zarządzanie zespołem projektowym

Zarządzanie zespołem projektowym

Zarządzanie Zespołem Projektowym to szkolenie dla liderów grup projektowych. Funkcja ta jest nie tylko niezwykle ważna i odpowiedzialna, ale także bardzo trudna. Lider przede wszystkim musi zarządzać członkami grupy pracowniczej, budżetem oraz zadaniami. Podczas szkolenia nauczysz się zasad organizowania obsady zespołu i współpracy z jego członkami, na co wpływ ma wiele czynników. W szczególności istotny jest czynnik ludzki i jego pełne zaangażowanie w realizację wyzwania. Warto pamiętać, że angażowanie uczestników, budowanie ich motywacji i zaangażowania oraz efektywna komunikacja mogą zaważyć na jakości osiągniętego wyniku.

Zarządzanie Zespołem Projektowym – dlaczego warto je wybrać?

Dlaczego warto wybrać szkolenia dla firm? Przede wszystkim szkolenie z zarządzania zespołem projektowym przygotuje Cię do pracy ze współpracownikami przedsięwzięcia. Dowiesz się, w jaki sposób formułować cele i jak poszczególne zadania zlecać pracownikom. Dodatkowo trening nauczy Cię technik motywowania i egzekwowania zadań oraz sposobów reakcji na odmowę i krytykę. W czasie warsztatów zdobędziesz wiedzę na temat dobierania członków do grupy oraz udzielana im kompetencji. Co najważniejsze, wzbogacisz się w skuteczne umiejętności, aby powierzone przez Ciebie zadania, były realizowane efektywnie.

Zarządzanie zespołem projektowym – trudna rola lidera

Szkolenia z zarządzania zespołem to ważny czynnik w rozwoju kompetencji lidera grupy projektowej. Z pewnością młodzi liderzy z entuzjazmem podchodzą do nowych wyzwań i rozwiązywania ciekawych zadań. Bywa, że na początku często lekceważą czynnik dobrej współpracy z personelem, który w dalszym etapie może stać się bardzo istotny.

Należy pamiętać, że sytuacja lidera zespołu projektowego może być bardzo złożona. Zwłaszcza w zależności od doboru współpracowników. Na czym więc polega trudność? Zobrazujmy to przykładem:

Szef grupy wykonawczej nie zawsze musi być pracownikiem wysokiego szczebla kierowniczego. Zdarza się, że jest on pracownikiem niskiego szczebla, a w swoich kompetencjach liderskich musi egzekwować wykonanie zadań od swojego szefa. Następnie, lider może dobrać do kręgu pracowników, którzy pochodzą z innych działów i nie będzie miał nad nimi formalnego zwierzchnictwa. Może również dojść do współpracy z równorzędnymi kolegami z pracy. W związku z tym relacje zostaną bardzo sformalizowane. Wiele zależności i relacji może zatem skomplikować działania szefa ekipy wykonawczej.

Kierowanie zespołem projektowym to umiejętność współpracowania z osobami na różnych stanowiskach i szczeblach zawodowych. W praktyce jest to relacja, w której trudność polega na współpracy z pracownikami, nad którymi nie zawsze mamy formalne zwierzchnictwo.

Nasze szkolenia zarządzanie zespołem pozwalają:

 • uzyskać skuteczne narzędzie organizacji pracy zespołu projektowego, zwłaszcza samym przedsięwzięciem;
 • dowiedzieć się, jak poprzez swoje działania liderskie zwiększać efektywność pracowników;
 • nauczyć się motywować, kontrolować i korygować działania przydzielonych pracowników;
 • rozwiązywać problematyczne sytuacje w zakresie współpracy z grupą osób;
 • poznać skuteczne techniki komunikacji w zespole projektowym;
 • nauczyć się rozwiązywania sytuacji kryzysowych.

Kreator Szkolenia to miejsce, gdzie odbędziesz szkolenie dla liderów zespołu i poznasz cenne praktyki wykorzystywane na co dzień przez profesjonalistów. W naszej ofercie znajdziesz także inne szkolenia biznesowe, które pozwolą Ci jeszcze lepiej zarządzać swoją firmą. Prowadzimy zarówno szkolenia online, jak i te w formie stacjonarnej. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i skorzystania z organizowanych przez nas warsztatów. Na szczególną uwagę zasługują:

 

PROGRAM SZKOLENIA z Zarządzania Zespołem Projektowym:

Rola szefa projektu

 • Rola zespołu projektowego w organizacji. Czyli czego oczekuje firma od wykonawców?
 • Działania efektywnego szefa (przede wszystkim: planowanie, organizowanie, kontrolowanie)
 • Cechy idealnego szefa do zadań specjalnych
 • Trudności w pracy lidera – czyli jak kierować innymi, nie mając nad nimi formalnego zwierzchnictwa?

