Development Center (DC)

Cel projektu – przeprowadzenie Development Center pozwoli Państwu:

 • na ocenę kompetencji kadry Państwa Firmy
 • zwiększyć wydajność i efektywność pracy pracowników
 • pomoże Państwu w zbudowaniu efektywnej strategii zarządzania zespołem
 • dokonać szybkiej reorganizacji w trudnych chwilach „życia firmy”
 • pogłębi samoświadomość pracowników biorących udział w DC odnośnie swoich mocnych i słabych stron
 • jasno określi potencjał pracowników oraz pozwoli na prognozowanie ich przyszłych dokonań
 • pozwoli ustalić działania rozwojowe dla każdej z osób biorących udział w projekcie
 • bardziej efektywne wykorzystanie umiejętności pracowników
 • wzrost satysfakcji pracowników
 • ujawnienie ukrytego potencjału zespołu i pracowników
 • zaplanowanie ścieżki kariery dla każdej z osób
 • określenie potrzeb szkoleniowych

W trakcie Development Center wykorzystujemy m.in. następujące metody:

 • Wywiad strukturalizowany
 • Diagnozę aspiracji i potrzeb rozwojowych
 • Badanie życiorysu zawodowego
 • Testy psychologiczne
 • Zadania (DC):

– gry kierownicze
– wywiad symulowany
– prezentacja
– dyskusja grupowa
– dokumenty na biurku
– gry negocjacyjne
– analizy przypadków

 

Działania firmy KREATOR

Procedura:

Opracowanie kryteriów oceny – ustalenie portfela kompetencji

 

Przygotowanie procedury sesji Development Center

 

Sesja Assessment Center (2 dni)

 

Raport oceniający

 

Konsultacje dla Firmy i uczestników projektu

Wszystkie nasze szkolenia dla działu sprzedaży są dopasowane do specyfiki naszego Klienta. W celu uzyskania pełnych informacji prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. + 48 503 129 393

[email protected]