Zespół Jakości Zespół Przyszłości

Zespół Jakości, Zespół Przyszłości

Zespół Jakości Zespół Przyszłości – czyli stwórz dobry zespół

Zespół Jakości Zespół Przyszłości to organizacja, która jest zintegrowana, zna swoją misję i wie, w którym kierunku podąża. Z pewnością wielu pracowników narzeka, że w swoich firmach są prostymi trybami i nic nie znaczą. W związku z tym wykonują mechanicznie swoją pracę i realizują bez celu polecenia swoich przełożonych. W szczególności skutkuje to tym, że pracownicy wykonują swoją pracę bez zaangażowania, identyfikacji i pasji. Dodatkowo nie znają celu! Dlatego należy sobie zadać pytanie: czy stać Państwa Firmę na „mechanicznych” pracowników? W związku z tym należy sobie przeliczyć: ile zyskam, mając pracowników zaangażowanych, zmotywowanych i zgranych? Pytania te można pozostawić w formie retorycznej, gdyż odpowiedzi są oczywiste.

Z pewnością trudno jest spowodować, aby zespół był zgrany, zintegrowany. Zwłaszcza samym pracował wydajniej i w dobrej atmosferze. Aby tego dokonać należy podjąć pewne działania. W takim razie temu służy szkolenie Zespół Jakości Zespół Przyszłości, które ukazuje faktyczne role pracowników w Państwa Firmie i ich integruje. Jednocześnie uzmysławia, że Każdy jest ważny i Każdy jest potrzebny. Oczywiście, łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Dlatego Firma Kreator spieszy Państwu z pomocą!

Misja i wartości firmy narzędziem budowania efektywnego zespołu

Przede wszystkim podczas tworzenia skutecznych zespołów należy rozpocząć od edukacji, wartości i misji, którą kieruje się firma. Co najważniejsze, pracownik lepiej wykonuje swoje obowiązki, jeżeli zna ich cel i sens. Dlatego w trakcie szkolenia nauczą się Państwo synchronizować cele indywidualne pracownika z celami całej firmy. Dodatkowo nauczą się Państwo diagnozować swój zespół pod kątem motywacji i świadomości swojej pracy. A także rodzaju i wpływu odpowiedzialności zbiorowej oraz indywidualnej na jakość, wyniki i dalej efektywność zespołu. Należy pamiętać, że jednakowe działania, zaangażowanie, myślenie i odpowiedzialność przyniosą Państwu wiele korzyści. W ten sposób pracownicy yskają lepsze warunki pracy w postaci efektywnego zespołu i pracy na wspólny cel.

PROGRAM SZKOLENIA Zespół Jakości Zespół Przyszłości:

MISJA, WARTOŚCI I ZASADY

Nie jesteś trybem…

 • Rola pracowników działu produkcji w firmie
 • Budowanie poczucia wartości pracownika – ważność jego pracy
 • Kto Ci płaci pensję? Twoja rola w budowaniu satysfakcji klienta

Misja i wartości firmy – frazes czy drogowskaz?

 • Najważniejsze wartości Twojej firmy
 • To Twoja misja. Twoje wartości
 • Zwiększenie świadomości pracowników w obszarze misji i wartości firmy

Pracownik zorientowany na sukces firmy

 • Budowanie identyfikacji pracownika z firmą
 • Misja i wartości firmy, a cele zawodowe pracownika
 • Budowanie wizerunku firmy w każdym działaniu

Plan rozwoju, czyli „jeśli nie wiesz, dokąd idziesz, zajdziesz się gdzie indziej…” Zadania – cele – wartości

 

PRACA ZESPOŁOWA

Praca zespołowa jako fundament firmy

Grupa czy zespół?

 • Konsekwencje dla wykonywania zadań, motywacji i współpracy
 • Diagnoza własna swojego zespołu

Budowanie efektywnego zespołu

 • Cel funkcjonowania zespołu
 • Normy i komunikacja w zespole

Zabójcy motywacji i pracy zespołowej

 • Myślenie negatywne
 • Obojętność i bierność
 • Odpowiedzialność grupowa, czyli rozproszenie odpowiedzialności
 • Próżniactwo społeczne
 • Brak identyfikacji z celami i sprzeczność celów

Twój wybór i Twoja rola w zespole – obserwator czy gracz?

 

NARZĘDZIA I CELE

Kultura dyscypliny

 • Po co nam procedury, np. ISO, 5S i eliminacja MUDA?
 • Zdyscyplinowani ludzie, zdyscyplinowane myślenie, zdyscyplinowane działanie. Przepis na rozwój
 • Budowanie poczucia odpowiedzialności za wyniki własne, zespołu i firmy

Zobacz wszystkie szkolenia dla produkcji, aby prawidłowo rozwijać kompetencje.

Szkolenia budujące zespoły produkcyjne realizujemy w oparciu o Państwa wytyczne. Prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub kontakt z Doradcą:

tel. kom. + 48 503 129 393

[email protected]