Badania pracowników – audyt personalny

Ofertę badań kierujemy do firm, które:

 • potrzebują zdiagnozować rzeczywiste kompetencje personelu i zobiektywizować proces oceny poprzez zaangażowanie firmy zewnętrznej
 • chcą zweryfikować kompetencje pracownika i określić, czy są one są adekwatne dla pełnionego stanowiska oraz funkcji
 • planują rozwój pracowników i chcą ustalić ścieżki rozwoju pracowników
 • przygotowują kadry do zmian i rozwoju organizacji – planują awanse, alokacje kadr, zwolnienia pracowników
 • chcą określić potrzeby szkoleniowe
 • przygotowują się do skonstruowania lub zmodyfikowania systemy motywacyjnego

 

W ramach projektu oferujemy Państwu:

 • Ocenę kompetencji pracownika – jego mocnych i słabych stron
 • Ocenę kompetencji pracownika wobec wymagań stanowiska i oczekiwań organizacji (badanie zgodności kompetencji i aspiracji z celami firmy)
 • Ustalanie ścieżek rozwoju
 • Ocenę konkretnych, wskazanych kompetencji
 • Ocenę motywacji, aspiracji i potrzeb rozwojowych
 • Identyfikację z firmą i główne motywatory do pracy pracownika

 

Po audycie proponujemy:

 • raport i konsultacje wraz ze wskazówkami rozwojowymi dla Firmy
 • informację zwrotną dla uczestnika projektu
 • szkolenia grupowe, indywidualne i coaching
 • outplacement- wsparcie dla zwalnianych pracowników
 

Działania firmy KREATOR

Procedura:

Etapy
Działania
 
I.

Analiza funkcjonalna – opis stanowiska pracy, ustalenie zadań i kluczowych kompetencji

Analiza sytuacji firmy, zmian i celów strategicznych

Ustalenie celu projektu

 
II.

Diagnoza personelu

 
III.
 

Raport podsumowujący i informacje zwrotne dla pracodawcy oraz uczestników badań

Metody:

Wywiad strukturalizowany
Badanie życiorysu zawodowego
Diagnoza aspiracji i potrzeb rozwojowych
Testy psychologiczne
Testy predyspozycji zawodowych
Testy wiedzy
Ocena 360o
Zadania (AC):

– gry kierownicze
– wywiad symulowany
– prezentacja
– dyskusja grupowa
– dokumenty na biurku
– gry negocjacyjne
– analizy przypadków

 

W sprawie szczegółowych informacji wystarczy wysłać zapytanie lub prosimy o kontakt z działem sprzedaży.