Prawne aspekty reklamacji

Szkolenie otwarte z prawa konsumenckiego – Prawo w procesie Reklamacji

Znajomość prawa konsumenckiego to podstawa! Jeżeli chcą Państwo rozpatrywać reklamacje zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapraszamy na szkolenie otwarte z reklamacji towarów i usług – prawo konsumenckie. W trakcie szkolenia dowiedzą się Państwo wszystkiego, co najważniejsze w przepisach regulujących proces reklamacji, dowiedzą się Państwo jak rozpatrywać wnioski reklamacyjne i nauczą się wypełniać podstawową dokumentację towarzyszącą procesowi reklamacyjnemu. Chcąc profesjonalnie przeprowadzić proces reklamacyjny jesteśmy poniekąd zmuszeni do posiadania aktualnej wiedzy z prawa konsumenckiego, co zapewnia szkolenie otwarte z reklamacji.

Dlatego zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu z prawa konsumenckiego, gdzie nabędą Państwo bardzo ważną wiedzę, niezbędną przy rozpatrywaniu wniosków reklamacyjnych.

   Korzyści i cel szkolenia

 • Na szkoleniu otwartym z reklamacji dowiecie się Państwo, jak powinien wyglądać profesjonalny proces obsługi reklamacji w firmie z uwzględnieniem aspektów prawnych
 • Udoskonalicie Państwo proces reklamacji w swojej firmie oraz zweryfikujecie lub stworzycie na nowo niezbędną dokumentację
 • Poznacie Państwo wszystkie rodzaje odpowiedzialności z tytułu prowadzonej działalności i swoje obowiązki wobec konsumenta oraz innego przedsiębiorcy
 • Nauczycie się Państwo wypełniać niezbędną dokumentację, która powinna być sporządzona podczas rozpatrywania reklamacji
Szkolenie otwarte z reklamacji

 

   Program szkolenia z prawa konsumenckiego

Jak zbudować wzorcowy proces zarządzania reklamacjami w firmie? 

 • Główne przepisy prawne, pojęcia i terminy w procesie reklamacji
 • Jak budować procedur reklamacyjne?
 • Wzorcowy protokół reklamacyjny
 • Dokumentacja reklamacyjna – ćwiczenia praktyczne

Terminy prawne, które trzeba znać

 • Pojęcie konsumenta i przedsiębiorcy w obowiązujących przepisach prawnych
 • Pojęcie oświadczenia woli w Kodeksie cywilnym.

Za co odpowiada firma z tytułu wad towaru?

 • Odpowiedzialność wobec przedsiębiorcy a wobec konsumenta
 • Jakie są rodzaje odpowiedzialności?
 • Katalog uprawnień
 • Kiedy następuje uprawnienie do obniżenia ceny?
 • Co się stanie, gdy przedsiębiorca lub konsument zgłasza reklamację po miesiącu od daty wykrycia wady towaru
 • Kiedy wygasają uprawnienia wynikające z kodeksu cywilnego?
 • Uwzględnienie zaliczki, zadatku i kar umownych.

Terminy, które trzeba znać – pomocna ściąga

Rękojmia a gwarancja

Przepisy regulujące odpowiedzialność w ramach gwarancji i rękojmi
Na co zwracać uwagę? Obowiązki sprzedawcy

Zwroty towarów niewadliwych a przepisy reklamacyjne

Roszczenia regresowe

Producent – dystrybutor – sprzedawca.  Jakie zasady odpowiedzialności obowiązują?

Sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa

 • Przepisy regulujące sprzedaż przez internet
 • Sprzedaż na odległość

Koszty reklamacji

 • Zasady ponoszenia kosztów reklamacji
 • Koszty przesyłek i serwisu

Jak wygląda postępowanie sądowe w sprawie reklamacji? 

Trudne case’y uczestników szkolenia i praktyczne rozwiązania

 

   Grupa szkoleniowa

Szkolenie otwarte dedykowane jest do osób zarządzających procesem reklamacji w firmie oraz pracowników obsługujących klientów w tym zakresie. Zapraszamy więc pracowników Działów Reklamacji, Logistyki, Sprzedaży i Obsługi klienta.

   Charakter zajęć

Szkolenie przeprowadzane jest w charakterze aktywnego warsztatu. Przewidziano dużo ćwiczeń praktycznych na konkretnych przykładach i dokumentach finansowych.

Jeśli Państwo sobie życzą, można zabrać ze sobą swoje trudne case’y reklamacyjne, które mogą stanowić bazę do ćwiczeń.

Na szkoleniu otrzymają Państwo skrypt szkoleniowy.

Warsztat kończy się wręczeniem certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu.

   Informacje organizacyjne

Zgłoszenie udziału w szkoleniu

Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia udziału w szkoleniu otwartym lub przesłania informacji o chęci wzięcia udziału w szkoleniu na [email protected] W odpowiedzi otrzymają Państwo formalny dokument „Zgłoszenie udziału w szkoleniu otwartym”. Wypełnienie dokumentu i podpisanie jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa. Po odesłaniu „Zgłoszenia udziału w szkoleniu otwartym” uznaje się, że zgłoszenie zostało formalnie przyjęte.

Termin, miejsce, inwestycja

Termin

Miejsce

Inwestycja

25 września 2017

(poniedziałek)

godziny 9:00-17:00

Sala szkoleniowa KREATOR

al. Armii Krajowej 61

50-541 Wrocław

650 zł netto od osoby

(+23% VAT)

Płatność: 7 dni przed szkoleniem

Cena obejmuje

 • Przeprowadzenie szkolenia przez trenera w ciągu 7 godzin zegarowych
 • Bogate materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Lunch
 • Przerwy kawowe w czasie całego szkolenia (słodki poczęstunek i napoje)

Osobom spoza Wrocławia z przyjemnością pomożemy w znalezieniu noclegu!

ZAPISZ SIĘ TERAZ i kliknij link: zgłoszenie na szkolenie otwarte.

Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy fv proformę.

 

   Szkolenie zamknięte

To szkolenie przeprowadzamy również w postaci szkolenia zamkniętego.

Jeżeli są Państwo zainteresowani którąkolwiek z form szkolenia prosimy wysłać zapytanie lub skontaktować się z działem sprzedaży.

Doradca

tel. kom. 533 533 688

[email protected]