Zarządzanie zespołem produkcyjnym

Zarządzanie Zespołem Produkcyjnym – dlaczego to ważne szkolenie?

Zarządzanie Zespołem Produkcyjnym to bardzo ważne szkolenie, ponieważ nauczą się Państwo trudnej sztuki kierowania pracownikami produkcji. Zdobędą Państwo wiedzę na temat swoich predyspozycji kierowniczych oraz zdiagnozują obecny styl pracy, który Państwo reprezentują. Dowiedzą się Państwo jakimi postawami można zarządzać zespołem produkcyjnym. Jaki to ma związek w przypadku szefa z długim doświadczeniem, a jaki u debiutanta, który awansował z grona kolegów. W trakcie szkolenia z kierowania pracownikami produkcji otrzymacie Państwo wszelkie techniki związane z wydawaniem poleceń. Nauczycie się Państwo sposobów reakcji na zastrzeżenia pracowników oraz proste techniki na zmotywowanie do działania.

Zarządzanie Zespołem Produkcyjnym – co jest najtrudniejsze?

Szkolenie wyposaży Państwa w niezbędne narzędzia do przekazywania zadań, ale również ich egzekwowania. Nauczą się Państwo prawidłowo chwalić, ale również motywująco krytykować. Jednym z ważnych elementów podczas kierowania pracownikami produkcji jest przeprowadzanie rozmów dyscyplinujących. Tutaj otrzymają Państwo stosowne wsparcie w przygotowywaniu się do takich rozmów i ich przeprowadzaniu. Szkolenie Zarządzanie Zespołem Produkcyjnym to esencja najważniejszych zasad, technik i sposobów kierowania pracownikami produkcji. Otrzymują Państwo w tym zakresie gotowe techniki z dostosowanymi przykładami. Zapraszamy na to szkolenie kierowników, brygadzistów i mistrzów produkcji.

Dzięki udziałowi w szkoleniu z Zarządzania Zespołem Produkcyjnym uczestnicy:

 • Otrzymają efektywne techniki poprawiające współpracę z ludźmi na produkcji
 • Nauczą się poprawiać wydajność swoich pracowników
 • Zdiagnozują swoje cechy kierownicze i wdrożą nowe postawy
 • Otrzymają dużo propozycji związanych z zarządzaniem pracownikami
 • Rozwiną wiele technik przydatnych w zarządzaniu zespołem produkcyjnym

 

PROGRAM SZKOLENIA Zarządzanie Zespołem Produkcyjnym:

Zadanie brygadzisty / mistrza w strukturze zarządzania przedsiębiorstwa

Brygadzista / mistrz – wcześniej kolega z pracy, teraz szef

 • Przeszkody napotykane podczas zwierzchnictwa osobami, które wcześniej były kolegami w pracy
 • Zwyczajowe sytuacje trudne i utarczki w zespole
 • Określenie nowych stosunków z podwładnymi i sprecyzowanie nowych celów i zadań
 • Etapy kształtowania się zespołu przy nowym szefie

Kierowanie zespołem produkcyjnym w aspekcie ustalania zadań z pracownikami

 • Sposoby informowania o zadaniach i wydawanie poleceń
 • Jakie działania szef może podejmować w czasie trwania zadania
 • Sposoby na podsumowanie i ocenę wykonanej pracy

Techniki rozmowy z grupą podwładnych

 • Metody efektywnej komunikacji z podległymi pracownikami
 • Sposób na przedstawienie pracownikom swoich wymagań i oczekiwań
 • Pracujemy nad wspólnym zaufaniem
 • Radzenie sobie z trudnymi momentami w zarządzaniu zespołem produkcyjnym
 • Przekazywanie oceny zwrotnej o jakości wykonanej pracy, jako narzędzie do motywowaniu pracownika
 • Formułowanie pochwał i przekazywanie konstruktywnej krytyki

Utrwalanie kompetencji w kierowaniu pracownikami produkcji

 • Diagnoza swojego typu kierowania ludźmi
 • Podstawowe zadania lidera podczas współpracy z pracownikami produkcji
 • Wpływ obecnego postępowania na osiągane wyniki przez pracowników
 • Dopasowanie się szefa w zależności od dojrzałości podwładnych
 • Zmiany stylu kierowania wynikające z trudności zadania lub presji czasu

Trudne rozmowy z podwładnymi – rozmowa dyscyplinarna

 • Przeprowadzenie rozmowy z osobą, która nie wywiązuje się z powierzonych zadań
 • Przekazywanie zespołowi negatywnych informacji
 • Sposoby wpływu na motywację podwładnego, zwiększające jego motywację do działania
 • Wdrażanie trudnych decyzji
 • Budowanie odpowiedzialności u biernych i narzekających pracowników

Zlecanie prac i obowiązków

 • Prosić o wykonanie czy wydawać polecenia?
 • Praktyczne szablony wypowiedzi przekazujące zadania
 • Przekazywanie dobrych i krytycznych ocen do wykonanych zadań
 • Rozmowa oceniająca i rozliczenie z wykonanych prac

Wszystkie nasze szkolenia zamknięte są dopasowane do specyfiki naszego Klienta. W celu uzyskania pełnych informacji prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. 533 533 688

[email protected]