instruktaż stanowiskowy

Instruktaż stanowiskowy

Instruktaż Stanowiskowy – czyli zostań Liderem Nauczycielem!

Instruktaż Stanowiskowy to warsztat dedykowany Liderom i Mistrzom produkcyjnym. Przede wszystkim kształtuje umiejętności uczenia i wdrażania pracowników na nowych stanowiskach pracy. Dotyczy to nowych pracowników lub pracowników stałych, ale na nowych miejscach pracy. W związku z tym, w przypadku wdrażania nowych pracowników Mistrz / Lider musi się wykazać umiejętnościami trenerskimi, aby sprawnie przeprowadzić cały etap. W szczególności jest to trudny moment w roli szefa, gdyż musi być przeprowadzony zrozumiale i efektywnie. Co najważniejsze, łatwo przygotować się merytorycznie do szkolenia, ale trudność sprawiają umiejętności edukacyjne.

Należy pamiętać, że trening z Instruktażu Stanowiskowego jest szkoleniem z umiejętności trenerskich. Czyli przekazywania wiedzy oraz informacji. W takim razie wskazane jest, aby Mistrzowie przystępujący do tego szkolenia posiadali pełną wiedzę na temat nowych stanowisk pracy. Wtedy na konkretnym przykładzie przechodzą trening uczenia, wdrażania i przekazywania informacji swoim pracownikom.

Instruktaż Stanowiskowy – szkolenie trenerskie

Co najważniejsze, szkolenie Instruktaż Stanowiskowy pomoże Państwu przebrnąć przez trudny element edukacji pracowników. Przede wszystkim nauczy Państwa uczyć. W ten sposób, aby wiedza była przyswajana i utrwalana przez pracowników. Jednym z najważniejszych elementów będzie zaplanowanie procesu wdrożeniowego, ustalenie celu oraz przebieg szkolenia. Następnie w trakcie warsztatu otrzymają Państwo narzędzia do zrealizowania tych elementów. Dodatkowo otrzymacie techniki ułatwiające pracę wdrożeniową z podwładnymi. Należy pamiętać, że zdobędą Państwo kompleksowa wiedzę o uczeniu innych i przystosowywaniu ich do nowych warunków pracy.

Co najważniejsze, ten proces można precyzyjnie przygotować. Zaplanować wszystkie jego etapy i przewidzieć ewentualne momenty trudne. Na etapie wdrażania wielokrotnie przekazywane są zasady i procedury. W ten sposób są realizowane w celu utrzymania jakości pracy lub warunków bezpieczeństwa. Ważne jest wtedy, aby pracownicy dobrze przyswoili niezbędną wiedzę, która rzutować będzie na wynik oraz bezpieczeństwo. W związku z tym, jak nauczyć się szkolić pracowników na liniach produkcyjnych? Tylko na szkoleniu z Instruktażu Stanowiskowego.

Dzięki szkoleniu Instruktaż Stanowiskowy Liderzy:

 • Rozwiną kompetencje liderskie w zakresie szkolenia nowych oraz stałych pracowników
 • Przede wszystkim dowiedzą się, jak przygotować oraz prowadzić efektywny instruktaż stanowiskowy
 • Nauczą się wielu nowych technik uczenia, zwłaszcza nowych pracowników oraz rozwijania kompetencji stałego personelu
 • Wypracują jeden styl wdrażania do pracy nowych członków zespołu
 • W szczególności otrzymają informacje o swoich mocnych stronach w zakresie uczenia pracowników oraz obszarach, które powinni doskonalić
 • Otrzymają techniki motywowania oraz metody radzenia sobie z trudnymi sytuacjami
 • Rozwiążą konkretne problemy, zwłaszcza pojawiające się w trakcie prowadzenia szkoleń. Z pewnością udoskonalą swój warsztat pracy

 

PROGRAM SZKOLENIA Instruktaż Stanowiskowy:

Ważna rola Mistrza we wdrożeniu i adaptacji nowego pracownika

 • Jak się czuje nowo zatrudniony pracownik?
 • W jaki sposób rozwijać kompetencje stałego pracownika?
 • Co jest ważne dla Państwa Firmy? Przede wszystkim jakie wartości powinienem prezentować? Czyli jakich postaw będę uczyć?
 • Jak uczą się dorośli?

