Podejmowanie decyzji

Czy umiemy podejmować decyzje?

Podczas podejmowania decyzji często dokonujemy analizy „za” i „przeciw”. Porównujemy, obliczamy, dokonujemy skomplikowanych zestawień. Nie jest to proste zadanie, gdyż wymaga od nas często szerokiej wiedzy i odpowiednich umiejętności. Niekiedy kierujemy sie intuicją. I są wśród nas tacy cudotwórcy, którym „zawsze wszystko wychodzi”! Ale czy do końca tak to jest? Czy to nie jest właśnie tak, że ta intuicja przychodzi do nas z „wiekiem lub ilością” dobrze wcześniej podjętych decyzji?

Czy wiesz, że według badań, rozważanie jednej alternatywy więcej w procesie decyzyjnym zwiększa trafność podjętej decyzji o 23%?

Szkolenie otwarte Podejmowanie Decyzji uczy…

… jak podejmować decyzje i wybierać najlepsze rozwiązania. Uczestnicy szkolenia poznają wiele praktycznych technik. Szkolenie jest bardzo przydatne dla menedżerów, osób kierujących oraz samodzielnych specjalistów. Poszerza horyzonty i ukazuje inne światło w pracy menedżera, dając mu możliwość poszerzenia obszarów twórczych i analitycznych w podejmowaniu decyzji.

   Korzyści i cel szkolenia

 • Poznacie Państwo proces racjonalnego podejmowania decyzji
 • Zminimalizujecie ryzyko błędnej lub nie do końca przemyślanej decyzji
 • Nauczycie się Państwo rozpoznawać i zapobiegać typowym błędom decyzyjnym
 • Dowiecie się, jak przeprowadzać analizę ryzyka zarówno w procesie podejmowania decyzji, jak również wdrożenia rozwiązania
 • Przećwiczycie praktyczne techniki potrzebne w procesie podejmowania decyzji
 • Nauczycie się radzić sobie z emocjami w procesie decyzyjnym
Podejmowanie decyzji szkolenie

 

   Program szkolenia z Podejmowania Decyzji

Decyzje w praktyce

 • Typy sytuacji decyzyjnych
 • Na czym polega proces decyzyjny – krok po kroku
 • Racjonalne podejmowanie decyzji vs intuicyjne

Najczęstsze błędy decyzyjne i jak sobie z nimi radzić?

 • Błąd „zakotwiczenia”
 • „Wąskie kadrowanie” czyli pułapka „albo-albo”
 • Opieranie się na niezweryfikowanych hipotezach
 • Ogląd zewnętrzny i wewnętrzny
 • Efekt potwierdzania

Analiza sytuacji problemowej

 • Metoda kluczowych pytań
 • Docieranie do prawdziwych przyczyn problemu (technika 5xWhy)
 • Selekcja informacji
 • Właściwe definiowanie problemu

Tworzenie alternatyw decyzyjnych

 • „Nic nie robić” to też alternatywa
 • Unikanie wąskiego kadrowania
 • Technika „znikających możliwości”
 • Użycie technik kreatywnych do generowanie alternatyw decyzyjnych

Wybór najlepszej alternatywy

 • Technika „ryzyko vs zysk”
 • Technika „pozytywy vs negatywy”
 • Tworzenie matrycy decyzyjnej
 • Testowanie pomysłów
 • Grupowe podejmowanie decyzji – dobre praktyki

Analiza ryzyka w podejmowaniu decyzji

 • Analiza ryzyka – zastosowanie techniki
 • Strategie radzenia sobie z ryzykami
 • Planowanie „dzwonków ostrzegawczych” we wdrażaniu decyzji
 • Myślenie scenariuszowe – tworzenie planów awaryjnych

Emocje a proces decyzyjny

 • Złudzenie racjonalności
 • Jak ograniczać wpływ emocji na proces decyzyjny – praktyczne techniki
 • Koncentracja na zasadniczych priorytetach

 

   Grupa szkoleniowa

Szkolenie otwarte z „Podejmowania decyzji” dedykowane jest do osób, które w swojej pracy i życiu osobistym podejmują decyzje dużej wagi. Zapraszamy wszystkich szefów i liderów oraz samodzielnych specjalistów.

   Charakter zajęć

Szkolenie przeprowadzane jest w charakterze aktywnego treningu. Bogate w ćwiczenia praktyczne, gry, case’y i prezentacje. Charakter zajęć jest warsztatowy, uczestnicy zdobywają wiele ciekawych i skutecznych technik i rozwiązań na swoje sytuacje zawodowe.

Na szkoleniu otwartym otrzymują Państwo skrypt szkoleniowy, który posiada wiele technik z podanymi przykładami ich użycia.

Szkolenie kończy się wręczeniem certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu.

   Informacje organizacyjne

Zgłoszenie udziału w szkoleniu

Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia udziału w szkoleniu otwartym lub przesłania informacji o chęci wzięcia udziału w szkoleniu na [email protected] W odpowiedzi otrzymają Państwo formalny dokument „Zgłoszenie udziału w szkoleniu otwartym”. Wypełnienie dokumentu i podpisanie jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa. Po odesłaniu „Zgłoszenia udziału w szkoleniu otwartym” uznaje się, że zgłoszenie zostało formalnie przyjęte.

Termin, miejsce, inwestycja

Termin

Miejsce

Inwestycja

7-8 listopada 2017

(wtorek-środa)

godziny 9:00-15:30

Sala szkoleniowa KREATOR

al. Armii Krajowej 61

50-541 Wrocław

1090 zł netto od osoby

(+23% VAT)

Płatność: 7 dni przed szkoleniem

Cena obejmuje

 • Przeprowadzenie szkolenia przez trenera w ciągu 12 godzin zegarowych
 • Bogate materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Lunch
 • Przerwy kawowe w czasie całego szkolenia (słodki poczęstunek i napoje)

Osobom spoza Wrocławia z przyjemnością pomożemy w znalezieniu noclegu!

ZAPISZ SIĘ TERAZ i kliknij link: zgłoszenie na szkolenie otwarte.

Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy fv proformę.

   Szkolenie zamknięte

To szkolenie przeprowadzamy również w postaci szkolenia zamkniętego.

Jeżeli są Państwo zainteresowani którąkolwiek z form szkolenia menedżerskiego prosimy wysłać zapytanie lub skontaktować się z działem sprzedaży.

Doradca

tel. kom. 533 533 688

[email protected]