Techniki twórczego rozwiązywania problemów w dziale produkcji

Szkolenie dla Pracowników Firm Produkcyjnych

PROGRAM SZKOLENIA

Jak budować odpowiedzialność kadry kierowniczej oraz pracowników firmy za rozwiązywanie problemów i wdrażanie usprawnień?

Definiowanie problemów – metody heurystyczne

 • Instrumenty stosowane przy rozwiązywaniu problemów
 • Efekt synergii
 • Techniki pracy zespołowej sprzyjające skutecznemu poszukiwaniu rozwiązań
 • Burza mózgów
 • Technika grup nominalnych
 • „Akwarium”
 • Technika 5WHY (5 x dlaczego)

Praca w cyklu Deminga PDCA

 • PDCA jako proces skutecznego rozwiązywania problemów
 • Wpływ doświadczenia na stosowane metody – cykl SDCA
 • Istota standaryzacji
 • Dobre nawyki w organizacji

KAIZEN jako „filozofia” zarządzania przedsiębiorstwem

 • Optymalizacja przebiegu procesów
 • Technika 5S
 • Efektywnościowe nawyki pracy
 • Sposoby likwidowania przyczyny powstawania problemów

Techniki TPM  jako proces unikania problemów

 • Jak rozwiązać problem w obszarze produkcji zanim powstanie?
 • Warsztaty TPM
 • Total Productivity Maintenance jako podstawowy sposób na kompleksowe rozwiązanie problemów
 • Jak poradzić sobie z  przestojami i awariami?
 • Inne problemy w dziale materiałów
 • Sposoby radzenia sobie z brakowością produkcji oraz obniżanie wybraków
 • Techniki statystyczne – podstawy zastosowania SKJ

Wykres „rybie ości” Ishikawy

 • Opis i definiowanie problemu
 • Przyczyn powstawania problemów
 • Poszukiwanie rozwiązań w sposób systematyczny
 • Najważniejsze obszary w dziale zarządzania materiałami

Umiejętność zmiany paradygmatów myślenia jako twórcze podejścia do rozwiązywania problemów

 

Wszystkie nasze szkolenia zamknięte są dopasowane do specyfiki naszego Klienta. Jeżeli chcą Państwo uzyskać pełne informacje na temat szkolenia prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. 533 533 688

[email protected]