Zarządzanie przez cele

Zarządzanie przez cele – ku osiąganiu wyników

Zarządzanie przez cele to warsztat, który szuka idealnego połączenia pomiędzy pracownikiem, a wynikiem do osiągnięcia. Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej. W trakcie warsztatów uzupełnią Państwo swoją wiedzę na temat zarządzania pracownikami.

Warsztaty nauczą Państwa zarządzania personelem w zależności od wyniku, jaki musi on osiągnąć. Oczywiście sposobem ku osiąganiu takich wyników jest komunikacja i odpowiednie delegowanie. Jednak projektowanie i planowanie czynności wiąże się z odpowiednią wiedzą i zastosowaniem właściwych metod. Pracownik bardzo dobrze realizuje zadania, gdy cel i środki są dobrze dobrane, sprecyzowane i zdefiniowane. To oczywiście nadal zwierzchnik jest odpowiedzialny za zaprojektowanie całego procesu doboru pracownika i definiowania celu. Im lepiej sprecyzują Państwo cel pracownikowi, tym większa będzie jego efektywność i zaangażowanie.

Zarządzanie przez cele pomoże Państwu w przygotowaniu i podejmowaniu odpowiednich decyzji. Nauczycie się Państwo zarządzać w oparciu o sprecyzowane cele. Wsparciem dla Państwa będzie  pomoc w tworzeniu efektywnego zespołu, zdolnego do osiągania wyznaczonego wyniku. Dowiedzą się Państwo na czym polega metoda zarządzania zorientowanego na rezultat i jakie działania w tej idei się podejmuje. Nauczą się Państwo organizacji ROM oraz zasad komunikacji w całym jego procesie.

Co najważniejsze, nauczą się Państwo definiować odpowiedzialność pracownika i zespołu. Umiejętnie dobierać środki i ludzi do wykonania zadania, a tym samym zwiększą swoje wyniki.

Dzięki udziałowi w szkoleniu Zarządzanie przez cele:

 • Udoskonalicie Państwo umiejętności managerskie w kontekście Zarządzania Zorientowanego na Rezultat
 • Udoskonalicie i rozwiniecie postawy przywódcze
 • Ukształtujecie otwartość na zmiany i wdrażanie nowych kompetencji
 • Ukształtujecie umiejętności korzystania ze swoich mocnych stron w działaniach przywódczych
 • Poznacie słabe strony, niekorzystne nawyki i tendencje psychiczne utrudniające sprawne zarządzanie
 • Poznacie sposoby tworzenia umów na rezultat i prowadzenia rozmów z podwładnymi w cyklu komunikacyjnym
 • Nauczycie się budowania efektywnego zespołu

 

PROGRAM SZKOLENIA Zarządzanie przez cele:

Przywództwo

 • Źródła przywództwa
 • Istota działań przywódcy
 • Zadania przywódcy w kontekście pracy z zespołem

Zarządzanie Zorientowane na Rezultat

 • Manager i jego ludzie
 • Przeformułowanie używanych schematów
 • Kolejność działań w koncepcji ROM
 • Relacje w kontekście indywidualnym: cechy – działania – efekty
 • Relacje w kontekście organizacji: zasoby – proces – rezultaty
 • Konieczność zbalansowania głównych elementów
 • Problem opisu rezultatów

Zespół Johari Window na wymiarach: siła więzi, zadaniowość

 • Wspólna reprezentacja celów
 • Subordynacja
 • Własny wkład w działania grupy
 • Otwartość
 • Zaufanie
 • Team, Set, Koło Towarzyskie, Pseudozespół
 • Korzyści z pracy w zespole
 • Pułapki w procesie tworzenia zespołu
 • Kierunki i możliwości rozwoju grupy w zespół
 • Działania konieczne do sprawnego funkcjonowania zespołu
 • Role podejmowane przez członków zespołu

Zarządzanie Zorientowane na Rezultat – zasady współdziałania

 • Jednoosobowe przywództwo
 • Równoważenie założeń dotyczących rezultatów z zasobami

Komunikacja w organizacji

 • Tworzenie i utrzymywanie kanałów komunikacyjnych
 • Efektywne przekazywanie informacji
 • Jasność sytuacji komunikacyjnych
 • Powiązanie z czasem
 • Błędy w przepływie informacji

Priorytety dla działań managerskich

Obszary odpowiedzialności

 • Odpowiedzialność za obszar
 • Odpowiedzialność za zadanie

Obowiązek udzielania informacji zwrotnych

Podejmowanie inicjatywy w kierunku realizacji rezultatów

Udzielanie pomocy przez szefa – wędka zamiast ryby

Monitoring i kontrola

Cykl komunikacji szefa z podwładnym

 • Reguły tworzenia umów na rezultat
 • Rozmowa planująca
 • Dialog monitoringowy
 • Relacja nastawiona na ocenę

Współpraca i przywództwo

 • Aktywne poszukiwanie współpracy
 • Szanse i pułapki rywalizacji
 • Wygrywająca taktyka współpracy
 • Metody nakłaniania do współpracy
 • Dbałość o spójność grupy

Wnioski i podsumowanie

 

Wszystkie nasze szkolenia zamknięte są dopasowane do specyfiki naszego Klienta. W celu uzyskania pełnych informacji prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. 533 533 688

[email protected]