Coaching Pracowników

Szkolenie Coaching Pracowników – zwiększamy rozwój swoich podwładnych

Coaching Pracowników – menedżerowie stosują wiele sposobów wspierających pracowników, w zależności od swoich umiejętności, dostępnych metod i możliwości organizacyjnych. Do bardzo skutecznych metod wsparcia należy coaching, szkolenia pracowników, które mogą organizować sami szefowie. By móc go przeprowadzać skutecznie należy wiedzieć, w jaki sposób planuje się i organizuje sesje. Tylko wtedy staje się skutecznym narzędziem w rękach każdego zwierzchnika. Każdy zwierzchnik może mieć duży wpływ na zmiany u swoich podwładnych. Jeżeli pozna zasady coachingu, szkolenia tego rodzaju staną się bardzo skuteczne.

Rozwój menedżerski – szkolenie coaching pracowników

Biorąc udział w szkoleniu nauczą się Państwo przeprowadzać spotkania ze swoimi podwładnymi. Dowiedzą się Państwo wszystkiego o coachingu oraz warunkach, które muszą zostać spełnione, aby wsparcie odniosło oczekiwany skutek. Począwszy od umiejętności oceny swoich podwładnych, do skutecznych sesji, mogą Państwo realnie wpływać na rozwój podwładnych. Tym samym na poprawę i wzrost efektywności jednostki i całego zespołu.

Rola coacha może być dla Państwa nowym wyzwaniem, ale i wielkim profitem. Prócz codziennego wsparcia i informacji o pracownikach będą Państwo w stanie dotrzeć do wielu czynników, wpływających na pracę Waszego zespołu.

Coaching Pracowników wyposaży Państwa w pełny zestaw narzędzi do pełnienia roli coacha. Podniesie również Państwa prestiż jako menedżera.

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu Coaching Pracowników pracownicy:

 • Zostaną przygotowani do prowadzenia coachingu
 • Zdobędą umiejętności coacha, nauczą się oceniać i ustalać plany rozwojowe pracowników, dzięki czemu nastąpi wzrost efektywności zespołu
 • Udoskonalą umiejętności planowania i podejmowania działań wykorzystując wyniki oceny, ukierunkowanych na rozwój pracowników i zwiększenie ich efektywności
 • Dokonają analizy własnych umiejętności niezbędnych w pełnieniu roli coacha
 • Poznają teorię uczenia się i jego związek z procesem coachingu
 • Zapoznają wiele ciekawych sposobów prowadzenia rozmów związanych z zarządzaniem wiedzą i wzrostem efektywności podwładnych
 • Szkolenie coaching rozwinie umiejętności niezbędne w pełnieniu roli coacha wobec pracowników

 

PROGRAM SZKOLENIA Coaching Pracowników:

Związek pomiędzy systemem ocen pracowniczych a wdrażanymi metodami rozwoju personelu

 • Rozwój – podstawowe wartości i przekonania
 • Mentoring, doradztwo, szkolenie, jako podstawowe elementy wspierające rozwój
 • Jak zaplanować coaching, szkolenia w organizacji uczącej się?

Wyniki ocen pracowniczych podstawą do tworzenia planów szkoleniowych i rozwojowych

 • Badanie potrzeb szkoleniowych oparte na analizie wyników oceny pracowniczej i modelu kompetencyjnym dla poszczególnych stanowisk
 • Szkolenia merytoryczne i treningi umiejętności
 • Jak wykorzystać wewnętrzny potencjał pracowniczy do prowadzenia szkoleń – rola kadry menedżerskiej i trenerów wewnętrznych w doskonaleniu pracowników
 • Dla kogo instruktaż „on- the- job”, a dla kogo szkolenia grupowe

Coaching jako styl zarządzania i metoda zwiększenia efektywności pracowników

 • Czym jest coaching – założenia i definicje
 • Dlaczego warto stosować – korzyści i wpływ na pracowników
 • Style coachingowe dostosowane do pracownika – od „prowadzenia za rękę” do obserwacyjnego

Rodzaje coachingu

 • Coaching rozwojowy
 • Coaching kryzysowy
 • w fazie stagnacji zawodowej – przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Istota coachingu w pracy menedżera

 • Menedżer coachem – jego rola i kluczowe zadania
 • Strategie zachowania i metody działania osób w procesie coachingu
 • Jako istotny czynnik wpływający na motywację pracowników

Czy będę dobrym coachem? Autoanaliza umiejętności

 • Umiejętności analityczne
 • Asertywność
 • Radzenie sobie z konfliktami
 • Ułatwianie uczenia się i nabywania nowych umiejętności (facylitacja)
 • Wywieranie wpływu
 • Aktywne słuchanie
 • Obserwacja
 • Planowanie i ustalanie priorytetów
 • Przedstawianie pomysłów i informacji
 • Zadawanie pytań
 • Budowanie kontaktu
 • Stosowanie i interpretowanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej

Teorie uczenia się

 • Cykl uczenia się według Dawida Kolba
 • Zrób coś – pomyśl o tym – nadaj temu znaczenie – zrób to inaczej
 • Specyfika uczenia się dorosłych
 • Przeszkody w uczeniu się

Brak pewności siebie
Strach przed zmianą
Strach przed porażką
Syndrom „starego psa”

 • Indywidualne style pracy – diagnoza własnego stylu uczenia się

Zaplanowanie sesji coachingu – przeprowadzenie analizy oceny pracy pracownika

 • Jak prowadzić coaching, szkolenie indywidualne – schemat przebiegu rozmowy, wpływ wiedzy i doświadczenia komunikacyjnego coacha
 • Coaching na wybranych stanowiskach – metody dobierania coachów i typowanie pracowników do procesu

Przebieg coachingu

 • Określanie potrzeb i celów
 • Uzgadnianie konkretnych potrzeb rozwojowych
 • Opracowywanie szczegółowego planu coachingu
 • Wykonywane zadania bądź czynności
 • Przegląd działania i planowanie lepszego funkcjonowania
 • Zakończenie sesji

Kluczowe czynniki wpływające na efektywność

 • Nakłanianie do refleksji i samooceny pracownika
 • Zachęcanie do kreatywności
 • Nieoceniająca postawa wobec pomysłów
 • Sugerowanie rozwiązań
 • Zapisywanie pomysłów

Konkretne metody pracy stosowane w procesie coachingu

 • Metoda szybkiej interwencji
 • Mapa podróży
 • Dziennik uczuć
 • Zadania domowe
 • Zasady udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej
 • Radzenie sobie z reakcjami pracownika na informacje zwrotne

Plany Rozwoju Osobistego tworzone dla i przy udziale coachowanych

Symulacje prowadzenia rozmów coachingowych

 

Wszystkie nasze szkolenia zamknięte są dopasowane do specyfiki naszego Klienta. W celu uzyskania pełnych informacji prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. 533 533 688

[email protected]