Prowadzenie zebrań

Prowadzenie Zebrań – klucz do efektywności

Prowadzenie zebrań, jeżeli jest umiejętnie zaplanowane staje się twórczym spotkaniem z pracownikami. Każdy z nas był prawdopodobnie na spotkaniu, które było nudne, smutne, długie a jego cel był niejasny. Źle prowadzona narada to dla uczestników strata czasu, znużenie i dezorientacja. Pracownicy wielokrotnie nie wiedzą, jaki cel przyświeca spotkaniom, jaka jest ważność podawanych informacji, nie otrzymują podziału ról, priorytetów. Często w przypływie otrzymanych informacji uaktywniają się negatywne emocje, które powodują rozbicie zaplanowanego przebiegu spotkania. Pojawiający się nawet bunt, jest w stanie zakłócić planowany przekaz.

Zebrania posiadają różną formę oraz różne środki przekazu. Na jego jakość wpływa ilość uczestników, rodzaj informacji, która ma zostać przedstawiona, charakter spotkania, czas. Wiele czynników może rzutować na przebieg prowadzonego zebrania. Aby aby być dobrym mówcą należy trzymać się kilku wytycznych, a ich efektywność na pewno wzrośnie. Poprawi to odbiór u uczestników, odniosą swój faktyczny cel.

Efektywne prowadzenie zebrań pozwala na sprawne przekazanie treści, wymianę informacji zwrotnych i osiągnięcie efektu, jaki spotkanie miało osiągnąć.

Szkolenie Prowadzenie Zebrań dla zwierzchników

Zapraszamy Państwa na szkolenie Prowadzenie Zebrań, na którym nauczą się Państwo “projektować” zebrania z pracownikami. Dowiedzą się Państwo w jaki sposób zarządzać czasem narady oraz jego uczestnikami. Szkolenie to pokazuje, że spotkania z podwładnymi mogą być ciekawe, inspirujące i motywujące. Dodatkowo dzięki odpowiednim umiejętnościom poprawia się efektywność pracowników oraz przepływ informacji w zespole. W trakcie spotkań nie brakuje negatywnych epizodów, nad którymi również nauczą się Państwo panować. Jeżeli chcą Państwo sprawnie zarządzać swoim zespołem, to umiejętne prowadzenie zebrań jest jednym z podstawowych kluczy, aby to osiągnąć.

Dzięki udziałowi w szkoleniu z Prowadzenia Zebrań:

 • Nauczycie się Państwo, jak efektywnie przygotować oraz przeprowadzać zebrania
 • Nauczycie się Państwo zarządzać właściwie czasem podczas spotkań z pracownikami
 • Poznacie Państwo sposoby radzenia sobie z trudnymi osobami i sytuacjami w trakcie spotkania
 • Nauczycie się kontrolować i motywować ludzi do realizacji zamierzeń podjętych na spotkaniu
 • Poszerzycie Państwo wiedzę z zakresu etykiety biznesowej

 

PROGRAM SZKOLENIA Prowadzenie Zebrań

Jak nie prowadzić zebrań?

 • Co jest największą zmorą narady?
 • Spotkanie z pracownikami jako strata czasu i demotywator do pracy

Przydatne scenariusze spotkań dostosowane do celu

 • Przekazanie zespołowi ważnych informacji
 • Rozwiązywanie problemów i kwestii spornych
 • Ustalenie celów pracy i zadań
 • Podsumowania pracy zespołu
 • Usprawnienia i generowanie twórczych rozwiązań
 • Inne, wg potrzeb

Jak przygotować się i zaplanować spotkanie z pracownikami? Twoja check lista

 • Wybór miejsca narady
 • Termin zebrania
 • Lista uczestników
 • Precyzowanie celu spotkania
 • Ustalenie programu zebrania
 • Powiadomienie uczestników

Jak kierować przebiegiem zebrania?

 • Rozpoczęcie spotkania

Co powiedzieć o sobie? Gdy jesteś szefem zespołu… Gdy organizujesz spotkanie dla współpracowników…
Sposoby motywującego przekazywania celu zebrania
Ustalenie zasad przebiegu spotkania

 • Prezentacja tematu

Zasady przekazywania informacji
Techniki moderowania i prowadzenia dyskusji
Odpowiadanie na pytania
Sposoby pobudzania dyskusji
Sposoby aktywizowania biernych uczestników zebrania
Kontrola silniejszych osobowości

 • Zakończenie zebrania

Rozdzielenie zadań
Podsumowanie ustaleń

Videokonferencje – przydatny schemat moderowania spotkania

Zebrania twórcze i niestandardowe

 • Zebrania na stojąco i chodzone
 • Technika grupy nominalnej
 • Burza mózgów

Psychologia grupy

 • Procesy grupowe w trakcie zebrania
 • Zjawisko oporu i sposoby pokonywania go
 • Syndrom grupowego myślenia

Przeszkody w realizacji celu zebrania

 • Typowe złodzieje czasu
 • Destruktorzy zebrań
 • Błędy w przeprowadzaniu spotkań

Etykieta w trakcie narady

Konkretne case’y uczestników szkolenia

 

Wszystkie nasze szkolenia zamknięte są dopasowane do specyfiki naszego Klienta. W celu uzyskania pełnych informacji prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. 533 533 688

[email protected]