Dobór zespołu do projektu

 • Profesjonalne kompetencje
 • Cechy osobowości i style pracy członków przedsięwzięcia
 • Cel projektu a typy zespołów, które realizują zadania

Zespół jednorodny (czyli izomorficzna struktura grupy)
Grupa specjalistów
Team partnerski
Zespół „chirurgiczny”

 • Budowanie identyfikacji pracownika z zespołem projektowym

Zwiększenie świadomości pracowników, w szczególności w obszarze misji i celów zadań grupowych
Budowanie poczucia odpowiedzialności za wyniki własne i całego teamu

Psychologia grupy w sytuacji zadaniowej

 • Liczebność grupy
 • Role grupowe
 • Procesy zachodzące w grupie, zwłaszcza ich wpływ na efektywność pracy grupy
 • Etapy rozwoju grupy podczas realizacji zadania
 • Zarządzanie zasobami tkwiącymi w ludziach
 • Komunikacja w grupie
 • Podejmowanie decyzji indywidualnie i decyzje grupowe
 • Dopuszczanie innych do procesu podejmowania decyzji
 • Pułapki i zagrożenia płynące z syndromów grupowych, w szczególności mające wpływ na decyzyjność grupy
 • Konflikty. Czyli efektywne sposoby rozwiązywania konfliktów. Dodatkowo twórcze wykorzystanie konfliktów

Etapy zarządzania zespołem projektowym

 • Otwarcie projektu

Otwarcie (zwykłe / uroczyste)
Motywujące przekazanie celu do zrealizowania
Przydzielanie zadań
Przekazywanie uprawnień
Przedstawienie harmonogramu
Ustalenie zasad współpracy i komunikacji
Etapy i sposób kontroli projektu

 • W trakcie trwania, czyli realizacja…

Organizacja spotkań zespołu wykonawczego
Zasady prowadzenia zebrań z grupą
Kontrola harmonogramu i jakości prac

 • Uroczyste zamknięcie projektu

Informacja dla wykonawców – zwłaszcza podziękowanie i przedstawienie wyników
Informacja dla zwierzchników

Zarządzanie efektywnością pracownika w zespole projektowym

 • Zasady organizacji pracy teamu
 • Ustalanie celów pracy zespołu projektowego
 • Przekazywanie pracownikom zadań
 • Kontrola realizacji zadań
 • Rozliczanie z realizacji zadań
 • Badanie przyczyn niepowodzeń

Jak tworzyć efektywny system komunikacji w zespole projektowym?

 • Kanały komunikacji
 • Narzędzia komunikowania się
 • Techniki specjalne wspomagające komunikację

Efektywna komunikacja szefa z wykonawcami zadania

 • Wymiana i przepływ informacji, czyli warunek wzrostu i rozwoju projektu, o którym należy pamiętać
 • Asertywność jako narzędzie pracy
 • Zalety komunikacji asertywnej, podstawy teoretyczne, istota komunikatów asertywnych

Feedback. Zasady udzielania informacji zwrotnych członkom zespołu

 • Podstawowe zasady udzielania feedback’u
 • Udzielanie pochwał
 • Jak konstruktywnie krytykować i wydawać polecenia?
 • Przyjmowanie feedbacku od innych

Trudne sytuacje w pracy lidera projektu (w szczególności wzorce rozwiązań i przykłady komunikatów):

 1. Prezentowanie trudnych decyzji. Więc jak robić to motywująco i zdecydowanie?
 2. Dowodzenie zespołem kolegów:

Największe trudności
Jak komunikować się z kolegą i wydawać mu polecenia?

3. Współpraca z menedżerami, nad którymi nie mamy zwierzchnictwa. Zatem jak wydać polecenie przełożonemu?
4. Negocjowanie wewnątrz organizacji
5. Budowanie relacji z klientem, właścicielem, inwestorem

Dodatkowo zapraszamy na szkolenie z zarządzania projektami.

Wszystkie nasze szkolenia zamknięte są dopasowane do specyfiki naszego Klienta. W celu uzyskania pełnych informacji prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. + 48 503 129 393

[email protected]