Zarządzanie stresem

Zarządzanie stresem szkolenie o emocjach

Zarządzanie stresem szkolenie będące konsekwencją współczesnego stylu życia. Skutki długofalowych napięć, zwłaszcza życia na wysokich obrotach, wymagają profesjonalnego „ratunku”. Formy naprawy tych skutków są wszelakie, szkolenia stres są jedną z lepszych metod radzenia sobie z nimi. Szkolenie ze stresu wyjaśnia przede wszystkim genezę, główne stresory, ich źródła. W związku z tym, że dzisiaj oczekuje się od nas większego zaangażowania, szybszej pracy, mamy do czynienia z pewnymi skutkami ubocznymi. Wydaje się, że ilość bodźców jest czynnikiem mobilizującym, powoduje zwiększenie naszej wydajności i twórczości. Jeżeli pojawiają się sporadycznie, konsekwencje mogą być pozytywne. Dlatego zarządzanie stresem nie będzie koniecznym procesem do wdrożenia. Wpływ stresu jest na tyle mały, że nie wywiera na nas negatywnych skutków. Zatem co zrobić, gdy ilość bodźców jest bardzo duża i pojawiają się cyklicznie? Dodatkowo odczuwamy zmęczenie, czujemy się źle. W związku z tym spada wydajność w pracy, narasta frustracja.
Przede wszystkim należy szybko i profesjonalnie zadziałać! Czyli wdrożyć w swoje życie mechanizmy zalecane na szkoleniu  Zarządzanie Stresem i podjąć działania, aby uniknąć przykrych konsekwencji.

Zarządzanie stresem szkolenia ku wyciszeniu

Należy pamiętać, że otaczających czynników wywołujących zdenerwowanie jest bardzo wiele. Dodatkowo mają one wpływ na bardzo niebezpieczne zjawisko, jakim jest wypalenie zawodowe. W związku z tym należy się wesprzeć specjalistycznym szkoleniem.
Co najważniejsze, w porę możemy zareagować na spadki motywacji, wydajności oraz pogorszenia samopoczucia. Czynników dookoła jest bardzo wiele i trudno w porę zauważyć ich negatywny wpływ od razu. Dlatego w chwili pojawienia się pierwszych symptomów konieczne jest wsparcie specjalistycznych usług wspierających pracowników w walce ze stresem. Czyli wyjście jest jedno – Szkolenie Zarządzanie Stresem jest lekarstwem na wiele złych emocji i sytuacji. Dlatego warto zorganizować szkolenie Zarządzanie stresem, które cieszy się wielką skutecznością!

Dzięki udziałowi w szkoleniu Zarządzanie Stresem uczestnicy:

 • Dowiedzą się, jak efektywnie zwiększyć swoją efektywność. Przede wszystkim w sferze życia zawodowego i osobistego
 • Ocenią swoje dotychczasowe strategie panowania nad stresem. Szkolenie będzie zwłaszcza przydatne, że zdiagnozują własny poziom tolerancji oraz reakcji na negatywne bodźce
 • Dowiedzą się w jaki sposób szybko i skutecznie radzić sobie z negatywnymi emocjami
 • Dowiedzą się, jakie są konsekwencje złego gospodarowania swoimi emocjami, czyli przemęczenia i wypalenia zawodowego
 • Nauczą się wreszcie gospodarować swoimi emocjami i ich wpływem w organizacji
 • Dowiedzą się na czym polega szkolenie stres, dodatkowo dostarczy prostych narzędzi do radzenia sobie z jego skutkami

Zarządzanie Stresem SZKOLENIE i PROGRAM:

I. CO TO JEST STRES?

Stres zawodowy

 • Geneza, rodzaje

Definicja, jego oznaki, czyli typowe reakcje
Dobry i zły stres
Przyczajony

 • Codzienne stresory – od czego w szczególności nie możemy się uwolnić

Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne powstawania irytacji
Aktywatory czasowe i jakościowe
Autoanaliza i geneza stresorów

II. STRES A EFEKTYWNOŚĆ PRACY

 • Pracownik i złe emocje…

Ile traci firma na złym zarządzaniu stresem w organizacji?
Wyniki, czyli relacja między efektywnością pracy a przeciążeniem stresem
Specyfika pracy i zadań wywołujących podenerwowanie
Ty jako przyczyna Twojego poddenerwowania
Predyspozycje osobowościowe do przeżywania niepokoju

Poczucie koherencji
Sprawowanie kontroli
Wpływ optymizmu i pesymizmu

Jak przegrać wyścig o efektywność?

