Zarządzanie stresem

Walka ze stresem – czy musimy ją prowadzić?

Walka ze stresem to działanie, które jest pochodną obecnej specyfiki świata biznesu. W dzisiejszym świecie skutki stresu, emocje, dotykają coraz więcej ludzi i wymagają profesjonalnych działań w zakresie zarządzanie stresem. Pojawia się on zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Współczesne styl życia zmusza ludzi do większego zaangażowania, szybszej pracy, zmiany warunków bytowych oraz zawodowych. Wielokrotnie stres jest czynnikiem mobilizującym do działania, powoduje zwiększenie naszej wydajności i twórczości. Jeżeli pojawia się sporadycznie, można niekiedy oceniać jego konsekwencje nawet jako pozytywne i walka ze stresem nie jest konieczna. Jego skutki są na tyle małe, że nie wywierają na naszym organizmie negatywnych skutków. Ale co zrobić, gdy ilość stresujących bodźców jest bardzo duża? Gdy pojawiają się cyklicznie i czujemy, że nasz organizm zaczyna odczuwać je negatywnie? Wtedy należy szybko i profesjonalnie zadziałać! Wdrożyć w swoje życie zarządzanie stresem i podjąć szybkie działania, aby ich konsekwencje nie stały się bardzo przykre i bolesne.

Zarządzanie stresem – realna pomoc w odstresowaniu

Otaczających czynników stresujących jest bardzo wiele. Należy pamiętać, że mają one wpływ na bardzo niebezpieczne zjawisko, jakim jest wypalenie zawodowe. Dlatego warto się wesprzeć specjalistycznym szkoleniem z zarządzania stresem, aby w porę zareagować na spadki motywacji, wydajności oraz pogorszenie samopoczucia. Stresorów jest bardzo wiele i trudno w porę zauważyć ich negatywny wpływ. Zazwyczaj widoczne są ekstremalne formy, dlatego konieczne jest wsparcie specjalistycznych usług wspierających pracowników w walce ze stresem.

Dzięki udziałowi w szkoleniu z Zarządzania Stresem uczestnicy:

 • Dowiedzą się, jak efektywnie zarządzać stresem i zwiększyć swoją efektywność w sferze życia zawodowego oraz osobistego
 • Ocenią swoje dotychczasowe strategie radzenia sobie ze stresem i zdiagnozują własny poziom tolerancji oraz reakcji na stres
 • Dowiedzą się w jaki sposób szybko i skutecznie zwalczać stres
 • Dowiedzą się, jakie są konsekwencje złego radzenia sobie ze stresem, przemęczenia i wypalenia zawodowego.
 • Nauczą się zarządzać stresem w organizacji

 

PROGRAM SZKOLENIA Zarządzanie Stresem

I. CO TO JEST STRES?

Stres zawodowy

 • Geneza stresu

Model stresu – pojęcie stresu, jego oznaki, typowe reakcje na stres
Dobry i zły stres
Przyczajony stres

 • Codzienne stresory – od czego nie możemy się uwolnić

Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne powstawania stresu
Aktywatory stresu czasowe i jakościowe
Autoanaliza i geneza stresorów

II. STRES A EFEKTYWNOŚĆ PRACY

 • Pracownik i stres…

Ile traci firma na złym zarządzaniu stresem w organizacji?
Wyniki i efektywność pracy a przeciążenie stresem
Specyfika pracy i zadań wywołujących stres
Ty jako przyczyna stresu
Predyspozycje osobowościowe do przeżywania stresu

Poczucie koherencji
Sprawowanie kontroli
Wpływ optymizmu i pesymizmu

Jak przegrać wyścig o efektywność?

Rozpoznanie i przeciwdziałanie indywidualnym ograniczeniom w rozwoju:

• System negatywnych przekonań
• Nadmierne poczucie odpowiedzialności za skutki zmian zewnętrznych
• Wpływ dotychczasowych niepowodzeń
• Nieefektywny system porównań społecznych
• Spadek automotywacji; wyuczona bezradność
• Samospełniająca się przepowiednia
• Nieefektywne mechanizmy obronne
• Samoutrudnianie

Kiedy stres może być dobrodziejstwem i jak wykorzystać to w pracy?

