Czy uśmiech w każdej kulturze stanowi oznakę radości i przyjaźni?

Nie.

Uśmiech nie stanowi w środowisku międzynarodowym uniwersalnej oznaki radości. Jego postrzeganie jest silnie uwarunkowane kulturowo.

O ile w przypadku kultur Zachodu, uśmiech jest aktem przyjaźni i służy nawiązywaniu dobrych relacji, to w krajach Dalekiego Wschodu jest często oznaką zażenowania, smutku, niepokoju czy złości.

Zobacz KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA