HR

   

 

AUDYTY

 

 

PROJEKTY DORADCZE I SZKOLENIOWE

 

 

Audyty organizacyjne

 

Audyty personalne

 

 

Projektowanie, wdrażanie i optymalizacja procesów HR

 

Szkolenie i doskonalenie kompetencji

 

 
Strategie HR
 • Human resources management
 • Strategie zarządzania zasobami ludzkimi

Kompetencje

 • Budowanie profili kompetencyjnych

Wynagrodzenia

 • Budowanie systemów wynagrodzeń
 • Wartościowanie stanowisk pracy
 • Budowanie systemów motywacyjnych

Rekrutacja

 • Selekcja i rekrutacja personelu
 • Assessment Center (AC)

SOOP

 • Tworzenie systemu okresowych ocen pracowniczych (SOOP)
 • Ocena kompetencyjna 360°

Rozwój kadr

 • Development Center (DC)
 • Budowanie ścieżek kariery
 • Wyławianie i zarządzanie talentami w firmie
 • Zarządzanie szkoleniami

Redukcja

 • Redukcja kadr – programy outplacement

Prawo pracy

 • Prawo pracy

 

 

KREATOR nie realizuje szkoleń ogólnych!

Sformułuj nam cel lub przedstaw problemy do rozwiązania, a przygotujemy dla Ciebie ofertę szkolenia dostosowaną do Twoich potrzeb.

Wyślij zapytanie lub skontaktuj się z działem sprzedaży.

 

Przykładowe programy szkoleń znajdują się w lewym menu.