audyt personalny

Audyt personalny

Audyt personalny – badanie kompetencji pracowników

Audyt personalny to usługa doradcza skierowana dla menedżerów, szefów działów oraz pracowników działów HR. Przede wszystkim jej celem jest badanie kompetencji pracowników, określenie ich cech, zwłaszcza weryfikacja ich przydatności do zajmowanego stanowiska. W związku z tym w trakcie stosujemy zróżnicowane metody badawcze. W związku z tym rozmowy, badania życiorysu, testy, na grach kończąc. Należy pamiętać, że w zależności od celu, jaki nam Państwo postawicie, audytorzy dobierają sposób badania kompetencji pracowników.

Badanie kompetencji pracowników – czyli audyt personalny kierujemy do firm, które:

 • przede wszystkim potrzebują zdiagnozować rzeczywiste kompetencje personelu. Z pewnością zaangażowanie firmy zewnętrznej wpłynie na obiektywne badanie kompetencji pracowników
 • chcą zweryfikować kompetencje pracownika. Dodatkowo określić, czy są one są adekwatne dla pełnionego stanowiska oraz funkcji
 • planują rozwój pracowników, w związku z tym audyt personalny pozwoli ustalić ścieżki ich rozwoju
 • przygotowują kadry do zmian i rozwoju organizacji – czyli planują awanse, alokacje kadr, zwolnienia pracowników
 • za pomocą badań chcą określić potrzeby szkoleniowe
 • przygotowują się do skonstruowania lub zmodyfikowania systemy motywacyjnego, a badanie będzie jedną z metod pomocniczych

W ramach projektu oferujemy Państwu:

 • Badanie kompetencji pracowników – czyli audyt personalny mocnych i słabych stron. W związku z tym otrzymają Państwo pełne kwalifikacje
 • Ocenę kompetencji pracownika wobec wymagań stanowiska, zwłaszcza oczekiwań organizacji (badanie kompetencji pracownika i ich zgodności z aspiracjami z celami firmy). W związku z tym otrzymują Państwo potwierdzenie prawidłowego nadania stanowisk
 • Ustalanie ścieżek rozwoju, czyli dopasowanie kompetencji do stanowiska
 • Badanie w konkretnych, wskazanych obszarach
 • Ocenę motywacji, aspiracji i potrzeb rozwojowych
 • Identyfikację z firmą, przede wszystkim główne motywatory do pracy pracownika

Po audycie proponujemy:

 • Raport i konsultacje, dodatkowo wskazówki rozwojowe dla Firmy
 • Informację zwrotną dla uczestnika projektu
 • Szkolenia grupowe, indywidualne i coaching
 • Outplacement – czyli wsparcie dla zwalnianych pracowników

Działania firmy KREATOR

Procedura audytu personalnego:

Etapy
Działania
I.

Analiza funkcjonalna – czyli opis stanowiska pracy, ustalenie zadań i kluczowych kompetencji

Analiza sytuacji firmy, w szczególności zmian i celów strategicznych

Ustalenie celu projektu

II.

Diagnoza personelu

III.
 

Raport podsumowujący, w szczególności informacje zwrotne dla pracodawcy oraz uczestników badań

Metody badania kompetencji pracowników – czyli audytu personalnego:

Wywiad strukturalizowany
Badanie życiorysu zawodowego
Diagnoza aspiracji i potrzeb rozwojowych
Testy psychologiczne
Badanie predyspozycji zawodowych
Testy wiedzy
Ocena 360°

Zadania przy audycie personalnym:

– gry kierownicze
– wywiad symulowany
– prezentacja
– dyskusja grupowa
– dokumenty na biurku
– gry negocjacyjne
– analizy przypadków

Dodatkowo polecamy badanie tajemniczy klient.

Należy pamiętać, że audyt personalny organizujemy w oparciu o informacje klienta. Przede wszystkim diagnozujemy oczekiwania, następnie formułujemy cele. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. + 48 503 129 393

[email protected]