wsparcie psychologiczne online

Konsultacje psychologiczne online

Wsparcie psychologiczne online i konsultacje online

Wsparcie psychologiczne i konsultacje online to obszar pomocy dla wszystkich osób, które doświadczają trudności. Miedzy innymi adaptacyjnych, trudności związanych ze stresem, kryzysem itp. W szczególności to pomoc dla osób, które spotykają zaburzenia lękowe, emocjonalne, zmiany nastroju i samopoczucia. Dlatego nasz zespół specjalistów jest gotowy do niesienia pomocy w sytuacjach trudnych. Pomagamy wszystkim osobom potrzebującym wsparcia psychologicznego, zwłaszcza w formule online. Twoi ludzie czują się źle? Mają złe samopoczucie? Skontaktuj się z nami!

W związku z tym zespół specjalistów KREATOR – psychologów, psychoterapeutów, socjoterapeutów, coachów, trenerów i konsultantów jest w gotowości do prowadzenia konsultacji online.

Skuteczne konsultacje online i wsparcie psychologiczne online

Nasi specjaliści prowadzą wsparcie psychologiczne online w nurcie poznawczo-behawioralnym. Przede wszystkim korzystają z metod skoncentrowanych na rozwiązaniach i terapii Gestalt, przynoszących szybko konkretne rezultaty.

Wsparcie psychologiczne w zakresie:

  • skutecznego dostosowania się do dziejących się wokół zmian
  • obniżenia poziom lęku i zagrożenia w sytuacji niepewności
  • wypracowania efektywnych strategii radzenia sobie ze stresem
  • zadbania o siebie i swój rozwój zawodowy
  • praktycznego pokazania konkretnych wskazówek i technik do zastosowania „od zaraz”
  • coaching dla szefów w zakresie prowadzenia zespołu w trudnych czasach

Grupowe konsultacje online

W zakresie konsultacji online i wsparcia psychologicznego online prowadzimy również sesje grupowe. Grupowa forma wsparcia dedykowana jest osobom, które chcą skorzystać ze specjalistycznej pomocy psychologicznej i jednocześnie czerpać z emocjonalnego i merytorycznego wsparcia innych osób. Co najważniejsze, spotkanie grupowe online stwarzają możliwość wzajemnej inspiracji i wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami spotkania. W szczególności wspólnego poszukiwania najlepszych rozwiązań w sytuacjach trudnych. Daje to zadziwiające efekty i prowadzi do wypracowania ciekawych i skutecznych narzędzi. Dodatkowo daje dużą energię i wsparcie jej uczestnikom.

Organizacja sesji

Konsultacja indywidualna

Czas trwania sesji i konsultacji: 1 godzina

Konsultacja grupowa

Czas trwania sesji: 2 godziny (do 7 osób)

Formy:

  • Opcja 1

Umawianie konkretnych pracowników na wyznaczone godziny. Konsultacje i wsparcie psychologiczne mogą odbywać się jednorazowo lub cyklicznie.

  • Opcja 2

Przekazanie wszystkim pracownikom, że Państwa firma oferuje możliwość indywidualnego wsparcia dla chętnych (czyli podaje się dostępność konsultanta dla Państwa Firmy)

Konsultacje psychologiczne online i wsparcie psychologiczne online odbywa się po wcześniejszych ustaleniach z klientem. Przede wszystkim ustalamy rodzaj wsparcia, zakres i typu problemów. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO

tel. kom. + 48 503 129 393

[email protected]