Zarządzanie stresem

Zarządzanie stresem szkolenie o emocjach

Zarządzanie stresem szkolenie będące konsekwencją współczesnego stylu życia. Skutki długofalowych napięć, życia na wysokich obrotach wymagają profesjonalnych działań z zakresu zarządzania stresem. Szkolenie wyjaśnia jego źródła zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Dzisiaj oczekuje się od nas większego zaangażowania, szybszej pracy, zmiany warunków bytowych oraz zawodowych w razie potrzeby. Ilość bodźców jest czynnikiem mobilizującym, powoduje zwiększenie naszej wydajności i twórczości. Jeżeli pojawia się sporadycznie, konsekwencje są pozytywne i walka ze stresem nie jest konieczna. Wpływ stresu jest na tyle mały, że nie wywiera na nas negatywnych skutków. Ale co zrobić, gdy ilość bodźców jest bardzo duża i pojawiają się cyklicznie? Odczuwamy wtedy zmęczenie, czujemy się źle. Należy szybko i profesjonalnie zadziałać! Wdrożyć w swoje życie zarządzanie stresem i podjąć działania, aby uniknąć przykrych konsekwencji.

Zarządzanie stresem – szkolenie ku wyciszeniu

Otaczających czynników wywołujących zdenerwowanie jest bardzo wiele. Należy pamiętać, że mają one wpływ na bardzo niebezpieczne zjawisko, jakim jest wypalenie zawodowe. Dlatego warto się wesprzeć specjalistycznym szkoleniem, aby w porę zareagować na spadki motywacji, wydajności oraz pogorszenie samopoczucia. Czynników dookoła bardzo wiele i trudno w porę zauważyć ich negatywny wpływ od razu. W chwili pojawienia się pierwszych symptomów konieczne jest wsparcie specjalistycznych usług wspierających pracowników w walce ze stresem.

Dzięki udziałowi w szkoleniu Zarządzanie Stresem uczestnicy:

 • Dowiedzą się, jak efektywnie zwiększyć swoją efektywność w sferze życia zawodowego oraz osobistego
 • Ocenią swoje dotychczasowe strategie radzenia sobie ze stresem i zdiagnozują własny poziom tolerancji oraz reakcji na negatywne bodźce
 • Dowiedzą się w jaki sposób szybko i skutecznie radzić sobie z negatywnymi emocjami
 • Dowiedzą się, jakie są konsekwencje złego gospodarowania swoimi emocjami, przemęczenia i wypalenia zawodowego.
 • Nauczą się gospodarować swoimi emocjami i ich wpływem w organizacji
 • Dowiedzą się na czym polega zarządzanie stresem, szkolenie dodatkowo dostarczy prostych narzędzi do radzenia sobie w jego skutkami

 

PROGRAM SZKOLENIA Zarządzanie Stresem

I. CO TO JEST STRES?

Stres zawodowy

 • Geneza, rodzaje

Definicja, jego oznaki, typowe reakcje
Dobry i zły stres
Przyczajony

 • Codzienne stresory – od czego nie możemy się uwolnić

Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne powstawania irytacji
Aktywatory czasowe i jakościowe
Autoanaliza i geneza stresorów

II. STRES A EFEKTYWNOŚĆ PRACY

 • Pracownik i złe emocje…

Ile traci firma na złym zarządzaniu stresem w organizacji?
Wyniki i efektywność pracy a przeciążenie stresem
Specyfika pracy i zadań wywołujących podenerwowanie
Ty jako przyczyna Twojego poddenerwowania
Predyspozycje osobowościowe do przeżywania niepokoju

Poczucie koherencji
Sprawowanie kontroli
Wpływ optymizmu i pesymizmu

Jak przegrać wyścig o efektywność?

Rozpoznanie i przeciwdziałanie indywidualnym ograniczeniom w rozwoju:

• System negatywnych przekonań
• Nadmierne poczucie odpowiedzialności za skutki zmian zewnętrznych
• Wpływ dotychczasowych niepowodzeń
• Nieefektywny system porównań społecznych
• Spadek automotywacji; wyuczona bezradność
• Samospełniająca się przepowiednia
• Nieefektywne mechanizmy obronne
• Samoutrudnianie

Kiedy stres może być dobrodziejstwem i jak wykorzystać to w pracy?

