Zarządzanie czasem pracy

Szkolenie Zarządzanie Czasem – poukładaj swój dzień

Szkolenie Zarządzanie Czasem, które porządkuje harmonogram pracy oraz poprawia efektywność. Poniższy program zawiera zagadnienia szkolenia zarządzania czasem oraz wybrane elementy dla kadry kierowniczej. Warsztat ten przeprowadzamy dla wszystkich grup pracowników:
– handlowców
– kadry zarządzającej
– pracowników logistyki, zakupów, księgowości, administracji
– inne grupy zawodowe.

Szkolenie Zarządzanie Czasem uczy panowania nad obowiązkami oraz planowaniem. Na przykład dniem pracownika działu handlowego. Każdy pracownik odpowiedzialny za kontakty z klientami przekonał się, jak trudna jest organizacja na tym stanowisku. Szczególnie w momentach “nawałnicy” lub w wysokim sezonie sprzedażowym. Podobne okresy występują w działach księgowości, logistyki. Spontanicznie, nieprzewidywalnie prace, a zadania muszą być zrealizowane. Jak to wszystko ogarnąć? Paradoksalnie można powiedzieć, że tu nic nie da się zaplanować. Ciągle coś nowego “wyskakuje”. Jak się jednak okazuje, może być wręcz odwrotnie. Ponieważ im większy otacza nas chaos, tym bardziej przydatna jest dokładna organizacja w zarządzaniu czasem. Szkolenie może w tym dopomóc i przekazać Państwu najważniejsze narzędzia układania i planowania obowiązków. Dlatego mogą Państwo wiele zyskać biorąc udział w szkoleniu Zarządzania Czasem, szkoleniu porządkującym Państwa harmonogram zadań.

Szkolenia Zarządzanie Czasem – wprowadź ład w działaniach

W celu poprawy Państwa skuteczności zapraszamy na szkolenie Zarządzanie Czasem. Nauczą się Państwo umiejętnie planować swoje zadania i przydzielać skalę ważności odpowiednim pracom, segregować czynności. Dowiecie się Państwo, jak kwalifikować i oceniać terminy wykonania zadań oraz określać ich czasy wykonania. Nauczycie się najważniejszych i najskuteczniejszych zasad zarządzania czasem pracy, metod, które wdrożycie Państwo już następnego dnia po szkoleniu. Natychmiast zauważycie inną dyspozycyjność oraz wymierną zmianę. To szkolenie pozwoli Państwu zapanować nad grupą zadań różnej ważności. Zarządzanie czasem to szkolenie, które przyniesie Państwu wymierny zysk – oszczędzicie czas!

Dzięki szkoleniu Zarządzanie Czasem uczestnicy:

 • Dowiedzą się, jak wygląda prawidłowe zarządzanie czasem pracy, aby wywiązać się z założonych celów
 • Nauczą się planować zadania i określać ich ważność
 • Dowiedzą się, jak planować spotkania, telefony, wizyty klientów
 • Otrzymają ciekawe i skuteczne metody pomagające utrzymanie samodyscypliny i cierpliwe dążenie do realizacji postawionych wyników
 • Dostaną szybkie i proste metody na poprawę organizacji własnych działań

 

Zarządzanie Czasem SZKOLENIE I PROGRAM:

I. ANALIZA OBECNYCH UMIEJĘTNOŚCI PODZIAŁU PRACY

Zarządzanie czasem pracy a sukces w osiąganych wynikach

 • Dlaczego pracownicy nie lubią planować?
 • Gdy opiekun klienta planuje cele i zadania? Czynniki sukcesu
 • Gdy opiekun klienta nie planuje swojego dnia… Konsekwencje

Ocena skuteczności w pracy w aspekcie organizacji pracy

 • Przyczyny mojej niekonsekwencji w realizacji planu pracy
 • Zdefiniowanie własnych „złodziei” czasu oraz usuwanie zapór blokujących skuteczne gospodarowanie godzinami pracy
 • Wpływ klientów wymagających na motywację oraz umiejętne zarządzanie emocjami
 • Zaangażowanie i słomiany zapał

