Analiza logistyczna systemu zaopatrzenia

Analiza logistyczna systemu zaopatrzenia

PROGRAM SZKOLENIA Analiza Logistyczna Systemu Zaopatrzenia:

I. Czy współpracujemy z najlepszymi dostawcami i czy nasze wzajemne relacje są prawidłowe?

 • Kształtowanie strategii zakupowej w przedsiębiorstwie
 • Tworzenie systemów wyboru dostawców
 • Kształtowanie systemów oceny bieżącej i okresowej dostawców
 • Audyt logistyczny
 • Rozwijanie relacji z poszczególnymi grupami dostawców

II. Czy przyjęta polityka zakupowa zapewnia nam efektywny proces zaopatrzenia?

 • Lean management i decyzje typu make-or-buy
 • Ocena efektywności konwencjonalnych polityk zakupowych
 • Planowanie potrzeb materiałowych według koncepcji MRP
 • Koszty logistyczne w sferze zaopatrzenia
 • Kształtowanie procesu zakupowego z uwzględnieniem kosztów procesu zaopatrzenia

III. Czy posiadamy w swoich magazynach optymalne stany magazynowe?

 • Klasyfikacje zapasów uwzględniające wartość materiałów, rotację towaru oraz charakter występującego zapotrzebowania
 • Wykorzystanie wyników klasyfikacji do sterowania zapasami oraz lokalizacji towarów w magazynie

IV. Czy posiadamy niezbędne informacje do wsparcia logistycznego procesu zaopatrzenia?

 • Tworzenie logistycznego systemu informacyjnego dla potrzeb procesu zaopatrzenia
 • Formułowanie wymogów względem baz danych dostawców

V. Co możemy jeszcze zrobić, aby być bardziej konkurencyjni na rynku?

 • Integracja łańcuchów dostaw
 • Strategie logistyczne oparte na idei integracji procesowo – informacyjnej

 

Szkolenia dla Działu Logistyki opracowujemy w oparciu o dane dostarczone przez Państwa. dlatego są one oparte na konkretnych, rzeczywistych przykładach. Aby uzyskać pełne informacje na temat szkolenia prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. 533 533 688

[email protected]