Rozpoznanie i przeciwdziałanie indywidualnym ograniczeniom w rozwoju:

System negatywnych przekonań
Nadmierne poczucie odpowiedzialności za skutki zmian zewnętrznych
Wpływ dotychczasowych niepowodzeń
Nieefektywny system porównań społecznych
Spadek automotywacji; czyli wyuczona bezradność
Samospełniająca się przepowiednia
Nieefektywne mechanizmy obronne
Samoutrudnianie

Zarządzanie stresem szkolenie dobrodziejstwem, czyli jak wykorzystać je w pracy?

III. JA WOBEC EMOCJI I NADMIARU BODŹCÓW

Samoocena poziomu niepokoju i pobudzenia. Moje wyniki mapy stresu – mocne strony i niebezpieczeństwa
Diagnoza przyczyn zmęczenia i obniżania się mojej efektywności
Analiza efektywności własnej w kontekście osobistej tolerancji na zdenerwowanie i frustrację

IV. TECHNIKI WALKI ZE STRESEM

1. Jak „zarządzać sobą” w sytuacjach trudnych?

Szkolenia stres … Przetrwać w pracy… Czyli walka ze stresem – sposoby na organizację ważnych zadań i szybkich terminów. Przede wszystkim zaspokojenie potrzeby stabilizacji z niepewnością dnia następnego

Pokonywanie stresu i zmęczenia w pracy

 • Sposoby walki z rozdrażnieniem – czyli szybkie techniki do zastosowania
 • Krótkotrwałe metody na odstresowanie. W szczególności do zastosowania w krótkich przerwach w pracy

Szkolenia stres – zatem „mam wpływ, czy nie mam wpływu?”

 • Minimalizowanie stresorów
 • Rozpoznawanie sytuacji zależnych i niezależnych ode mnie
 • Skuteczne metody postępowania w sytuacjach trudnych

Czynniki poznawcze, przede wszystkim racjonalność, elastyczność, dalekowzroczność
Skupienie na problemie, czyli destrukcyjne emocje

Poznawcze techniki ochrony wysokiej efektywności

 • Świadomość zagrażających mechanizmów
 • Umiejętność szybkiego dystansowania się
 • Odwołanie się do przeszłych sukcesów
 • Przewartościowanie negatywnych przekonań na swój temat
 • Umiejętność podejmowania decyzji
 • Jasny system zasad indywidualnych

Behawioralne techniki ochrony poczucia własnej efektywności

 • Sprawcza moc działania
 • Asertywne ustanowienie granic w relacjach społecznych
 • Społeczne sprzężenie zwrotne – mianowicie feedback
 • Uśmiech „na przekór”

Szkolenie Stres na „Szlachetne zdrowie…”. Czyli radzenie z objawami psychosomatycznego chronicznego zmęczenia i zdenerwowania

 • Pora na relaks – w kręgu relaksacji. Czyli proste i krótkie techniki do zastosowania w pracy
 • Trening autogenny
 • Metody wizualizacyjne
 • Praca nad oddechem

„Jestem… potrafię… mam…” – czyli budowanie poczucia własnej wartości

2. Zarządzanie stresem szkolenie w organizacji

 • Stresory i walka z nimi – w związku z tym diagnoza Twojej organizacji
 • Zadania HR i menedżerów
 • Stres sytuacyjny – mianowicie reorganizacja procesów
 • Ile godzin spędzają pracownicy z pracy? Work-life balance. Czyli rola harmonii w życiu zawodowym i osobistym
 • System wspierania pracowników (SWP) w firmie
 • Negatywny wpływ wsparcia społecznego
 • Eliminacja źródeł „złego” wpływu w środowisku pracy
 • Metody prowadzenie rozmów kryzysowych

Opcja na życzenie

PRZECIWDZIAŁANIE WYPALENIU ZAWODOWEMU

Co to jest wypalenie zawodowe?

 • Definicja wypalenia zawodowego
 • Wskaźniki wypalenia – rozpoznawanie i diagnoza
 • Czy praca może być toksyczna? W takim razie co nas wypala w pracy? Główne przyczyny i czynniki sprzyjające wypaleniu (indywidualne, zespołowe, instytucjonalne)
 • Fazy i rodzaje procesu wypalenia
 • Zawody, które grożą wypaleniem
 • Syndrom wypalenia a stres, chroniczne przemęczenie i pracoholizm

Szkolenie Stres, czyli sposoby zapobiegania licznemu stresowi i wypaleniu zawodowemu

 

Dodatkowo można poprawić komfort organizacji pracy. Dlatego zapraszamy na szkolenie zarządzanie czasem.

Należy zaznaczyć, że Zarządzanie Stresem szkolenie jest dostosowane do charakteru problemów. W związku z tym prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub kontakt z Doradcą, aby przedstawić podstawowe cele dla tego warsztatu:

tel. kom. 533 533 688

[email protected]