Logistyczne wsparcie procesu magazynowania

Logistyczne wsparcie procesu magazynowania

PROGRAM SZKOLENIA Logistyczne wsparcie procesu magazynowania:

I. Magazyn jako bufor logistyczny

 • Czy przedsiębiorstwo może funkcjonować bez zapasów
 • Rola zapasów i przyczyny ich powstawania
 • Znaczenie magazynu dla działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa
 • Magazyn jako obiekt logistyczny

II. Sterowanie zapasami w magazynie

 • Parametry sterowania zapasami w magazynie
 • Przewidywanie przyszłego zapotrzebowania
 • Zapasy zalegające – jak nie dopuścić do ich powstawania
 • Koszty procesu magazynowania
 • Koszty tworzenia i przechowywania zapasów a ustalanie uzupełnień
 • Klasyfikacje zapasów i ich wykorzystanie w systemie uzupełnień i lokalizacji towarów w magazynie

III. Logistyczny system informacyjny dla procesu magazynowania

 • Potrzeby informacyjne pracowników magazynowych
 • System wskaźników logistycznych wspierający ocenę prac magazynowych
 • Dokumentacja wewnętrzna i jej rola w sprawnym zarządzaniu procesem magazynowania
 • Komunikacja wewnętrzna w magazynie

IV. Organizacja pracy w magazynie

 • Układ sfer magazynowych
 • Lokalizacja towaru w magazynie
 • Techniki kompletacji towaru
 • Wsparcie operacji magazynowych poprzez nowoczesne rozwiązania technologiczne

 

Szkolenie z zarządzania gospodarką magazynowa oparte jest na Państwa cese’ach. Dlatego mogą Państwo na bieżąco pracować na swoich danych. Aby dowiedzieć się więcej prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. 533 533 688

[email protected]