II. UKIERUNKOWANIE NA CEL

Określenie własnych celów zawodowych

 • Zdefiniowanie własnego celu pracy?
 • Odniesienie celu i zadań do realizacji
 • Przeszkody w działaniu zakłócające realizację planu

Planowanie wielkości obrotów dla sprzedawców

 • Planowanie obrotu miesięcznego
 • Planowanie obrotu tygodniowej
 • Planowanie wielkości dziennej
 • Estymacja zamknięcia miesiąca

III. ORGANIZOWANIE CZASU PRACY

Reguły zarządzania czasem pracy w osiąganiu celu

 • Kiedy należy planować zadania?
 • Okresy odpowiednie do planowania zadań
 • W jaki sposób planować?
 • Komponowanie planu dziennego, tygodniowego i pozostałych okresów
 • Indywidualne upodobania konstruowania harmonogramu działań. Wpływ krzywej wydajności na skuteczność i tempo wykonania prac
 • Uporządkowanie kolejności obowiązków np. dla handlowców

Czas na wykonanie telemarketingu
Planowanie wizyt u klientów oraz rozmów handlowych
Odwiedziny u stałego klienta
Raporty
Przygotowywanie ofert

IV. SPRAWDZONE TAKTYKI ZARZĄDZANIA ZADANIAMI

Wyznacz swoje priorytety według sztuki

 • Zyski otrzymane w związku z wyznaczeniem priorytetów
 • Ustalanie własnych priorytetów
 • Przeprowadzenie kalkulacji terminów na główne obowiązki

Metoda ALPEN

 • Pogrupowanie i uporządkowanie informacji i zadań
 • Zawężenie prac do priorytetów
 • Wyznaczenie sobie okresu czasowego na wykonanie zadania
 • Uwzględnienie rezerwy podczas sporządzania harmonogramu
 • Monitoring wykonania założonego planu

Skuteczne kończenie obowiązków? Metoda Davida Allena – Getting Things Done

 • Techniki zbierania zadań
 • Podział prac i ustalenie hierarchii
 • Zadania “gorące” i możliwe do przełożenia
 • Wybór miejsca do realizowania wytyczonych zadań
 • Codzienny monitoring zadań
 • Realizacja
 • Weryfikacja

Najlepsze techniki i praktyki do zastosowania – prosto i szybko

 • Kiedy dzwonić? Czas czerwony i zielony!
 • Wdrożenie reguły Pareto, jako równoważenie biegunów
 • Siatka pilności Eisenhowera
 • Łączność pomiędzy skupieniem, energią a skutecznością działań
 • Praca papierkowa i dokumenty – Proste działanie: zrób – wyrzuć – przekaż

V. PLANOWANIE PRACY PODWŁADNYCH

Zlecanie zadań jako czynnik rozwojowy pracowników i awans umiejętności kierowniczych

 • Dlaczego szefowie nie zlecają obowiązków? Własny rachunek sumienia
 • Dlaczego musimy uczyć się odpowiednio zlecać zadania?
 • Korzyści dla firmy i pracownika z przekazywania uprawnień
 • Konkretne techniki zlecania zadań (co, kiedy, dlaczego, komu, jak)
 • Gdy obawiasz się wydawać polecenia… Różne stopnie i metody
 • Motywowanie pracowników do wykonywania zadań

Budowanie efektywności Twojego zespołu

 • Co sprawdza się najlepiej i przynosi poprawę organizacji oraz efektywności?
 • Jakie metody planowania i organizowania czasu powinieneś narzucić swoim podwładnym?
 • W czym pracownicy mogą mieć swobodę?
 • Sposoby kontrolowania pracy zespołu w zarządzaniu czasem

 

Szkolenie Zarządzanie Czasem prowadzimy dla Państwa w formie zamkniętej i otwartej. Forma zamknięta uwzględnia charakter Państwa pracy i jest do niego dostosowana. Jeżeli chcą Państwo uzyskać pełne informacje na temat szkolenia prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. 533 533 688

[email protected]