Co zrobić, aby szkolenia były efektywne?

 • „Powiedzieć” nie oznacza „nauczyć”
 • Właściwe ustalanie celu i metod prowadzenia szkoleń dla pracowników
 • Jak mówić prosto i jasno?

Projektowanie szkolenia

 • Cele i rezultaty szkolenia
 • Planowanie warsztatu
 • Przegląd metod aktywnych
 • Budowanie konspektu

Wypracowanie jednego wzorca wdrażania nowego pracownika

NARZĘDZIA EFEKTYWNOŚCI

Narzędzie nr 1 – JAK USTALAĆ CELE SZKOLENIA?

Jak zaplanować przebieg i formę szkolenia. Zwłaszcza, żeby pracownik ukończył je nauczony?

Narzędzie nr 2 – TREŚĆ I METODYKA SZKOLENIA

Trening z pracownikiem – czyli instruktaż stanowiskowy

 • Przygotowanie standardu (czyli wzorca) szkoleń –  mianowicie jednego lub kilku, w zależności od potrzeb
 • Planowanie warsztatu z uwzględnieniem:

Zwiększania stopnia trudności
Zmniejszania kontroli Mistrza / Lidera
Stopnia przyswajania wiedzy

 • Działania Mistrza / Lidera

Przygotowanie – powiedz, co będziesz robił
Demonstracja – czyli pokaż
Powiedz, co zrobiłeś
Wykorzystanie pisemnych instrukcji oraz procedur
Ćwiczenie ucznia
Korekta
Powtórzenie cyklu

 • Monitoring i ocena

Kryteria weryfikacji poprawności wykonania pracy
Gdy pracownik szybko się uczy….
Co robić, gdy pracownik nie potrafi – czyli ścieżka działań
Kryteria dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy samodzielnie

 • Wzmacnianie, wygaszanie i korygowanie zachowań

Co pracownik ma zacząć robić?
Jakie zadania ma przestać robić?
Jak i co kontynuować?

Udzielanie informacji zwrotnej. Czyli Feedback pozytywny i negatywny
Jak korygować działanie pracownika? Aby nie zrazić a nauczyć?
Sprawdzanie, czy pracownik zrozumiał wytyczne
Sposób, aby cierpliwie tłumaczyć kilka razy to samo?

Narzędzie nr 3 – WDROŻENIE

Bieżąca kontrola, obserwacja, ocena pracy, w szczególności przekazywanie informacji zwrotnych

Jak uczyć procedur podczas wdrażania pracowników?

 • Jak przedstawiać procedury?
 • Konsekwencje nierealizowania procedur
 • Jak radzić sobie z krytyką. Zwłaszcza podważaniem zasadności stosowania się do obowiązujących zasad i procedur?

Zadbaj o motywację!

 • Budowanie dobrej atmosfery podczas szkolenia
 • Techniki aktywizowania, motywowania i wywierania wpływu
 • Jak kształtować postawę przyszłego pracownika?
 • Jak polepszać postawę stałego pracownika?
 • Motywowanie do przestrzegania i wdrażania poznanych zasad

Trudne sytuacje w czasie szkoleń

 • Trudni uczestnicy
 • Jak radzić sobie z oporem?
 • Nieprzewidziane sytuacje
 • Zakłócenia płynące od Mistrza / Lidera

Rozwiązanie konkretnych problemów uczestników podczas szkoleń

Dodatkowo zapraszamy na train the trainer szkolenie dla trenerów.

Należy pamiętać, że szkolenie Instruktaż Stanowiskowy projektujemy pod oczekiwania klienta. W związku z tym prosimy o wstępne informacje za pomocą ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. + 48 503 129 393

[email protected]