Czy kciuk uniesiony ku górze jest we wszystkich krajach znakiem akceptacji?

Nie.

Choć powszechnie gest ten staje się gestem oznaczającym „Wspaniale!“, „OK!“, „Lubię to“ (choćby za sprawą Facebooka), w niektórych częściach świata może on nadal oznaczać niezwykle obelżywy i obraźliwy akt seksualny. Dotyczy to szczególnie mieszkańców południowej Europy oraz Bliskiego Wschodu (szczególnie Iranu).

W wielu krajach europejskich, m.in. we Francji, Niemczech, Austrii, oprócz znaczenia „dobrze“ gest ten oznacza cyfrę 1.

Zobacz także SZKOLENIA MIĘDZYKULTUROWE.