Kierowanie zespołem – szkolenie

Czy Kierowanie Zespołem może być dziecinnie łatwe?

Kierowanie zespołem nie należy do prostych czynności. I na to pytanie większość menedżerów potrafi błyskawicznie odpowiedzieć. Efektywny szef potrafi osiągnąć ze swoim zespołem wysokie rezultaty. Jest to wielokrotnie zasługa dobrej współpracy kierownika z jego zespołem. Wielu menedżerów chcąc polepszyć wyniki swoich zespołów zaczynają od poprawy swoich umiejętności kierowniczych. Dlatego, jako formę podnoszenia swoich umiejętności, wybierają szkolenia dla kierowników z zakresu Kierowanie zespołem.

Kierowanie zespołem – szkolenie dla każdego szefa

Szkolenia dla kadry menedżerskiej to jeden z kierunków naszej wieloletniej specjalizacji. Zapraszamy wszystkich szefów, kierowników, osoby zarządzające pracownikami do podnoszenia swoich kwalifikacji w zarządzaniu ludźmi. Poniżej znajdą Państwo program szkolenia dla kierowników. Warsztaty prowadzone są w charakterze interaktywnym. Forma treningu została tak przygotowana, aby spełniała najwyższe oczekiwania i osiągała najlepsze rezultaty.

Kierowanie Zespołem szkolenie, które wzbogaca wiedzę kierowniczą, pogłębia umiejętności i porządkuje całą wiedzę na temat kierowania pracownikami. Szkolenie dla kierowników przeplatane jest grami, symulacjami diagnozującymi, aby każdy uczestnik rozpoznał swoje silne strony oraz obszary do pracy.

Kierowania Zespołem szkolenie otwarte – Efektywne zarządzanie zespołem

Szkolenia dla kierowników szyte na miarę

Szkolenia dla kierowników w formie zamkniętej są bardzo precyzyjnie dopasowywane do specyfiki Państwa Firmy, pracy szefów biorących udział w warsztatach. Kierownicy pracują na swoich konkretnych sytuacjach zawodowych, które trener zdiagnozuje jeszcze w procesie przygotowywania się do szkolenia.

Kierownicy otrzymują w trakcie szkolenia materiały szkoleniowe, skrypt z dostosowanymi technikami do wielu sytuacji kierowniczych. Zastosowane w skrypcie przykłady są odzwierciedleniem rzeczywistych sytuacji zawodowych uczestników, dzięki czemu wiedza oraz techniki są łatwo przyswajalne. Jest to ważne narzędzie, ponieważ po upływie długiego czasu od szkolenia, służy uczestnikom jako przypomnienie technik. Można zweryfikować komunikaty, poduczyć się praktycznych wzorców, które przygotowujemy pod profil zawodowy kierowników biorących udział w treningu.

Naszym największym celem jest EFEKT! Bo tylko wtedy czujemy się spełnieni, gdy nauczymy Państwa metod i technik, które skutecznie zmienią postawy Państwa pracowników. Dlatego polecamy Kierowanie Zespołem szkolenie, które jest najlepszym rozwiązaniem dla zwierzchników, chcących podnieść swoje umiejętności w zarządzaniu personelem. Zapraszamy na szkolenia dla kierowników!

Uczestnicy szkolenia dla kierowników:

 • dostaną gotowe techniki do praktycznego kierowania swoimi pracownikami
 • polepszą swoje kompetencje jako szefa
 • sprawdzą obecny swój typ zarządzania i poznają kierunki dalszego rozwoju
 • poznają skuteczną komunikację ze swoimi pracownikami
 • otrzymają dużo ciekawych rozwiązań na sytuacje związane z zarządzaniem ludźmi

 

PROGRAM SZKOLENIA dla kierowników:

Na czym polega kierowanie podwładnymi?

 • Jaka jest Twoja rola w zespole? Kierujesz czy inspirujesz?
 • Autodiagnoza Twoich metod zarządzania ludźmi
 • Analiza celów i zadań kierowniczych

Kierownik – bratnia dusza czy boss?

 • Problemy w zarządzaniu obecnymi i wcześniejszymi kolegami
 • Trudne momenty, jako efekt awansu jednego z kolegów
 • Obszary formowania zespołu pracowniczego – fazy grupowe, trudne momenty i konflikty

Tworzenie wizerunku szefa w oczach nowych podwładnych

 • Techniki zmiany relacji z kolegi na przełożonego
 • Reagowanie na kwestionowanie Twojego stanowiska i funkcji
 • Jak reagować na oznaki buntu i konfliktów w zespole

Autoanaliza własnego stylu zarządzania pracownikami

 • Definicja stylu kierowania
 • Typy kierownicze. Zalety i zagrożenia każdego stylu w zależności od dojrzałości zespołu
 • Jaką obrać strategię? Wybór stylu na daną sytuację. Praktyczne wskazania
 • Nauka zmiany stylu w zależności od:

wykonywanych zadań
dojrzałości psychologiczno-zawodowej swoich pracowników

 • Testy i gry kierownicze

Trenowanie umiejętności menedżerskich w zarządzaniu podwładnymi

 • Określenie celów stojących przed kierownikiem
 • Co umiem, co muszę poprawić – diagnoza i wyznaczenie celu pracy
 • Trening dopasowywania poszczególnych stylów do konkretnych sytuacji zawodowych

Wydawanie poleceń. Przekazywanie podwładnym celów i zadań do wykonania

 • Wystąpienie kierownika – prosty sposób na poinformowanie pracowników o zasadach pracy i wymaganiach
 • Wyznaczanie zadań i celów
 • Metody kontroli wykonywanych poleceń
 • Nauka ocen wykonanej pracy
 • Analizowanie przyczyn niepowodzeń – po stronie pracownika i szefa

Praca nad osiąganiem wysokich wyników

 • Czynniki wpływające na samodzielność i efektywność pracowników
 • Organizowanie czasu pracy podwładnym
 • Swoboda a sztywne wykonywanie poleceń
 • Kontrola pracy – stała i jawna, czy na dystans?

Ważna funkcja – umiejętność zlecania zadań

 • Powody braku delegowania zadań w codziennej pracy szefa
 • Co szef może zyskać poprzez delegowanie?
 • Ćwiczenie technik z przekazywania prac pracownikom
 • Co zyska pracownik w wyniku delegowania mu zadań?

Udzielanie pracownikowi informacji zwrotnych o jego pracy

 • Jaki jest cel udzielania informacji zwrotnych?
 • Techniki i wzorce udzielania informacji zwrotnych podwładnym. Zasady prawidłowej komunikacji

Udzielanie pochwał
Udzielanie konstruktywnej krytyki

Ćwiczenie case’ów kierowniczych

 

Wszystkie nasze szkolenia zamknięte są dopasowane do specyfiki naszego Klienta. Jeżeli chcą Państwo uzyskać pełne informacje na temat szkolenia prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. 533 533 688

[email protected]