Zarządzanie projektami

Szkolenie z Zarządzania Projektami

Szkolenie z Zarządzania Projektami dedykujemy pracownikom kadry menedżerskiej, liderom zespołów i członkom zespołów projektowych. Przeznaczone jest dla wszystkich pracowników, którzy biorą udział w realizowaniu ważnych zadań w Państwa Firmie. Wiedza z zarządzania projektami jest nie tylko przydatna przy określonych projektach i wyzwaniach. Jej elementy można wykorzystywać w codziennej pracy w mniej lub bardziej skomplikowanych zadaniach.

Warsztaty obejmują pełen zakres wiedzy, aby każdy z uczestników wyszedł dobrze przeszkolony i nauczony. Szkolenie Zarządzanie Projektami ma Państwa nauczyć samodzielnego przeprowadzeni wszystkich elementów projektów. Począwszy od planowania i wyznaczenia celu projektu, przez realizację i kontrolę, do zamknięcia zadania. W trakcie szkolenia z zarządzania projektami poznają Państwo najbardziej popularne metody prowadzenia projektów. Szkolenie z zarządzania projektami to wiedza twarda, ale też miękka, związana z komunikacją. Dlatego szkolenie obejmuje także formy komunikacji w zespole projektowym. Stąd nauczą się Państwo zarówno poprawnej komunikacji, jak i organizacji w zespole projektowym.

Szkolenie Zarządzanie Projektami – współpraca kompleksowa

Prowadzenie projektów jest skomplikowanym zadaniem. Do tej roli należy się bardzo dobrze przygotować. To połączenie zdolności organizacyjnych, analitycznego umysłu oraz zdolności współdziałania z ludźmi. Szkolenie Zarządzanie Projektami pomoże Państwu poukładać tę wiedzę i umiejętności. Nauczą się Państwo przygotowania i wyznaczania celu projektu oraz tworzenia harmonogramu.  Dowiedzą się Państwo jaką metodę prowadzenia projektu wybrać oraz jak tworzyć zespoły projektowe. Szkolenie z Zarządzania Projektami  nauczy Państwa całego procesu uruchamiania przedsięwzięcia, co bardzo ułatwi Państwu pracę. Otrzymają Państwo wiele skutecznych narzędzi do planowania i zarządzania projektami, aby ostatecznie osiągnąć duży sukces. Dowiedzą się się Państwo również jak zarządzać ryzykiem projektowym oraz momentami krytycznymi.

OBSZARY SPECJALIZACJI W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI

 • zwiększenie efektywności zarządzania przedsięwzięciami w organizacji
 • metodologia prowadzenia projektów, procedury postępowania
 • wdrażanie metod zarządzania projektami
 • diagnoza problemów powodujących obniżanie efektywności działań o charakterze projektowym
 • zarządzanie ryzykiem projektowym
 • wsparcie planowania i realizacji projektów
 • modyfikacja i usprawnienia realizowanych już projektów
 • kierowanie zespołami projektowymi i pracą w zespołach
 • poprawa współpracy w zespołach projektowych

Także w języku angielskim!

Co Państwu gwarantujemy?

 • Wysoką jakość i atrakcyjność szkoleń
 • Wzrost kompetencji pracowników odpowiedzialnych za obsługę klientów Państwa Firmy
 • Wsparcie Państwa Firmy w realizacji ważnych celów i budowania profesjonalnego wizerunku

CEL SZKOLENIA z Zarządzania Projektami:

 • Podniesienie w Państwa Firmie efektywności zarządzania przedsięwzięciami poprzez zastosowanie profesjonalnych metod i technik
 • Zdiagnozowanie najważniejszych problemów powodujących obniżanie efektywności działań o charakterze projektowym w firmie/organizacji
 • Wzrost umiejętności kierowania zespołami projektowymi i pracy w takich zespołach

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA z Zarządzania Projektami:

 • Poprawa efektywności realizowanych przedsięwzięć poprzez wprowadzenie mechanizmów planowania i kontroli oraz lepsze kierowanie zespołami projektowymi
 • Wypracowanie założeń procedur postępowania w typowych projektach
 • Podniesienie efektywności i sprawności pracy grup projektowych
 • Lepsze zarządzanie ryzykiem projektowym
 • Podniesienie jakości komunikacji w grupach projektowych oraz pomiędzy grupami projektowymi
  a organizacją
 • Uruchomienie procesu wprowadzania metod zarządzania projektami w Państwa Firmie (opcja zależna od Klienta)

 

PROGRAM SZKOLENIA Zarządzanie Projektami:

Zarządzania projektami jako metoda podnoszenia efektywności organizacji

 • Uwarunkowania i zasady wprowadzania zarządzania projektami w firmie
 • Proces wdrażania zarządzania projektami
 • Kontekst i uwarunkowania pracy projektowej
 • Narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie projektami
 • Jak wykorzystać zdobytą wiedzę w swojej firmie/organizacji?

Definiowanie i uruchamianie projektu

 • Definiowanie zakresu i celu projektu
 • Podstawowe pojęcia
 • Cykl życia projektu
 • Zarządzanie wymaganiami
 • Specyfikacja wymagań i ustalenie priorytetów
 • Identyfikacja potrzebnych zasobów
 • Ocena wykonalności
 • Tworzenie zespołu projektowego
 • Wstępna analiza ryzyka projektowego

Wprowadzenie do najważniejszych metodologii zarządzania projektami

 • PMBOK – charakterystyka i analiza
 • PRINCE 2 – charakterystyka i analiza
 • Porównanie – cechy wspólne oraz różnice

Metody i narzędzia przydatne w planowaniu i zarządzaniu projektami

 • Zasady tworzenia harmonogramu
 • Struktura Podziału Prac (Work Brakedown Structure)
 • Tabela sekwencji zadań
 • Diagramy sieciowe
 • Wykres Gantta
 • Ścieżka krytyczna – metoda PERT/CPM
 • Metoda Łańcucha Krytycznego
 • Zasady budżetowania
 • Analiza wartości wypracowanej (Earned Value Analysis)
 • Macierz odpowiedzialności
 • Planowanie dostępności zasobów
 • Szczegółowa analiza i ocena ryzyka

Realizacja projektu i kontrola

 • Oficjalne rozpoczęcie
 • Monitorowanie postępów i kontrola
 • Strategia komunikowania się: zasady i sposoby komunikacji
 • Śledzenie wykresów czasowych
 • Analiza trendów
 • Modyfikacje planów i reagowanie na sytuacje kryzysowe
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Modyfikacje planów i reagowanie na sytuacje kryzysowe

Zamknięcie i ocena projektu

 • Formalne zamknięcie projektu
 • Przegląd końcowy projektu i sformułowanie wniosków

 

Wszystkie nasze szkolenia zamknięte są dopasowane do specyfiki naszego Klienta. Jeżeli chcą Państwo uzyskać pełne informacje na temat szkolenia prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. 533 533 688

[email protected]