Zarządzanie produkcją

Zarządzanie Produkcją – Szkolenie dla pracowników produkcji

Zarządzanie produkcją, szkolenie rozwijające kompetencje personelu produkcyjnego. Firmy produkcyjne oraz działy produkcyjne mają szczególne zadanie. Poprzez optymalizację produkcji nadążać za współczesnym postępem, wdrażać nowe produkty i technologie, minimalizować koszty i nieustannie się rozwijać. Stąd tak ważne jest prawidłowe zarządzanie produkcją. Szkolenie z rozwijania kompetencji pracowników produkcji może mieć kluczowe znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego.

Ten dział to również Szkolenia dla kierowników produkcji, które obejmują rozwój szerokiej gamy kompetencji. Kierownicy produkcji podniosą swoje umiejętności z zarządzania zespołem produkcyjnym, jak i przejdą cały proces związany z optymalizacją procesów produkcyjnych. W szkoleniach kierowników produkcji biorą również udział wszyscy odpowiedzialni za poszczególne etapy lub procesy produkcyjne. Dlatego szkolenia dla pracowników produkcji to kompleksowy pakiet warsztatów, które podniosą umiejętności Państwa zespołu.

Szkolenia pracowników produkcyjnych – dla kierowników produkcji i podwładnych

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na Zarządzanie Produkcją. Szkolenie dla kierowników, liderów i mistrzów produkcji oraz ich podwładnych. Szkolenia dla produkcji dotyczą osób bezpośrednio realizujących procesy produkcyjne. Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniach dla pracowników produkcyjnych, gdyż wspierane są dużym, praktycznym doświadczeniem trenerów. Trenerzy posiadają praktykę we wdrażaniu wszelkich procedur w zakładach produkcyjnych, procesów i technologii. Jest to niezbędny warunek, aby efektywnie prowadzić szkolenia pracowników produkcyjnych. Spośród szkoleń z zarządzania produkcją mogą Państwo rozwijać wiele kompetencji. Zapraszamy do kształcenia w kierunku kierowania ludźmi na produkcji, z organizacji bezpiecznego i dobrze zorganizowanego stanowiska pracy 5S. Do Państwa dyspozycji pozostaje pełny zakres warsztatów Lean Manufacturing, technik przezbrajania SMED, technik utrzymania ruchu TPM itd.

Przyjdź do nas na Zarządzanie produkcją, szkolenie podnoszące wydajność zespołu!

Szkolenia pracowników produkcyjnych – OBSZARY SPECJALIZACJI

 • Keizen, Lean Manufacturing
 • Optymalizacja procesów w dziale produkcji
 • Planowanie produkcji
 • Zarządzanie produkcją
 • Ocena efektywności procesów produkcyjnych
 • Opracowanie programu doskonalenia procesów produkcji
 • Wdrażanie usprawnień
 • Redukcja kosztów i czasu produkcji
 • Zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów

PROJEKTY IN COMPANY

Organizujemy szkolenia dla pracowników produkcji, audyty i konsultacje wewnątrz Państwa przedsiębiorstwa. Przedstawione zagadnienia i programy szkoleniowe to pewne wytyczne, które mogą zostać przez Państwa zmodyfikowane. Zachęcamy Państwa do wskazania obszarów w zarządzaniu produkcją, które chcą Państwo szczególnie wzmacniać.

Szkolenia dla pracowników produkcyjnych Trenerzy i Konsultanci najczęściej realizują z uczestnikami na liniach produkcyjnych w Państwa Firmie. Daje to możliwość ćwiczenia na rzeczywistych danych i parametrach z Państwa środowiska produkcyjnego.

Dzięki temu:

 • Cały warsztat odnosi się do konkretnych problemów Państwa Firmy
 • Szkolenie nie ma charakteru teoretycznego – uczestnicy szkoleń podejmują wysiłek rzeczywistego przeprowadzenia i wdrożenia nowych metod do swojej pracy
 • Państwa pracownicy już na szkoleniu wprowadzają wiele cennych usprawnień

Zarządzanie Produkcją – szkolenie z kompetencji „MIĘKKICH”

Szkolenia dla pracowników produkcyjnych to nie tylko twarde warsztaty technologiczne i procesowe. Doskonalimy również kadrę kierowniczą w zakresie kierowania pracownikami produkcji, motywowania zespołu oraz rozwijania kompetencji osobistych zwiększających skuteczność w pracy.

Nauczymy Państwa pracowników produkcji pracy zespołowej, aby mogli ze sobą efektywnie współpracować i budować wyjątkowy zespół. Realizujemy również wdrażanie MISJI, WARTOŚCI i ZASAD panujących w Państwa przedsiębiorstwie. Zależy nam, aby wszyscy pracownicy produkcji mieli świadomość kierunku, w jakim podąża Państwa Firma.

Prowadzimy wiele szkoleń ukierunkowanych na rozwiązanie konkretnych problemów przedsiębiorstwa, np.

 • jak zwiększyć innowacyjność zespołu?
 • jak zwiększyć identyfikację pracowników z Państwa Firmą?
 • jak budować samodzielność podwładnych?
 • jak praktycznie realizować ważne wartości (np. pracę zespołową)?

 

Wszystkie nasze szkolenia zamknięte są dopasowane do specyfiki naszego Klienta. W celu uzyskania pełnych informacji prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. 533 533 688

[email protected]