Coaching

Dla kogo jest przeznaczony coaching dla firm?

Coaching dla firm przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, które chcą sobie jeszcze lepiej radzić w swoich działaniach. Najczęściej zalecany jest dla kadry menedżerskiej, pracowników na kluczowych stanowiskach, osób o dużym doświadczeniu zawodowym i wysokich kompetencjach.

Coaching w zależności od celów i potrzeb osób coachingowanych może mieć kilka odmian. Są to:

 • Coaching specjalistyczny – wsparcie w doskonaleniu konkretnych, z góry ustalonych obszarów. Dla przykładu: umiejętność stosowania asertywności, trudne rozmowy z pracownikami, planowanie i gospodarowanie czasem, prezentacje publiczne. Dobór pracowników, rozmowy z trudnymi klientami, zamykanie sprzedaży, budowanie pewności siebie, rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie ze stresem, kontrolowanie emocji, inne.
 • Executive coaching – wspierający kadrę menedżerską. Przywództwo, strategia, kierowanie firmą, budowanie zespołów, zarządzanie zmianami, komunikacja, wpływ na życie osobiste, wypalenie zawodowe, walka ze stresem, stagnacja zawodowa.
 • Praca z zespołami – specyficzna forma rozwoju mająca na celu wsparcie całych zespołów w efektywniejszej pracy i ich integracji.
 • Life coaching – doradztwo rozwoju osobistego. Np. zwiększenie poczucia własnej wartości, wprowadzenie istotnej zmiany w życiu, polepszenie kontaktów z innymi ludźmi. Wsparcie w zakresie lepszego zorganizowania, odnalezienie celu i radości w życiu, spełnienia w pracy, rozwiązywania konfliktów, i in.

Coaching dla firm – kiedy jest zalecany?

 • Kiedy pracownik potrzebuje indywidualnego programu doskonalenia konkretnych umiejętności. Coaching jest dostosowany do indywidualnych potrzeb pracownika
 • Gdy szkolenia grupowe nie wystarczą, gdyż nie kładą wystarczającego nacisku na potrzebne pracownikowi kompetencje. Coaching stosuje się w przypadku indywidualnych trudności, mogących mieć swoje podłoże w trudniejszych do przezwyciężenia, własnych hamujących przekonaniach
 • Kiedy dla pracownika dużą wartością jest doskonalenie się i rozwój zawodowy. Coaching przynosi największe rezultaty wówczas, gdy pracownicy w nim uczestniczący, mają potrzebę samorozwoju oraz zdolność do autoanalizy

Korzyści dla pracownika:

 • sesje pozwolą Państwu wzmocnić się, dostrzec i rozbudować mocne strony
 • coaching pomoże Państwu zdobyć nowe kompetencje w celu zwiększenia efektywności
 • zwiększy Państwa poczucie odpowiedzialności za rozwój własny oraz efekty swojej pracy

Jakie korzyści przyniesie coaching Państwa firmie?

 • Szybki i efektywny rozwój pracowników poprzez nastawienie na rozwój ich samodzielności
 • Pełniejsze wykorzystanie możliwości pracowników kluczowych dla firmy
 • Zwiększone umiejętności menedżerskie kadry zarządzającej
 • Wyższą wydajność poszczególnych pracowników
 • Większa motywacja i silniejsza identyfikacja z firmą
 • Zwiększoną wydajność firmy jako całości

Firma KREATOR oferuje Państwu:

1. Szkolenia dla kadry kierowniczej: SZEF ZESPOŁU COACHEM. Aby kadra kierownicza nauczyła się, jak z powodzeniem pomagać swoim zespołom w pracy.

2. Coaching dla pracowników Państwa Firmy:

 • Coaching specjalistyczny
 • Executive coaching
 • Coaching zespołów
 • Life coaching

Czym jest w praktyce coaching?

Coaching dla firm posiada formę rozmowy – ale rozmowy szczególnej. Coach mówi i słucha, mając na uwadze określone cele. Kieruje nim chęć pomocy klientowi w osiągnięciu stawianych przez niego celów. Rozwiązaniu jego problemów i wyjaśnieniu, co jest dla niego najważniejsze.

Podstawą jest przekonanie, że klient sam jest w stanie sobie pomóc. Potrzebuje jednak do tego czasem wsparcia w przezwyciężaniu pewnych etapów. Coach stara się pomóc klientowi w znalezieniu własnego rozwiązania lub własnej drogi. Sesje to czas na danie klientowi pewnych wskazówek i narzędzi. Niekiedy po prostu siły i motywacji do działania podczas wprowadzania zmian. Jest to tzw. model Co-Active Coaching, który zakłada, że klient jest ekspertem dla samego siebie. Rolą coacha jest jedynie pomóc mu w znalezieniu własnych rozwiązań. Robi to poprzez stosowanie specjalnych metod, ćwiczeń i pytań, które pomagają klientowi pójść naprzód. Rola coacha zatem koncentruje się głównie na procesie, czyli dojściu do rozwiązania, a nie samym rozwiązaniu. Ten model z powodzeniem sprawdza się w coachingu dla firm. Jest od wielu lat podstawowym modelem pracy coachów w firmie KREATOR.

Wybór odpowiedniego coacha jest sprawa kluczową

Ważne jest, aby mieć pewność, że osoba prowadząca coaching jest odpowiednia i kompetentna. W trosce o zapewnienie standardów International Coaching Federation (ICF, w Polsce działa pod nazwą Polskie Stowarzyszenie Coachów) opracował listę kompetencji. Powinien się nimi legitymować coach zajmujący się coachingiem menedżerskim. Są to:

 • Dobra znajomość problematyki biznesowej
 • Znajomość problemów, z jakimi stykają się osoby na stanowiskach kierowniczych
 • Zrozumienie problemów związanych z przywództwem i rozwojem przywództwa
 • Zrozumienie dynamiki systemów
 • Znajomość procesów rozwoju i nauki osób dorosłych
 • Wysokie standardy etyki osobistej i zawodowej
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne, pozwalające coachowi na skuteczne porozumiewanie się z klientem
 • Wysokie umiejętności i zdolności w zakresie coachingu
 • Doskonała reputacja i wysoka renoma, które gwarantują szacunek klienta
 • Chęć nieustannej nauki i poprawy swojego warsztatu podobna do tej, jaką okazuje klient

Wyżej wymienione wysokie standardy pracy są nadrzędną wartością firmy KREATOR, naszych trenerów oraz coachów. Zachęcamy do skorzystania z oferty coachingu dla firm, którą przygotujemy dla Państwa, uwzględniając Państwa cele, potrzeby i indywidualne sposoby pracy. Zachęcamy do zweryfikowania opinii naszych zadowolonych klientów z Państwa osobistym zdaniem na temat skuteczności w firmie KREATOR.

Coaching dla firm to szczególna usługa.  Zapraszamy do kontaktu, aby dowiedzieć się więcej o rozwoju osobistym pracowników. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. 533 533 688

[email protected]