III. JA WOBEC EMOCJI I NADMIARU BODŹCÓW

Samoocena poziomu niepokoju i pobudzenia. Moje wyniki mapy stresu – mocne strony i niebezpieczeństwa
Diagnoza przyczyn zmęczenia i obniżania się mojej efektywności
Analiza efektywności własnej w kontekście osobistej tolerancji na zdenerwowanie i frustrację

IV. TECHNIKI WALKI ZE STRESEM

1. Jak „zarządzać sobą” w sytuacjach trudnych?

Przetrwać w pracy… Czyli walka ze stresem – sposoby na organizację ważnych zadań i szybkich terminów, zaspokojenie potrzeby stabilizacji z niepewnością dnia następnego

Pokonywanie stresu i zmęczenia w pracy

 • Sposoby walki z rozdrażnieniem – szybkie techniki do zastosowania
 • Krótkotrwałe metody na odstresowanie do zastosowania w krótkich przerwach w pracy

Trening radzenia sobie w trudnych chwilach wywołanych przez czynniki zewnętrzne – „mam wpływ, czy nie mam wpływu?”

 • Minimalizowanie stresorów
 • Rozpoznawanie sytuacji zależnych i niezależnych ode mnie
 • Skuteczne metody postępowania w sytuacjach trudnych

Czynniki poznawcze (racjonalność, elastyczność, dalekowzroczność)
Skupienie na problemie, czy destrukcyjne emocje

Poznawcze techniki ochrony wysokiej efektywności

 • Świadomość zagrażających mechanizmów
 • Umiejętność szybkiego dystansowania się
 • Odwołanie się do przeszłych sukcesów
 • Przewartościowanie negatywnych przekonań na swój temat
 • Umiejętność podejmowania decyzji
 • Jasny system zasad indywidualnych

Behawioralne techniki ochrony poczucia własnej efektywności

 • Sprawcza moc działania
 • Asertywne ustanowienie granic w relacjach społecznych
 • Społeczne sprzężenie zwrotne – feedback
 • Uśmiech „na przekór”

„Szlachetne zdrowie…”, czyli objawy psychosomatyczne chronicznego zmęczenia i zdenerwowania

 • Pora na relaks – w kręgu relaksacji. Proste i krótkie techniki do zastosowania w pracy
 • Trening autogenny
 • Metody wizualizacyjne
 • Praca nad oddechem

„Jestem… potrafię… mam…” – budowanie poczucia własnej wartości

2. Walka ze stresem w organizacji

 • Stresory i walka z nimi – diagnoza Twojej organizacji
 • Zadania HR i menedżerów
 • Stres sytuacyjny – reorganizacja procesów
 • Ile godzin spędzają pracownicy z pracy? Work-life balance. Rola harmonii w życiu zawodowym i osobistym
 • System wspierania pracowników (SWP) w firmie
 • Negatywny wpływ wsparcia społecznego
 • Eliminacja źródeł „złego” wpływu w środowisku pracy
 • Metody prowadzenie rozmów kryzysowych

Opcja na życzenie

PRZECIWDZIAŁANIE WYPALENIU ZAWODOWEMU

Co to jest wypalenie zawodowe?

 • Definicja wypalenia zawodowego
 • Wskaźniki wypalenia – rozpoznawanie i diagnoza
 • Czy praca może być toksyczna? Co nas wypala w pracy? Przyczyny i czynniki sprzyjające wypaleniu (indywidualne, zespołowe, instytucjonalne)
 • Fazy i rodzaje procesu wypalenia
 • Zawody, które grożą wypaleniem
 • Syndrom wypalenia a stres, chroniczne przemęczenie i pracoholizm

Systemy zapobiegania licznemu stresowi i wypaleniu zawodowemu

 

Zarządzanie Stresem szkolenie dostosowane do Państwa specyfiki i charakteru problemów. W celu uzyskania pełnych informacji prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. 533 533 688

[email protected]