Szkolenia – Negocjacje Handlowe

Szkolenia Negocjacje – kodeks prawdziwego handlowca

Szkolenia negocjacje to warsztaty zwiększające umiejętności Państwa pracowników w obszarze rozmów z klientami. Obecnie trudno wskazać przedsiębiorstwo, które nie prowadzi rozmów handlowych z kontrahentami. Bez względu na wielkość firmy oraz typ działalności, prawie każdy podmiot podejmuje negocjacje handlowe z obecnymi lub potencjalnymi partnerami biznesowymi.

Szkolenia negocjacje to warsztaty rozwojowe skierowane do pracowników, którzy prowadzą negocjacje handlowe z kontrahentami, zajmują się rozmowami handlowymi na różnym poziomie. Aby być skutecznym w rozmowach handlowych należy nieustannie podwyższać swoje umiejętności, poznawać nowe techniki negocjacyjne, uczyć się przeciwdziałać ich wpływom na samego siebie. Należy pamiętać, że nasi partnerzy również nieustannie doskonalą swoje techniki, biorąc udział w różnych treningach negocjacyjnych. Aby stanąć na równym poziomie z naszymi rozmówcami ważne jest uczestniczenie w szkoleniach podnoszących Państwa umiejętności negocjacyjne. Negocjacje szkolenie, które wzmocni Państwa wiedzę i umiejętności z zakresu rozmów  biznesowych jest idealnym treningiem dla wszystkich handlowców i negocjatorów.

Szkolenia z negocjacji uwzględniają różne płaszczyzny procesu negocjacyjnego, wyjaśniają podstawowe pojęcia, uczą wielu praktycznych i użytecznych technik. Szkolenia Negocjacje demaskują przyczyny niepowodzeń w rozmowach, odkrywają manipulacje stosowane przez Państwa rozmówców, uczą negocjować powiększając ilość dóbr możliwych do współpracy, uczą jak zrobić z rozmówcy partnera, a nie rywala. Negocjacje – szkolenie, które podniesie Państwa skuteczność oraz zwiększy pewność siebie w rozmowach z partnerami biznesowymi. Nauczą się Państwo przygotowywać do rozmów handlowych, analizować swoje cele i cele partnera negocjacyjnego. Zdobędą Państwo praktyczne umiejętności reakcji na wiele trudnych sytuacji wynikających z zawierania umów handlowych i warunków współpracy.

Negocjacje szkolenie, które pokaże, że rozmowy handlowe mogą być uporządkowane, dobrze przemyślane i przygotowane. Dlatego zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu z negocjacji, aby nauczyć się nowych i skutecznych technik oraz uporządkować dotychczasową wiedzę.

Szkolenia negocjacje prowadzone są metodą warsztatową. Co oznacza, że w trakcie zajęć uczestnicy aktywnie wykonują wiele praktycznych ćwiczeń, uczą się przygotowywać do negocjacji, reprezentować poszczególne style negocjacyjne, a także zdobywają praktyczną wiedzę i umiejętności związane z przeprowadzeniem poszczególnych etapów negocjacji handlowych.

Szkolenia z Negocjacji – zalety dla Państwa pracowników:

 • Zwiększą swoje kompetencje w zakresie prowadzenia negocjacji handlowych i ustalania warunków współpracy z klientami
 • Nauczą się technik argumentacji i przekonywania do swoich propozycji
 • Przeprowadzą analizę własnego stylu negocjacyjnego i dowiedzą się o jego zaletach i wadach w czasie negocjacji handlowych
 • Otrzymają wskazówki, w jakim kierunku powinni doskonalić swoje umiejętności negocjacyjne
 • Dowiedzą się jak zamieniać swoje stanowiska na uzyskiwanie większego pola do współpracy
 • Zyskają wiedzę na temat sposobów prowadzenia rozmów z wymagającymi klientami
 • Dowiedzą się, jak rozmawiać z klientem konkurencji
 • Na szkoleniu Negocjacje poznają podstawowe błędy popełniane w negocjacjach handlowych i nauczą się rozpoznawać manipulacje

 

PROGRAM SZKOLENIA Negocjacje:

I. Główne wytyczne gry negocjacyjnej

 • Kto zwycięża w negocjacjach? Rola oferty, firmy i negocjatora
 • Negocjowanie jako gra
 • Dlaczego targowanie się to podstawa wszystkich negocjacji?

Mój plan taktyczny. Jak dbać o realizację celu na każdym etapie negocjacji?

 • Proces przygotowawczy do stołu negocjacyjnego

Ustanowienie celów maksymalnych i minimalnych
Wyznaczenie swojej BATNY oraz przewidywanie pozycji wszystkich stron negocjacyjnych
Ocena pozycji własnej i partnera negocjacyjnego
Wyznaczanie terminu spotkania i miejsca rozmów
Podział ról, gdy negocjujemy w parze/ w grupie

 • Wywiad na temat rozmówcy negocjacyjnego – badanie potrzeb merytorycznych i psychologicznych
 • Przekonywanie do swojej propozycji – techniki reakcji, techniki wpływu
 • Jak odpowiadać na trudne pytania?
 • Sposoby odrzucenia propozycji partnera – jak to zrobić, aby nie „palić mostów”
 • Techniki szukania porozumienia i współpracy
 • Sposoby zamykania negocjacji handlowych

II. Twoje strategie negocjacyjne

 • Strategia pozycyjna
 • Strategia problemowa
 • Dobieranie odpowiedniej metody negocjacyjnej

Sztuka targowania się

 • Ustalenie strategii ustępowania
 • Momenty niebezpieczne – o największej skłonności do ustępstw
 • Technika „Śmieszne pieniądze” działająca w dwie strony

Negocjacje wokół ceny. Jak osiągnąć najlepsze warunki handlowe?

 • Efektywna metoda na prezentację ceny
 • Walka o utrzymanie ceny
 • Skuteczne unikanie dawania rabatu
 • Powody i obawy handlowców związane ze zbyt szybkim ustępowaniem
 • Techniki przekonywania i argumentacji w odniesieniu do sytuacji:

Terminy płatności
Warunki dostaw
Szybkość realizacji zamówień
Inne

Prawidła komunikacji w rozmowach z klientami

 • Zasady partnerskiej komunikacji
 • Asertywność w momentach napiętych
 • Skuteczne techniki na krytykę lub agresję

III. Negocjacje handlowe ze stałymi klientami firmy

 • Jak budować dobre relacje i osiągać swoje cele?
 • Podstawowe zasady efektywnej współpracy
 • Przeciwdziałanie rutynie ze stałymi klientami

Negocjowanie z trudnymi klientami

 • Rozmowy z osobą o silniejszej pozycji
 • Trudne rozmowy z osobami agresywnymi
 • Gdy klient współpracuje z konkurencją

Postępowanie z manipulacjami

 • Najczęściej stosowane manipulacje i typowe na nie reakcje
 • Odkrywanie manipulacji rozmówcy
 • Jak się zabezpieczyć przed wpływem gier handlowych

Analiza błędów popełnianych podczas rozmów handlowych

 

Wszystkie nasze szkolenia są dopasowane do specyfiki naszego Klienta. Jeżeli chcą Państwo uzyskać pełne informacje na temat szkolenia prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. 533 533 688

[email protected]