Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

Przeciwdziałanie Mobbingowi – Przeciwdziałanie Dyskryminacji w Miejscu Pracy

Szkolenie otwarte Przeciwdziałanie Mobbingowi i Dyskryminacji w Miejscu Pracy kierowane jest do kadry menedżerskiej, szefów firm oraz działów personalnych. Zapraszamy Państwa na szkolenie, na którym nauczą się Państwo rozpoznawać niepożądane i patologiczne postawy w środowisku pracy oraz dowiedzą się Państwo w jaki sposób reagować na przejawy mobbingu i dyskryminacji. Kadra kierownicza jest poniekąd zmuszona do umiejętnego rozpoznawania zachowań patologicznych, umiejętnego reagowania na nie oraz stosownego postępowanie w przypadku ich wystąpienia. Zwłaszcza, że te kwestie jednoznacznie reguluje kodeks pracy.

Szkolenie otwarte z przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji to bardzo ważne zadanie dla zwierzchników. Odpowiednia reakcja na wszelkie przejawy dyskryminacji, złych zachowań w środowisku pracowniczym pomoże w zachowaniu odpowiednich relacji, dobrej atmosfery i niejednokrotnie uchroni ofiary mobbingu i dyskryminacji. 

Szkolenie ma na celu zapoznanie zwierzchników z problemem mobbingu i dyskryminacji w środowiskach pracowniczych. Dowiedzą się Państwo w jaki sposób tę problematykę regulują obecne przepisy, zarówno na rynku unijnym, jak i polskim. Podczas szkolenia zapoznają się Państwo z obecną skalą problemu, najważniejszymi statystykami i zależnościami płciowymi. Otrzymacie Państwo informacje o Waszych obowiązkach z tytułu mobbingu w miejscu pracy, uprawnieniach pracowników, postępowania w przypadku jego wystąpienia oraz dowiecie się na czym polega przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy w praktyce.

 

   Korzyści i cel szkolenia

 • Nauczą się Państwo metod i technik reagowania na mobbing i dyskryminację
 • Zdobędziecie Państwo wiedzę na temat efektywnych rozwiązań antymobbingowych
 • Ukształtujecie Państwo umiejętności rozpoznawania, klasyfikowania i rozróżnienia poszczególnych patologicznych zachowań i postaw w środowisku pracy
 • Poznacie możliwości oddziaływania w zwalczaniu przemocy
 • Rozwiniecie poczucie odpowiedzialności za przeciwdziałanie patologiom w środowisku pracy
 • Zdobędą Państwo umiejętności świadomej obserwacji zachowań w miejscu pracy
 • Poznacie wagi działań prewencyjnych w zakresie mobbingu i dyskryminacji
Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji

 

   Program szkolenia Przeciwdziałanie Mobbingowi

  Szkolenie jest organizowane w postaci aktywnego treningu. Zawiera analizę przykładów z praktyki, pracę na wzorach dokumentów, interpretację wyroków Sądu Najwyższego oraz elementy dyskusji moderowanej, pokazu multimedialnego i wykładu.

  Jak rozpoznać dyskryminację?

  • Rodzaje dyskryminacji
  • Uprzedzenia a dyskryminacja
  • Zachowania, które nie są dyskryminacją
  • Obrona przed dyskryminacją

  Mobbing – wewnętrzne morderstwo?

  • Czym jest mobbing w firmie?
  • Przyczyny i uwarunkowania powstawania mobbingu

  Dyskryminacja i mobbing w prawie międzynarodowym, unijnym i polskim

  • Uregulowania prawne
  • Zasada równego traktowania w pracy
  • Ciężar dowodu
  • Odpowiedzialność prawna
  • Mobbing w świetle Międzynarodowej Organizacji Pracy
  • Interpretacja wyroków Sądu Najwyższego

  Mobbing w Polsce i Unii Europejskiej – skala problemu

  • Najczęstsze formy szykanowania polskich pracowników
  • Sprawy zgłoszone
  • Sprawy załatwione
  • Mobbing a płeć

