Badania pracowników – audyt personalny

Audyt kompetencji pracowników

Audyt kompetencji pracowników to usługa doradcza skierowana dla menedżerów, szefów działów oraz pracowników działów HR. Jej celem jest określenie cech pracownika oraz weryfikacja ich przydatności do zajmowanego stanowiska. W związku z tym w trakcie audytu kompetencji pracownika stosujemy zróżnicowane metody badawcze. Od rozmowy, badania życiorysu, testy, na grach kończąc. W zależności od celu, jaki nam Państwo postawicie, audytorzy dobierają sposób badania kompetencji pracownika.

Badanie kompetencji pracowników kierujemy do firm, które:

 • potrzebują zdiagnozować rzeczywiste kompetencje personelu. Z pewnością zaangażowanie firmy zewnętrznej wpłynie na obiektywne badanie kompetencji pracowników
 • chcą zweryfikować kompetencje pracownika i określić, czy są one są adekwatne dla pełnionego stanowiska oraz funkcji
 • planują rozwój pracowników i chcą ustalić ścieżki rozwoju pracowników
 • przygotowują kadry do zmian i rozwoju organizacji – planują awanse, alokacje kadr, zwolnienia pracowników
 • chcą określić potrzeby szkoleniowe
 • przygotowują się do skonstruowania lub zmodyfikowania systemy motywacyjnego

W ramach projektu oferujemy Państwu:

 • Audyt kompetencji pracowników – mocnych i słabych stron. W związku z tym otrzymają Państwo pełne kwalifikacje
 • Ocenę kompetencji pracownika wobec wymagań stanowiska i oczekiwań organizacji (badanie kompetencji pracownika i ich zgodności z aspiracjami z celami firmy). W związku z tym otrzymują Państwo potwierdzenie prawidłowego nadania stanowisk
 • Ustalanie ścieżek rozwoju, dlatego warto zainwestować w taki projekt
 • Badanie kompetencji pracowników w konkretnych, wskazanych obszarach
 • Ocenę motywacji, aspiracji i potrzeb rozwojowych
 • Identyfikację z firmą i główne motywatory do pracy pracownika

Po audycie proponujemy:

 • raport i konsultacje wraz ze wskazówkami rozwojowymi dla Firmy
 • informację zwrotną dla uczestnika projektu
 • szkolenia grupowe, indywidualne i coaching
 • outplacement- wsparcie dla zwalnianych pracowników

Działania firmy KREATOR

Procedura:

Etapy
Działania
I.

Analiza funkcjonalna – opis stanowiska pracy, ustalenie zadań i kluczowych kompetencji

Analiza sytuacji firmy, zmian i celów strategicznych

Ustalenie celu projektu

II.

Diagnoza personelu

III.

Raport podsumowujący i informacje zwrotne dla pracodawcy oraz uczestników badań

Metody:

Wywiad strukturalizowany
Badanie życiorysu zawodowego
Diagnoza aspiracji i potrzeb rozwojowych
Testy psychologiczne
Badanie predyspozycji zawodowych
Testy wiedzy
Ocena 360°

Zadania:

– gry kierownicze
– wywiad symulowany
– prezentacja
– dyskusja grupowa
– dokumenty na biurku
– gry negocjacyjne
– analizy przypadków

Audyt kompetencji pracowników organizujemy w oparciu o Państwa informacje. Diagnozujemy oczekiwania, formułujemy cele Audytu kompetencji pracowników. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. 533 533 688

[email protected]