Selekcja i rekrutacja

Współpraca z firmą KREATOR w zakresie rekrutacji i selekcji oznacza pracę z doświadczonymi fachowcami w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Osoby te służą swoim wsparciem w zakresie polityki personalnej Państwa Firmy.

Na Państwa życzenie zorganizujemy konkurs na wskazane stanowisko pracy:

ETAP 1 – POZYSKANIE I SELEKCJA KANDYDATÓW

1. Analiza stanowiska pracy i diagnoza oczekiwań wobec kandydata. Wywiad i ankietowanie pracodawcy
2. Pozyskanie kandydatów – z bazy danych KREATOR oraz ze źródeł zewnętrznych
3. Analiza dokumentów aplikacyjnych – CV i listu motywacyjnego
4. Wybór kandydatów na spotkanie wstępne

ETAP 2 – DIAGNOZA KOMPETENCJI KANDYDATÓW

Metody:
1. Wywiad kompetencyjny
2. Testy:

– psychometryczne
– testy wiedzy i umiejętności
– ankiety i kwestionariusze

3. Zadania

– merytoryczne (próbki pracy)
– metody Assessment Center (prezentacja, case study, symulacje)

ETAP 3 – WYBÓR KANDYDATÓW

Wydanie rozbudowanej opinii o kandydatach przez firmę KREATOR
Wybór kandydatów i przedstawienie pracodawcy

ETAP 4 – ZATRUDNIENIE I WDROŻENIE KANDYDATA

Jakie korzyści przyniesie Państwu przeprowadzenie rekrutacji personelu przez firmę KREATOR?
Dzięki stosowanym przez nas profesjonalnym metodom rekrutacji personelu:

  • zatrudnią Państwo właściwe osoby, posiadające wymagane przez Państwa kompetencje
  • zminimalizują Państwo ryzyko rotacji pracowników
  • otrzymają Państwo profil kompetencyjny wybranych kandydatów w kontekście wymogów stanowiska pracy z uwzględnieniem następujących elementów:

ocena kompetencji kandydatów w odniesieniu do wymogów stanowiska
diagnoza obszaru zawodowego, w którym kandydaci będą się sprawdzać
wskazanie obszarów trudności i wymagających doskonalenia
funkcjonowanie kandydatów w zakresie kontaktów interpersonalnych
analiza potencjału kandydatów
określenie poziomu aspiracji kandydatów
analizę porównawczą kandydatów ze szczególnym uwzględnieniem istniejących różnic

  • zaoszczędzą Państwo czas – nasi doradcy personalni, mający duże, poparte sukcesami doświadczenie w rekrutacji zaplanują i zrealizują projekt za Państwa
  • bierzemy odpowiedzialność za efekty naszej pracy – dlatego oferujemy Państwu gwarancję na nasze usługi

 

Wszystkie nasze szkolenia dla działu sprzedaży są dopasowane do specyfiki naszego Klienta. W celu uzyskania pełnych informacji prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. + 48 503 129 393

[email protected]