szkolenie rozwiązywania konfliktów

Rozwiązywanie konfliktów

Szkolenie Rozwiązywanie Konfliktów o budowaniu pozytywnych relacji

Szkolenie Rozwiązywanie Konfliktów to warsztat wspierający rozwiązywanie trudnych relacji interpersonalnych. Należy pamiętać, że trudne sytuacje występują w każdej społeczności. W związku z tym tylko od świadomości i umiejętności zainteresowanych może dojść do ich uregulowania. Z pewnością niekiedy wymagają mediatora, który przeprowadzi rozwiązywanie konfliktów w zespole skutecznie i poprawi jego wydajność.

Przede wszystkim można śmiało założyć, że do sytuacji konfliktowych dochodzi w każdym przedsiębiorstwie. Bo w każdym miejscu, gdzie tworzy się społeczność dochodzi do różnicy zdań, stanowisk, rywalizacji i napięć. Są wynikiem nieporozumień komunikacyjnych, rywalizacji odmiennych poglądów, pomysłów, wizji, a czasami osobistych antypatii. Co najważniejsze, bez względu na genezę, każdemu zwierzchnikowi powinno zależeć, aby konflikty interpersonalne nie wpływały negatywnie na wyniki pracy. Stąd na szkoleniu Rozwiązywania Konfliktów wskaże wszelkie działania prewencyjne. Dodatkowo pomoże w czynnościach interwencyjnych. Czyli rozwiąże ten obszar od powstawania do rozwiązania.

Szkolenie Rozwiązywanie Konfliktów na wszelkie kłopoty

Należy pamiętać, że konflikty przybierają często bardzo niepozorną formę. Czyli są to drobne nieporozumienia, przytyki, uszczypliwości. W związku z tym szefowie często ten stan po prostu bagatelizują i nie ingerują w małe ogniska zapalne. Z pewnością z dystansu wydaje się, że one same „zgasną”. Jednak wielokrotnie jest to zalążek późniejszych waśni i negatywnych relacji. Z jakich powodów szefowie nie rozwiązują napiętych sytuacji w początkowej fazie? Dlaczego w przypadku wyraźnych sygnałów nie przystępują do interwencji? To wyjaśnimy na warsztacie.

W związku z tym wychodząc naprzeciw tym zagadnieniom zapraszamy Państwa na szkolenie Rozwiązywanie Konfliktów w zespole. W trakcie szkolenia poznają Państwo istotę konfliktu oraz genezę jego powstawania. Przede wszystkim dowiecie się, jakie są przyczyny i źródła oraz obecne metody zarządzania sporami. W trakcie szkolenia poznają Państwo ciekawe techniki zarządzania konfliktem i sposoby na twórcze ich rozwiązanie. Dodatkowo dowiecie się, jak w tych trudnych sytuacjach przejawiają się manipulacje oraz jak im przeciwdziałać. W szczególności umiejętne zarządzanie konfliktem w zespole może dostarczyć Państwu wiele ciekawych informacji o Państwa pracownikach.

Szkolenia Rozwiązywanie Konfliktów, czyli korzyści dla pracowników:

 • Kształtują umiejętności konstruktywnego wychodzenia z trudnych sytuacji
 • Uświadomią korzyści jakie można czerpać ze świadomego rozwiązywania napiętych relacji
 • Poznają oraz przećwiczą różnorodne sposoby na szkoleniu Rozwiązywanie Konfliktów
 • Nauczą się budować satysfakcjonujące kontakty ze współpracownikami i partnerami zewnętrznymi
 • Podwyższą swoje kompetencje w zakresie przeciwdziałania presji i manipulacji
 • Nauczą się, jak rozwiązywać konflikty w zespole

 

PROGRAM SZKOLENIA Rozwiązywanie Konfliktów:

Istota konfliktu społecznego jako forma rywalizacji w sytuacji pracy

 • Natura nieporozumień
 • Tradycyjny i współczesny pogląd na konflikt
 • Konsekwencje unikania, czyli zwlekania i stosowania doraźnych półśrodków

Szkolenie Rozwiązywanie konfliktów w zespole – Źródła – Rodzaje

 • Konflikty grupowe a spory interpersonalne
 • Przyczyny komunikacyjne (w szczególności przepływ informacji, jakość informacji)
 • Źródła wynikające z odmienności odgrywanych ról społecznych

Tradycyjne metody rozgrywania sytuacji konfliktowych

 • Kompromis – coś stracić, żeby częściowo zyskać
 • Pokojowe współistnienie, czyli udawanie, że problemu nie ma
 • Deprecjonowanie – umniejszanie lub pozbawianie wartości
 • Separacja – czyli wyrzucenie słabszego poza przestrzeń konfliktu

Zniekształcenia w spostrzeganiu i ocenie sytuacji konfliktowych

 • Myślenie biegunowe
 • Sprawiedliwość Kalego
 • Lustrzane odbicie i inne

Sposoby wychodzenia z nieporozumień i sporów

 • Korzyści czerpane z konfliktów, zwłaszcza ich rozwiązywania
 • Aktywność uczestników i jej wpływ na efektywność i jakość wzajemnych kontaktów
 • Style zachowań w czasie napiętych relacji w obszarach: asertywność i operatywność

Procedura konstruktywnego antagonizmów

 • Określenie sporu i przygotowanie przebiegu
 • Rozpoczęcie – czyli zainicjowanie interakcji
 • Faza robocza: czyli emocje, reguły, analiza, poszukiwanie rozwiązań
 • Wyjście ze sporu: ustalenie działań, czasu realizacji, kontrola przebiegu, ocena efektów

Zarządzanie konfliktem oparte na współpracy

 • Przełamywanie własnej postawy wobec konfliktów
 • Wygrywająca taktyka współpracy
 • Metody nakłaniania do współpracy

Niekonwencjonalne techniki rozwiązywania konfliktów

 • „Dlaczego nie?”
 • „W cudzej skórze”
 • „Wady zalet i zalety wad” i inne

Manipulacje stosowane przy sporach i sposoby przeciwdziałania

 • Zamiana oceny na opinię
 • Radzenie sobie z krytyką
 • Trudność mówienia „nie” i „zdarta płyta”
 • Techniki „zamglenia”

Dodatkowo w celu poprawy jakości komunikacji zapraszamy na szkolenie komunikacja wewnętrzna w firmie.

Rozwiązywanie Konfliktów szkolenie, które wykonujemy wykorzystując prawdziwe sytuacje z Państwa środowiska pracy. Stąd szkolenie dopasowane jest do rzeczywistych wydarzeń. W celu uzyskania pełnych informacji prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. + 48 503 129 393

[email protected]