Zarządzanie zespołem sprzedażowym

Zarządzanie zespołem sprzedażowym dla menedżerów handlowych

Zarządzanie Zespołem Sprzedażowym to duże wyzwanie. Służby handlowe działają pod szczególną presją. Realizują wyznaczone plany sprzedażowe, muszą wykonać określony obrót, aby przedsiębiorstwo było rentowne. Taka praca wymaga nie byle jakiej dyscypliny, wytrwałości i uporu, aby osiągnąć narzucone plany. Obserwujemy swoisty wyścig w sprzedaży. W wyjątkowej roli znajdują się tu szefowie zespołów handlowych i sprzedażowych. Zarządzając zespołem sprzedażowym muszą tak pokierować swoimi pracownikami, aby wszystkie zadania zrealizować na czas i osiągnąć zamierzone cele. W trakcie wieloletnich warsztatów wiemy już od szefów sprzedaży z jak trudnym zadaniem mają do czynienia. Dlatego warsztat ten jest prawdziwym wsparciem dla kierowników sprzedaży w tym trudnym zadaniu.

Zarządzanie zespołem sprzedażowym – szkolenie dla szefów sprzedaży

Zespoły handlowe i sprzedażowe bywają często bardzo specyficzne. Wielokrotnie posiadają w swoich szeregach pracowników niestandardowych, nieszablonowych, wiele indywidualności. Ludzi, którzy nadają się do odważnej i trudnej roli, jaką jest handlowanie i sprzedawanie. Dlatego właśnie zarządzanie zespołem sprzedażowym to taka trudna rola szefa sprzedaży. Łączy ona typowe umiejętności zarządzania pracownikami, z wyjątkowymi cechami pozwalającymi zarządzać indywidualnościami w zespole.

Często się też okazuje, że do każdego z pracowników działu sprzedaży należy zastosować indywidualne podejście. Nie się tu zastosować jednego schematu, jednego stylu kierowania. Każdy szef działu sprzedaży wie, jak dużą amplitudą indywidualności zarządza się w działach handlowych. I każdy szef wie, że tego systemu nie da się ujednolicić. Należy po prostu umieć zarządzać różnymi typami pracowników w dziale sprzedaży.

Od lat wspieramy szefów zespołów sprzedażowych w ich pracy. Pomagamy w kierowaniu pracownikami, w wyznaczaniu celów pracy, w ich rozliczaniu, motywowaniu do pracy i osiągania wysokich wyników. Uczymy zarządzania indywidualnością. Uczymy zarządzania efektywnością podwładnych, stosować nagrody, kary, rozliczać z zadań i przeprowadzać rozmowy z pracownikami. Te wszystkie elementy zawiera szkolenie Zarządzanie zespołem sprzedażowym, na które serdecznie Państwa zapraszamy.

 

PROGRAM SZKOLENIA Zarządzanie Zespołem Sprzedażowym

Aktywność – klucz do zwiększenia efektywności w sprzedaży

 • Co oznacza aktywność w pracy handlowca?
 • Równowaga między koncentracją na celu i energią
 • Umiejętność planowania pracy, wizyt u klientów, telefonów

Cele strategiczne Państwa Firmy a  cele pracy przedstawiciela handlowego i handlowca

Ustalanie zadań wspierających cele pracy

Moje działania jako kierownika – mocne i słabe strony

 • Jak realizuję Standardy Pracy Kierownika?
 • Autoanaliza słabych i mocnych stron oraz ich wpływ na wyniki działu
 • Wyznaczenie sobie obszarów do pracy

Doskonalenie umiejętności kierowniczych

 • Określenie własnego stylu zarządzania ludźmi – kryteria stylów kierowania
 • Dobór stylu kierowania do rzeczywistej sytuacji w zespole
 • Zadania szefa działu sprzedaży i analiza z dotychczasowymi działaniami

Zarządzanie efektywnością pracownika

 • Cele sprzedaży – wyznaczanie, realizacja, sposoby wdrażania systemu kontroli
 • Kontrola realizacji zadań w dziale sprzedaży
 • Rozliczanie z realizacji zadań – jak przeprowadzić rozmowę z pracownikiem?
 • Badanie przyczyn niepowodzeń – co jako szef mogę zmienić?

Procesy grupowe i ich wpływ na osiągane wyniki

 • Radzenie sobie z postawami pracowników, którzy negują decyzje szefa
 • Tworzenie nieformalnych podziałów i grup
 • Praca nad niezadowoleniem i buntem pracowników

Budowanie zaangażowania pracownika

 • Zaspokajanie potrzeb, a motywacja
 • wpływ możliwości realizacji celów własnych na mobilizacje podwładnych i ich wyniki
 • Wykorzystanie dysonansu poznawczego w motywowaniu pracowników

Praca z Przedstawicielami Handlowymi

Praca z Handlowcami – pracownicy stacjonarni

Efektywne prowadzenie motywujących spotkań i zebrań z pracownikami

 • Umiejętność przemawiania – budowanie własnego autorytetu w tracie zebrań i wystąpień
 • Sposoby motywowania grupy handlowców – cele wspólne zespołu
 • Szef zespołu sprzedażowego w roli informatora o zmianach, innowacjach, restrukturyzacji

Kij czy marchewka?

 • Nagrody – jak je stosować i kiedy?
 • Kary – jak umiejętnie i motywująco realizować system kar w pracy?

Rozpoznawanie spadku motywacji u pracowników – objawy jawne i „niepozorne”

 • Przyczyny spadku zaangażowania w pracy w dziale handlowym, sprzedaży
 • Pierwsze sygnały mówiące o spadku motywacji do pracy
 • Analiza zachowań pracowników na podstawie doświadczeń własnych

SUPERWIZJA w pracy szefa sprzedaży

 • Czego uczyć? Jak uczyć? Jak oceniać motywacje pracowników?
 • Do kiedy szef powinien być „dobrym” nauczycielem?
 • Moment oddania pracownikowi pełnej samodzielności

Zasady udzielania informacji zwrotnych o pracy

 • Prawidła udzielania informacji zwrotnych o ocenie pracy handlowca
 • Scenariusz spotkania z pracownikiem w sprawie udzielenia oceny pracy
 • Udzielanie pochwał
 • Konstruktywna krytyka

Wszystkie nasze szkolenia zamknięte są dopasowane do specyfiki naszego Klienta. Jeżeli chcą Państwo uzyskać pełne informacje na temat szkolenia prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. 533 533 688

[email protected]