Gra – FABRYKA LEAN

Szkolenie realizowane jest  w formie warsztatów w oparciu o praktyczną GRĘ symulującą zakład produkcyjny (począwszy od złożenia zamówienia, po wysyłkę towaru z magazynu) na drodze transformacji LEAN.

Uczestnicy poznają narzędzia LEAN Manufacturing, a następnie wdrożą je „w praktyce”.

Uniwersalny charakter gry pozwala na znalezienie analogii do własnych procesów.

W czasie gry uczestnicy poznają:

 • zasady wdrożenia LEAN
 • wybrane narzędzia LEAN

porównanie przepływu pchanego i przepływu jednej sztuki

redukcja Lead Time (redukcja czasu wytworzenia wyrobu)

podstawy 5S

podstawy standaryzacji

poka-yoke (koncepcja zapobiegania błędom ludzkim)

SMED (skracanie czasu przezbrojeń)

 • kolejność wdrażania narzędzi LEAN
 • role pracowników wszystkich szczebli na kolejnych etapach wdrożenia oraz metody wzbudzania ich  zaangażowania
 • proces i narzędzia analizy danych potrzebnych na poszczególnych etapach wdrożenia
 • proces przejścia z TU i TERAZ do ŚWIETLANEJ PRZYSZŁOŚCI
 • przykłady błędów, których należy unikać

Runda 1 – PRZEPŁYW, CZYLI JAK POKAZAĆ PRACOWNIKOM, CO BĘDZIEMY WDRAŻAĆ?

 • Porównanie systemu pchanego z ciągnionym
 • Wskazanie korzyści dla pracowników, procesu i organizacji
 • Marnotrawstwo

Runda 2 – MAPOWANIE STRUMIENIA WARTOŚCI

 • Po co, dlaczego i dla kogo mapujemy strumień wartości?
 • Jakie korzyści z tego wynikają?
 • Jakie są inne możliwe podejścia do tematu?

Runda 3 – BURZA MÓZGÓW I PODSTAWY KAIZEN

 • Jak przeprowadzić sesję burzy mózgów?
 • Jak inni podchodzą do np. pomysłów pracowniczych?
 • Jakimi zasadami rządzi się KAIZEN?

Runda 4 – SMED – CASE STUDY

 • Jak odzyskać czas tracony na przezbrojenia?
 • Jak przeprowadzić taki proces poprawnie od strony formalnej i praktycznej?
 • Dlaczego warto inwestować w redukcję czasu przezbrojeń?

Runda 5 – POZIOMOWANIE PRODUKCJI

 • Jak poziomować produkcję?
 • Jak wygląda praktyczne zastosowanie narzędzi do poziomowania produkcji (heijunka, kanban, inne formy planowania i poziomowania)

 

Wszystkie nasze szkolenia zamknięte są dopasowane do specyfiki naszego Klienta. Jeżeli chcą Państwo uzyskać pełne informacje na temat szkolenia prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. 533 533 688

[email protected]