Analiza Transakcyjna

Wiedza z obszaru Analizy Transakcyjnej daje szansę na zmianę jakości komunikacji. Pozwala miedzy innymi na:

 • bardziej wydajną i efektywną komunikację
 • eliminowanie przeszkód w komunikacji międzyludzkiej
 • lepiej zorganizowaną pracę zespołową
 • dostrzeganie i zrozumienie motywów i potrzeb drugiego człowieka
 • skuteczniejsze dochodzenie do zażegnania konfliktów, uwzględniając przy tym własne stanowisko i swoje prawa

 

PROGRAM SZKOLENIA

Osobowość – źródło specyfiki pracy i skuteczności

 • Przed działaniem poznaj siebie – analiza i ocena własnej osobowości (testy psychologiczne, zabawy, gry i zadania diagnostyczne)
 • Jakie postaci zamieszkały w naszych wnętrzach? Sprawdź, który mieszkaniec jest u Ciebie dominujący – Dziecko, Rodzic, Dorosły?
 • Znaczenie typu osobowości i jego wpływ na rodzaj prezentowanej komunikacji. Wpływ osobowości na stosunki międzyludzkie

– relacje z klientami
– komunikacja w relacji zwierzchnik-podwładny
– postawy pomiędzy współpracownikami

 • Znaczenie dominującego stylu osobowości na sposób zarządzania pracownikami oraz prezentowane style kierowania

Wpływ postaw dominujących na relacje między rozmówcami i współpracownikami. Wady i zalety z prezentowanych postaw osobowości.
Geneza powstawania postaw i jak można jest budować?

 • Dobre wyniki w pracy
 • Metody pracy i ich znaczenie
 • Szablony postaw i zachowań
 • Charakterystyka rozmów z innymi osobami
 • Wpływ oceny własnej i pewności siebie
 • Różne wzorce rozumienia oraz myślenia

Prawidłowa komunikacja źródłem powstawania dobrych relacji oraz wzajemnej życzliwości

 • Jak wygląda komunikacja idealna i czy jest możliwa w naszym codziennym życiu?
 • Przeszkody stojące na drodze w osiąganiu porozumień
 • Komunikacja zaburzona – skutki stosowania nieprawidłowej komunikacji
 • Odkrywanie i usuwanie przeszkód stojących na drodze skutecznego porozumiewania się

Gry stosowane przez naszych rozmówców – jak z nami próbują zagrać? Najczęściej używane gry i manipulacje

 • Jaka jest zasadnicza różnica pomiędzy grą a manipulacją?
 • Najczęściej rozpoznawalne gry w relacjach zawodowych

– stosowane gry przez pracowników w kierunku swoich zwierzchników
– jakie gry najczęściej wykorzystują szefowie?
– gry pojawiające się pomiędzy członkami zespołu pracowniczego
– popularne gry stosowane przez klientów

Co robić, gdy ktoś stosuje gry względem Ciebie?

 • Demaskowanie gier
 • Sposoby na zatrzymanie gry rozmówcy
 • Znaczenie stosowanych gier oraz metod komunikacji na osiąganie celów zawodowych
 • Skutki pozytywne i negatywne nieświadomych gier. Kiedy nam pomogą, a kiedy nam zaszkodzą

Analiza własnego stylu postępowania w sytuacjach standardowych – co daje szanse, a co niesie zagrożenia

Praca nad budowaniem dojrzałych postaw

 • Sposoby na zażegnanie sytuacji konfliktowych z innymi ludźmi. Techniki i metody postępowania
 • Postawy przyjmowane w sytuacji stresu
 • Radzenie sobie w momentach niepowodzeń – jak wtedy prawidłowo się komunikować?
 • Praca nad budowaniem własnej odpowiedzialności
 • Naucz się działać samodzielnie

Analiza Transakcyjna w zarządzaniu (przykładowe aspekty, program jest uzależniony od charakterystyki grupy):

 • Techniki tworzenia wzorowych relacji zawodowych i postaw sprzyjających budowaniu partnerstwa zawodowego
 • Role zawodowe i osobiste a motywacja, podejmowanie decyzji i efektywność
 • Rozwiązywanie problemów w oparciu o Analizę Transakcyjną
 • Sposoby stosowania Analizy Transakcyjnej w aspekcie delegowania zadań podwładnym
 • Wpływ specyfiki szefa na prezentowany styl kierowania
 • Analiza Transakcyjna w przypadku przeprowadzenia oceny pracownika i tworzenia jego motywacji do działania

Trening nad indywidualnymi problemami uczestników. Wykorzystanie wiedzy szkoleniowej do poprawy własnych sytuacji zawodowych

 

Wszystkie nasze szkolenia zamknięte są dopasowane do specyfiki naszego Klienta. Jeżeli chcą Państwo uzyskać pełne informacje na temat szkolenia prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. 533 533 688

[email protected]