Szkolenia indywidualne

  • Nowo zatrudnionych
  • Wymagających indywidualnego prowadzenia w celu doskonalenia konkretnych kompetencji
  • Zainteresowanych rozwojem określonych umiejętności
  • Przed którymi firma postawiła nowe zadania – awansujących lub zmieniających stanowisko pracy

Jak realizujemy projekt w praktyce?
Trener przygotowuje wraz z pracownikiem:

  • Indywidualny plan rozwoju
  • Formy kształcenia
  • Zawiera kontrakt
  • Ustala czas i metody weryfikacji efektów szkoleniowych

W ramach projektu wykorzystujemy następujące metody:

  • e-learning (kontakt z trenerem/doradcą odbywa się wyłącznie drogą mailową i w razie potrzeb telefoniczną)
  • Spotkania z trenerem:

– Miniwykład
– Symulacje
– Zadania
– Ćwiczenia papier-ołówek
– Gry 
– Zadania domowe, lektura własna

 

W sprawie szczegółowych informacji wystarczy wysłać zapytanie lub prosimy o kontakt z działem sprzedaży.