zarządzanie zespołem online

zarządzanie zespołem szkolenie online

Zarządzanie zespołem online – czyli zarządzanie na odległość

Zarządzanie zespołem online to warsztat w formule on-line. Podczas warsztatu poznacie różnice pomiędzy zarządzaniem klasycznym a zarządzaniem zespołem na odległość. Należy pamiętać, że dochodzą tu różnice, które w wyraźny sposób wpływają na efektywność zespołów. W przypadku grup pracujących na odległość szef zmaga się z nieznanymi wcześniej wyzwaniami. Przede wszystkim wyklucza się tu osobistą formę kontaktu z pracownikiem. Dla wielu szefów jest to czynnik utrudniający zarządzanie. Ponieważ w większości przypadków do tej pory zwierzchnicy rozwiązywali wiele spraw w kontakcie bezpośrednim z podwładnym. Po przejściu w styl zdalnego zarządzania, na odległość, nie czują się pewnie w wielu obszarach kierowniczych. Szkolenie może okazać się przydatne choćby ze względu na ukazanie różnorodnych środków przekazu. Co pozwoli uczestnikom na zapoznanie się z różnymi rozwiązaniami komunikacyjnymi.

Praca zdalna w czasie pandemii, czyli zarządzanie zespołem online

Nie ulega wątpliwości, że sytuacja pandemii znacząco wpływa na ilość osób pracujących zdalnie. Stąd też konieczne jest dostosowanie się do nowej sytuacji. W szczególności przeformułowanie zasad biurowych na domowe zacisze. I tu pojawiają się pytania dotyczące zdalnego zarządzania pracownikami. Zwłaszcza w aspekcie efektywności, skuteczności, dalej rentowności.
Z czasem może się okazać, że praca zdalna będzie się stawała coraz bardziej popularna. Sytuacje trudne mogą sprawić wypracowanie skutecznych wzorców, które pozwolą na zachowanie tej formuły również po ich wygaśnięciu. Dzisiaj nie stać nas na metody prób i błędów, czas ustąpić miejsca profesjonalnemu podejściu do zarządzania pracownikami na odległość. Szkolenie Zarządzanie Zespołem Online uczy zmiany sposobu myślenia oraz zmiany zarządzania pracownikami w pracy zdalnej. Podczas naszego warsztatu będziecie pracować nad organizacją i metodami zarządzania w pracy na odległość. Trener nauczy Państwa wykonywać pracę z domu. Położy również nacisk na umiejętności organizacji pracy, delegowanie zadań oraz rozliczanie ich wykonania.

Warsztat Zarządzanie zespołem kształtuje postawy w  nowej sytuacji szefa i nauczy Państwa odnaleźć się w nowej sytuacji kierowniczej. Przede wszystkim nauczy wydawania poleceń, delegowania i rozliczania w efektów pracy. Dodatkowo zapozna z najważniejszymi metodami niezbędnymi w komunikacji na odległość.  Również w udzielaniu informacji zwrotnych.

Program i organizacja szkolenia Zdalne zarządzanie zespołem
  

 Blok 1. Zespół wirtualny – czyli organizacja pracy i wyzwania dla lidera

 Czas trwania: 2 godziny

 • Różnice w zarządzaniu zespołem klasycznym a rozproszonym
 • Lider zespołu rozproszonego – czyli najważniejsze wyzwania
 • Psychologia pracownika w zespole rozproszonym
 • Twoje konkretne cele i problemy w zarządzaniu zespołem wirtualnym. Uczestnicy wylistują prawdziwe problemy, jakie napotykają podczas pracy w zespole rozproszonym. Czyli określą pola, w których chcieliby podnieść swoje umiejętności. Do tych obszarów wypracują z trenerem rozwiązania
 • Najlepsze narzędzia komunikacji z zespołem

a) Komunikacja ustna (synchroniczna) – telefony, video konferencja, czat, Slack
b) Komunikacja pisemna (asynchroniczna) – e-maile, raporty, dokumenty on-line, pliki współdzielone

 • Jak często i w jakiej formie kontaktować się z pracownikami?
    

 Blok 2. Delegowanie celów i zadań

 Czas trwania: 2 godziny

 • Jeżeli zespół ma efektywnie pracować, każdy jego członek musi precyzyjnie znać i rozumieć cel, do którego dąży. Przede wszystkim menadżer powinien wiedzieć, jak ten cel przekazać oraz upewnić się, iż jego słowa zostały właściwie odebrane
 • Jak delegować zadania na odległość?
 • Metody delegowania zadań
 • GRA wygraj online. Uczestnicy będą zaproszeni do wykonania zadania, porozumiewając się wyłącznie za pomocą komunikatorów. Będą wspólnie pracować nad jednym projektem, nie mając jednak w trakcie pracy bezpośredniej styczności z innymi grupami. Ćwiczenie pokazuje umiejętności kierownicze i komunikacyjne przy użyciu narzędzi elektronicznych, takich jak komunikatory, mail etc.
    

 Blok 3. Kontrola, feedback i motywacja

 Czas trwania: 2 godziny

 • Formy kontrolowania realizacji zadań – czyli jak to robić w sposób motywujący
 • Feedback pozytywny i negatywny w praktyce
 • Rozmowy nastawione na osiągnięcie przez pracownika rezultatu
 • Budowanie dobrej atmosfery i więzi w zespole wirtualnym
 • Trudne case’y uczestników szkolenia i pomocne rozwiązania

Informacje organizacyjne

Ilość uczestników w grupie: do 10 osób

Grupa pracowników: kadra kierownicza

Czas trwania: 3 bloki x 2 godziny = 6 godzin

Forma szkolenia: platforma – webinarium

Realizując dla Państwa ten warsztat możemy uzgodnić indywidualne potrzeby i specyfikę. Następnie przygotujemy zdalne szkolenie dla Państwa pracowników. Prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub kontakt z naszymi doradcami:

tel. kom. 533 533 688

tel. kom. 503 129 393

[email protected]

Zobacz inne nasze SZKOLENIA ON-LINE