  Mobbing a styl zarządzania zespołem pracowników

  • Kierunki mobbowania
  • Taktyki mobbingu
  • Cechy mobbera
  • Mobbing a konflikt

  Przykłady mobbingu

  • Ze strony pracodawcy
  • Wśród pracowników

  Następstwa mobbingu

  • Dla ofiary
  • Dla firmy
  • Koszty społeczne

  Obowiązki pracodawcy w zakresie mobbingu i dyskryminacji

  Uprawnienia pracownika związane z mobbingiem

  • W czasie trwania stosunku pracy
  • Po rozwiązaniu umowy

  Co NIE jest mobbingiem, czyli zachowania nieposiadające znamion mobbingu?

  Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa w Firmie – jak ją stworzyć?

  • Procedura skargowa
  • Działania prewencyjne
  • Komisja Antymobbingowa

  Praca na wzorach dokumentów

  • Wewnętrzna Polityka Przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji
  • Ankieta diagnozująca problem mobbingu i dyskryminacji
  • Oświadczenie o zapoznaniu się z Wewnętrzną Polityką Przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji
  • Protokół z przebiegu postępowania skargowego

  Studium przypadku

  • Czy izolowanie pracowników w miejscu pracy to mobbing?
  • Czy zapowiedź zwolnień grupowych to mobbing?
  • Subiektywne odczucia pracownika a mobbing
  • Czy rozpuszczanie plotek to mobbing?
  • Czy pracodawca może bronić się przed niesłusznym oskarżeniem o mobbing?
  • Czy pracodawca może domagać się od sprawcy mobbingu zwrotu wypłaconego odszkodowania?

   

     Grupa szkoleniowa

   Szkolenie otwarte „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy” dedykowane jest kadrze kierowniczej, właścicielom firm oraz pracownikom działów personalnych.

    

      Charakter zajęć

    Szkolenie odbywa się w formie aktywnego warsztatu. Przewidziano dużo ćwiczeń praktycznych na konkretnych przykładach i obowiązujących przepisach.

    Na szkoleniu otrzymają Państwo skrypt szkoleniowy.

    Warsztat kończy się wręczeniem certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu.

     

       Informacje organizacyjne

     Zgłoszenie udziału w szkoleniu

     Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia udziału w szkoleniu otwartym lub przesłania informacji o chęci wzięcia udziału w szkoleniu na [email protected] W odpowiedzi otrzymają Państwo formalny dokument „Zgłoszenie udziału w szkoleniu otwartym”. Wypełnienie dokumentu i podpisanie jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa. Po odesłaniu „Zgłoszenia udziału w szkoleniu otwartym” uznaje się, że zgłoszenie zostało formalnie przyjęte.

     Termin, miejsce, inwestycja

     Termin

     Miejsce

     Inwestycja

     18 października 2017

     (środa)

     godziny 9:00-14:30

     Sala szkoleniowa KREATOR

     al. Armii Krajowej 61

     50-541 Wrocław

     550 zł netto od osoby

     (+23% VAT)

     Płatność: 7 dni przed szkoleniem

     Cena obejmuje

     • Przeprowadzenie szkolenia przez trenera w ciągu 5 godzin zegarowych
     • Bogate materiały szkoleniowe
     • Certyfikat ukończenia szkolenia
     • Lunch
     • Przerwy kawowe w czasie całego szkolenia (słodki poczęstunek i napoje)

     Osobom spoza Wrocławia z przyjemnością pomożemy w znalezieniu noclegu!

     ZAPISZ SIĘ TERAZ i kliknij link: zgłoszenie na szkolenie otwarte.

     Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy fv proformę.

      

        Szkolenie zamknięte

      Temat szkolenia Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji możemy zrealizować w formie szkolenia zamkniętego. Stąd uczestnikami warsztatów mogą być wyłącznie przedstawiciele jednej firmy. W związku z zainteresowaniem organizacji szkolenia zamkniętego prosimy o kontakt za pomocą formularza – zapytanie lub prosimy o kontakt z działem sprzedaży.

      Doradca

      tel. kom. 533 533 688

      [email protected]