III. JA WOBEC STRESU

Samoocena poziomu stresu. Moje wyniki mapy stresu – mocne strony i niebezpieczeństwa
Diagnoza przyczyn zmęczenia i obniżania się mojej efektywności
Analiza efektywności własnej w kontekście osobistej tolerancji na stres i frustrację

IV. TECHNIKI ZARZĄDZANIA STRESEM

1. Jak „zarządzać sobą” w stresie?

Przetrwać w pracy… Czyli walka ze stresem – sposoby na organizację ważnych zadań i szybkich terminów, zaspokojenie potrzeby stabilizacji z niepewnością dnia następnego

Pokonywanie stresu i zmęczenia w pracy

 • Sposoby walki ze stresem – szybkie techniki do zastosowania
 • Krótkotrwałe metody na odstresowanie do zastosowania w krótkich przerwach w pracy

Trening radzenia sobie ze stresem wywołanym przez czynniki zewnętrzne – „mam wpływ, czy nie mam wpływu?”

 • Minimalizowanie stresorów
 • Rozpoznawanie sytuacji zależnych i niezależnych ode mnie
 • Skuteczne metody postępowania w sytuacjach trudnych

Czynniki poznawcze (racjonalność, elastyczność, dalekowzroczność)
Skupienie na problemie, czy destrukcyjne emocje

Poznawcze techniki ochrony wysokiej efektywności

 • Świadomość zagrażających mechanizmów
 • Umiejętność szybkiego dystansowania się
 • Odwołanie się do przeszłych sukcesów
 • Przewartościowanie negatywnych przekonań na swój temat
 • Umiejętność podejmowania decyzji
 • Jasny system zasad indywidualnych

Behawioralne techniki ochrony poczucia własnej efektywności

 • Sprawcza moc działania
 • Asertywne ustanowienie granic w relacjach społecznych
 • Społeczne sprzężenie zwrotne – feedback
 • Uśmiech „na przekór”

„Szlachetne zdrowie…”, czyli objawy psychosomatyczne chronicznego zmęczenia i stresu

 • Pora na relaks – w kręgu relaksacji. Proste i krótkie techniki do zastosowania w pracy
 • Trening autogenny
 • Metody wizualizacyjne
 • Praca nad oddechem

„Jestem… potrafię… mam…” – budowanie poczucia własnej wartości

2. Zarządzanie stresem w organizacji

 • Stresory i walka ze stresem – diagnoza Twojej organizacji
 • Zadania HR i menedżerów
 • Stres sytuacyjny – reorganizacja procesów
 • Ile godzin spędzają pracownicy z pracy? Work-life balance. Rola harmonii w życiu zawodowym i osobistym
 • System wspierania pracowników (SWP) w firmie
 • Negatywny wpływ wsparcia społecznego
 • Eliminacja źródeł „złego” stresu w środowisku pracy
 • Metody prowadzenie rozmów kryzysowych

Opcja na życzenie

PRZECIWDZIAŁANIE WYPALENIU ZAWODOWEMU

Co to jest wypalenie zawodowe?

 • Definicja wypalenia zawodowego
 • Wskaźniki wypalenia – rozpoznawanie i diagnoza siebie samego oraz innych (podwładnych, współpracowników)
 • Czy praca może być toksyczna? Co nas wypala w pracy? Przyczyny i czynniki sprzyjające wypaleniu (indywidualne, zespołowe, instytucjonalne)
 • Fazy i rodzaje procesu wypalenia
 • Zawody, które grożą wypaleniem
 • Syndrom wypalenia a stres, chroniczne przemęczenie i pracoholizm

Systemy zapobiegania licznemu stresowi i wypaleniu zawodowemu

 

Wszystkie nasze szkolenia zamknięte są dopasowane do specyfiki naszego Klienta. Jeżeli chcą Państwo uzyskać pełne informacje na temat szkolenia prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. 533 533 688

[email protected]