Assessment Center

Assessment Center (AC)

Czym jest Assessment Center – czyli po co się je stosuje?

Assessment Center polega na zorganizowaniu dla kandydatów, ubiegających się o pracę na kluczowych stanowiskach, sesji różnorodnych zadań. W związku z tym kandydaci wykonują zadania zespołowe oraz indywidualne. Co najważniejsze, będąc obserwowanymi przez osoby oceniające (asesorów). Następnie na podstawie analizy zachowań kandydatów w różnorodnych sytuacjach zadaniowych, można z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć ich funkcjonowanie w przyszłym miejscu pracy.

Ofertę Assessment Center kierujemy do firm, które:

 • w planowaniu zasobów ludzkich chcą stosować nowoczesne, w szczególności sprawdzone metody doboru personalnego
 • przykładają dużą wagę do rozwoju pracowników. Przede wszystkim stosując system oparty na kompetencjach już na etapie rekrutacji
 • potrzebują rzetelnej oceny umiejętności i potencjału rozwojowego kandydatów / pracowników, aby działać w kierunku coraz większej konkurencyjności firmy
 • dbają o swój wizerunek i chcą stosować metody rekrutacji, które zyskują największą akceptację ze strony kandydatów
 • stosując obiektywne i rzetelne metody selekcji, wzbudzają i umacniają motywację, w szczególności zaangażowanie w obecnych i przyszłych pracownikach

 

Działania firmy KREATOR

Procedura:

 

Opracowanie kryteriów oceny – czyli ustalenie portfela kompetencji

Przygotowanie procedury sesji Assessment Center

Sesja Assessment Center (2 dni)

Raport oceniający

Konsultacje dla Firmy i uczestników projektu

 

Metody:

1. Badanie życiorysu zawodowego
2. Wywiad kompetencyjny
3. Testy i kwestionariusze
4. Zadania, m.in.

 • Wywiad symulowany
 • Dyskusja grupowa
 • Prezentacja
 • Dokumenty na biurku
 • Analiza przypadku
 • Gry handlowe
 • Gry menedżerskie

Jakie korzyści przyniesie zastosowanie procedury Assessment Center w Państwa firmie? – czyli główne korzyści

 

Stosowanie procedury AC najlepiej przewiduje powodzenie kandydatów na konkretnym stanowisku. W związku z tym w najbardziej efektywny i obiektywny sposób poznacie Państwo kompetencje zawodowe i potencjał rozwojowy pracowników.


Zatrudnienie odpowiednich osób bezpośrednio przekłada się na wyniki finansowe całej firmy.


Procedura optymalizuje koszty związane z zatrudnieniem. Czyli obniża ryzyko zatrudnienia / awansu nieodpowiednich osób. Należy pamiętać o czasie i kosztach prowadzenia rozmów z kandydatami, szkoleń nowo zatrudnionych pracowników i ogłoszeń rekrutacyjnych. W szczególności te czynniki powodują, że błędy związane z nieodpowiednim naborem są znaczącym obciążeniem dla firmy.


AC może być integralną częścią polityki personalnej w firmie. Czyli pomaga w identyfikacji potrzeb szkoleniowych, budowaniu planów rozwoju pracowników. Przede wszystkim dostarcza informacji o faktycznie posiadanych przez kandydatów / pracowników kompetencjach, jak i ich potencjale rozwojowym.


Współpraca z firmą KREATOR w zakresie Assessment Center oznacza pracę z doświadczonymi fachowcami w dziedzinie rekrutacji i zarządzania zasobami ludzkimi. W związku z tym osoby te służą swoim wsparciem w zakresie polityki personalnej Państwa Firmy.

Dodatkowo polecamy Audyt personalny.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. + 48 503 129 393

[email protected]