Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

Przeciwdziałanie Mobbingowi – Przeciwdziałanie Dyskryminacji w Miejscu Pracy

Przeciwdziałanie Mobbingowi i Dyskryminacji w Miejscu Pracy kierowane jest do kadry menedżerskiej, szefów firm oraz działów personalnych. Zapraszamy Państwa na szkolenie, na którym nauczą się Państwo rozpoznawać niepożądane i patologiczne postawy w środowisku pracy. Dowiedzą się Państwo w jaki sposób reagować na przejawy mobbingu i dyskryminacji. Kadra kierownicza jest poniekąd zmuszona do umiejętnego rozpoznawania zachowań patologicznych. Na każdym szefie ciąży obowiązek umiejętnego reagowania oraz stosownego postępowanie w przypadku ich wystąpienia. Zwłaszcza, że te kwestie jednoznacznie reguluje kodeks pracy.

Szkolenie z przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji to bardzo ważne zadanie dla zwierzchników. Odpowiednia reakcja na wszelkie przejawy dyskryminacji, złych zachowań w środowisku pracowniczym pomoże w zachowaniu odpowiednich relacji. Przyczyni się to do dobrej atmosfery i niejednokrotnie uchroni ofiary mobbingu i dyskryminacji.

Szkolenie ma na celu zapoznanie zwierzchników z problemem mobbingu i dyskryminacji w środowiskach pracowniczych. Dowiedzą się Państwo w jaki sposób tę problematykę regulują obecne przepisy, zarówno na rynku unijnym, jak i polskim. Podczas szkolenia zapoznają się Państwo z obecną skalą problemu, najważniejszymi statystykami i zależnościami płciowymi. Otrzymacie Państwo informacje o Waszych obowiązkach z tytułu mobbingu w miejscu pracy, uprawnieniach pracowników i postępowaniu w przypadku wystąpienia. Dowiecie się na czym polega przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy w praktyce.

Dzięki udziałowi w szkoleniu z Przeciwdziałania Mobbingowi uczestnicy:

 • Nauczą się Państwo metod i technik reagowania na mobbing i dyskryminację
 • Zdobędziecie Państwo wiedzę na temat efektywnych rozwiązań antymobbingowych
 • Ukształtujecie Państwo umiejętności rozpoznawania, klasyfikowania i rozróżnienia poszczególnych patologicznych zachowań i postaw w środowisku pracy
 • Poznacie możliwości oddziaływania w zwalczaniu przemocy
 • Rozwiniecie poczucie odpowiedzialności za przeciwdziałanie patologiom w środowisku pracy
 • Zdobędą Państwo umiejętności świadomej obserwacji zachowań w miejscu pracy
 • Poznacie wagi działań prewencyjnych w zakresie mobbingu i dyskryminacji

 

PROGRAM SZKOLENIA Przeciwdziałanie Mobbingowi:

Jak rozpoznać dyskryminację?

 • Rodzaje dyskryminacji
 • Uprzedzenia a dyskryminacja
 • Zachowania, które nie są dyskryminacją
 • Obrona przed dyskryminacją

Mobbing – wewnętrzne morderstwo?

 • Czym jest mobbing w firmie?
 • Przyczyny i uwarunkowania powstawania mobbingu

Dyskryminacja i mobbing w prawie międzynarodowym, unijnym i polskim

 • Uregulowania prawne
 • Zasada równego traktowania w pracy
 • Ciężar dowodu
 • Odpowiedzialność prawna
 • Mobbing w świetle Międzynarodowej Organizacji Pracy
 • Interpretacja wyroków Sądu Najwyższego

Mobbing w Polsce i Unii Europejskiej – skala problemu

 • Najczęstsze formy szykanowania polskich pracowników
 • Sprawy zgłoszone
 • Sprawy załatwione
 • Mobbing a płeć

Mobbing a styl zarządzania zespołem pracowników

 • Kierunki mobbowania
 • Taktyki mobbingu
 • Cechy mobbera
 • Mobbing a konflikt

Przykłady mobbingu

 • Ze strony pracodawcy
 • Wśród pracowników

Następstwa mobbingu

 • Dla ofiary
 • Dla firmy
 • Koszty społeczne

Obowiązki pracodawcy w zakresie mobbingu i dyskryminacji

Uprawnienia pracownika związane z mobbingiem

 • W czasie trwania stosunku pracy
 • Po rozwiązaniu umowy

Co NIE jest mobbingiem, czyli zachowania nieposiadające znamion mobbingu?

Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa w Firmie – jak ją stworzyć?

 • Procedura skargowa
 • Działania prewencyjne
 • Komisja Antymobbingowa

Praca na wzorach dokumentów

 • Wewnętrzna Polityka Przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji
 • Ankieta diagnozująca problem mobbingu i dyskryminacji
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z Wewnętrzną Polityką Przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji
 • Protokół z przebiegu postępowania skargowego

Studium przypadku

 • Czy izolowanie pracowników w miejscu pracy to mobbing?
 • Czy zapowiedź zwolnień grupowych to mobbing?
 • Subiektywne odczucia pracownika a mobbing
 • Czy rozpuszczanie plotek to mobbing?
 • Czy pracodawca może bronić się przed niesłusznym oskarżeniem o mobbing?
 • Czy pracodawca może domagać się od sprawcy mobbingu zwrotu wypłaconego odszkodowania?

 

Wszystkie nasze szkolenia zamknięte są dopasowane do specyfiki naszego Klienta. Jeżeli chcą Państwo uzyskać pełne informacje na temat szkolenia prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. 533 533 688

[email protected]