zarządzanie logistyczne magazynem

Zarządzanie logistyczne magazynem

PROGRAM SZKOLENIA Zarządzanie logistyczne magazynem:

Logistyka w przedsiębiorstwie

 • Związek koncepcji logistyki z różnymi obszarami funkcjonalnymi przedsiębiorstwa
 • Różne podejścia związane z zastosowaniem i organizacją logistyki w przedsiębiorstwie

Gra symulacyjna

 • Realizacji zamówień, dostaw – dodatkowo sprzedaży oraz szacowania głównych grup kosztów logistycznych. W szczególności uwzględniająca elementy ryzyka w przebiegu planowania i dostaw
 • Czy identyfikacja systemu logistycznego przedsiębiorstwa, następnie stosowanie zasad logistyki gwarantuje odpowiedni poziom funkcjonowania firmy?

Czas i koszty w logistyce

 • Przykładowe możliwości analizy i kształtowania procesów logistycznych w oparciu o koncepcję składania i realizacji zamówień

Koncepcja – jej istota i znaczenie
Etapy i czynności w cyklu – prezentacja metody tabelarycznej i usprawniania cyklu

 • Co to jest logistyka „szybkiej reakcji”. Przede wszystkim jak można ją kształtować w różnych typach przedsiębiorstw?

Koszty logistyczne

 • Klasyfikacja kosztów logistycznych
 • Możliwości identyfikacji poziomu kosztów logistycznych w czasie – przykłady
 • Koszty jako informacja o przebiegu procesów logistycznych w przedsiębiorstwie

System controllingu logistycznego w przedsiębiorstwie na potrzeby logistyki

 • Wyjaśnienie istoty controllingu
 • Związki przyczynowo-skutkowe w controllingu i analiza operacji logistycznych
 • Wyznaczanie budżetu działalności logistycznej

System logistyczny przedsiębiorstwa i procesy logistyczne

 • Kryteria wyodrębniania procesów logistycznych
 • Mapowanie procesów w systemie logistycznym

Ryzyka w sferze logistyki przedsiębiorstwa funkcjonującego w łańcuchu dostaw

 • Główne informacje o ryzyku
 • Źródła ryzyka w sferze logistyki dystrybucji i magazynowania

Ryzyko w wyznaczaniu poziomu obsługi klienta
Ryzyko w planowaniu dystrybucji

Koncepcja łańcucha dostaw

 • Na czym polega podejście „łańcuchowe”
 • Model łańcucha dostaw wg SCOR
 • Możliwości optymalizacji elastyczności operacji w łańcuchu dostaw

Organizacja dystrybucji w przedsiębiorstwie

 • System monitorowania potrzeb klienta
 • Reklamacje klientów jako miernik obsługi

Główne aspekty zarządzania gospodarką magazynową

 • Współczesna rola i funkcje magazynów w systemie logistycznym i łańcuchu dostaw
 • Koszty związane z czynnościami magazynowymi
 • Wybrane decyzje związane z zarządzaniem zapasami a organizacja gospodarki magazynowej

Przebieg procesu magazynowego

Zarządzanie procesami składowania i kompletacji w magazynie

 • Projektowanie przepływu przez magazyn
 • Sposoby rozmieszczania produktów na powierzchni składowej
 • Wybrane metody wyznaczania powierzchni

Monitoring i raportowanie prac magazynowych

Elementy nowoczesnego kształtowania gospodarki magazynowej

 

Co najważniejsze, przygotowujemy szkolenia w oparciu o Państwa informacje. W związku z tym prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. 533 533 688

[email protected]