Trening asertywności

Trening asertywności – trzon komunikacji

Trening asertywności to warsztat uczący najważniejszych wytycznych do tworzenia prawidłowej komunikacji. Warsztat, bez którego poprawne komunikowanie się jest niemożliwe. Szkolenie precyzyjnie wyjaśnia, na czym polegają techniki asertywności i opisuje podstawowe zasady porozumiewania się. Każdy zapewne słyszał pojecie „Asertywność”, ale niewiele osób potrafi podać pełną jej definicję. Jeszcze trudniej zastosować wszystkie prawidła w praktyce.  Dlatego chcąc poznać jej zasady należy wziąć udział w treningu asertywności.

ASERTYWNOŚĆ – to zdolność do pełnego i swobodnego wyrażania swojej postawy w kontakcie z innym człowiekiem.

Cechuje się bezpośrednim, uczciwym i stanowczym eksponowaniem, w stosunku do innej osoby, uczuć, opinii, myśli, pragnień. Szkolenia z asertywności omawiają postawy uwzględniające opinie, uczucia i prawa rozmówców. Techniki asertywności zapewniają ochronę własnej godności oraz naszego rozmówcy.

Trening asertywności – obszary

Szkolenia z asertywności pokażą Państwu, że to bardzo szeroki obszar porozumiewania się. Dziedzina ta obejmuje bardzo wiele kategorii,  nie branych na co dzień pod uwagę. Najczęściej kojarzona jest z umiejętnością odmawiania. Ale to jeden z nielicznych obszarów tej dziedziny. Techniki asertywne posiadają bardzo szerokie zastosowanie. Obejmują sytuacje pozytywne, np. umiejętność udzielania pochwał i ich przyjmowania. Obejmują również sytuacje negatywne lub trudne, np. udzielanie krytyki i przyjmowanie krytyki. Na treningu asertywności poruszane są aspekty związane z wyrażaniem swoich poglądów, uczuć, opinii, w sytuacjach pozytywnych oraz trudnych. Tego wszystkiego i wiele innych praktycznych rzeczy dowiedzą się Państwo przychodząc na szkolenia z asertywności.

Trening asertywności ukazuje prawidła komunikacji w powyższych obszarach, uczy technik asertywności na różnych etapach rozmów, czy kontaktów z innymi ludźmi. Pozwala osiągnąć przejrzystą i zrozumiałą treść przekazywanych informacji wedle prawideł. Tym samym buduje dobry przepływ informacji, dodaje odwagi i pewności siebie.

Dzięki treningowi asertywnemu wyraźnie poprawi się jakość komunikacji w Państwa Firmie. Osoby biorące w nim udział znacznie podniosą swoje umiejętności w wyrażaniu swoich postaw.

Dzięki szkoleniu z asertywności:

 • nauczycie się Państwo motywująco chwalić i krytykować inne osoby
 • nabędziecie umiejętność przekazywania próśb, poleceń podwładnym lub koledze w pracy
 • otrzymacie Państwo techniki asertywności do obrony swoich praw z trudnymi rodzajami rozmówców
 • zbudujecie Państwo silny wizerunek własny w oczach swoich oraz innych ludzi
 • poznacie metody na odpowiednie radzenie sobie w chwili agresji lub krytyki ze strony drugiego człowieka
 • wytrenujecie Państwo techniki odmowy i mówienia „nie” w sytuacjach, gdy Wasze prawa będą zagrożone

 

PROGRAM SZKOLENIA Treningu Asertywności:

Wyjaśnienie pojęcia asertywności

Korzyści ze stosowania asertywności, wyjaśnienie definicji, współczesne techniki asertywności, zastosowanie w powszechnej komunikacji

Dlaczego nie zawsze potrafimy mówić otwarcie o swoim zdaniu lub poglądach? Powody braku obrony swojego stanowiska

 • Sprawdź, w jaki sposób sam się komunikujesz? Określ swój styl – autodiagnoza
 • Demaskowanie blokad w komunikacji i ograniczeń w swobodzie wypowiadania
 • Psychologiczne uwarunkowania, które stoją na przeszkodzie w stosowaniu wzorców

Wpływ negatywnej oceny własnej wartości na jakość komunikacji
Znaczenie postrzegania innych ludzi i wpływ na stosowane techniki asertywności
Przykłady zachowań w kryzysowych momentach
Obawy przed oceną innych ludzi oraz chęć uniknięcia poczucia winy
Skąd się bierze niechęć, aby nie być asertywnym

Czy istnieje wzajemne prawo do krytyki? Jak daleko może sięgać swoboda w krytykowaniu innych?

 • W jaki sposób odbierać krytyczne opinie na swój temat
 • W jaki sposób udzielać innym krytycznych opinii
 • Warsztat nad emocjami swoimi i współpracowników

Naucz się odmawiać i powiedz efektywnie NIE, aby uchronić swoje prawa i poglądy

 • Charakterystyka postaw agresywnych i analiza powodów zachowań osób, które prezentują takie postawy
 • Techniki reakcji asertywnych na atak osób agresywnych
 • Wpływanie na partnera rozmowy, aby ważył słowa i brał za nie pełną odpowiedzialność. Metody działania podczas niejasnych i manipulacyjnych przekazów rozmówcy

Budowanie pewności siebie w komunikacji z drugim człowiekiem

Techniki asertywności w praktyce. Sposoby na przełamanie barier komunikacyjnych, ograniczeń, strachu

Budowanie pozytywnych więzi z innymi ludźmi

 • Przekazywanie pozytywnych myśli i odczuć, jako metoda na zbudowanie pozytywnej więzi z drugim człowiekiem
 • Warunki chwalenia innych. Naucz się za co, jak i kiedy?
 • Czujność w komunikacji – przeciwdziałanie i demaskowanie manipulacji

Techniki asertywności w sytuacjach zawodowych

 • Niewygodne momenty w komunikacji pomiędzy szefem a pracownikiem
 • Jak znosić krytykę i jak na nią reagować w sytuacji zawodowej. W jaki sposób odbierać krytyczne komunikaty?
 • Techniki wydawania poleceń za pomocą asertywności. Sposób na przekazanie zadania, sprawdzenie, czy Twój rozmówca zrozumiał przekaz. Podaj niezbędne parametry komunikatu asertywnego
 • Informacja zwrotna na temat jakości wykonanego zadania. Oddziaływanie jakości komunikatu na pracownika oraz wpływ na jego dalszą motywację do pracy
 • Wzorce do udzielania pochwał i przekazywania konstruktywnej krytyki
 • Sposoby uzasadniania swojego stanowiska
 • Dbanie o partnerską komunikację, jako warunek sprawnego przepływu informacji, jasności komunikatów i dobrej atmosfery w zespole

 

Wszystkie nasze szkolenia zamknięte są dopasowane do specyfiki naszego Klienta. W celu uzyskania pełnych informacji prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. 533 533 688

[email protected]