciu o specyfikę klienta. Możemy je zorganizować w postaci szkolenia stacjonarnego lub szkolenia online. W celu uzyskania pełnych informacji prosimy o skorzystanie zapytania ofertowego lub kontakt z Doradcą: