Zarządzanie produkcją

Zarządzanie Produkcją – Szkolenia dla pracowników produkcji

Firmy produkcyjne oraz działy produkcyjne mają szczególne zadanie. Poprzez optymalizację produkcji nadążać za współczesnym postępem, wdrażać nowe produkty i technologie, minimalizować koszty i nieustannie się rozwijać. Stąd tak ważne jest prawidłowe zarządzanie produkcją, które ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Szkolenia pracowników produkcyjnych obejmują rozwój szerokiej gamy kompetencji. Kierownicy produkcji podniosą swoje kompetencje z zarządzania zespołem produkcyjnym, jak i przejdą cały proces związany z optymalizacją procesów produkcyjnych. W szkoleniach pracowników produkcyjnych biorą również udział podlegli pracownicy odpowiedzialni za poszczególne etapy lub procesy produkcyjne.

Szkolenia z zarządzania produkcją – dla kierowników produkcji i podwładnych

Na cykl szkoleń Zarządzanie Produkcją zapraszamy kierowników, liderów i mistrzów produkcji oraz ich podwładnych, czyli osoby bezpośrednio realizujące procesy w Państwa Firmie. Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniach dla pracowników produkcji, gdyż wspierane są dużym, praktycznym doświadczeniem w zakładach produkcyjnych oraz wdrażaniem procesów i technologii. Spośród szkoleń z zarządzania produkcją mogą Państwo wybrać rozwijanie wielu kompetencji. Mogą Państwo kształcić się z zarządzania zespołem produkcyjnym, z organizacji bezpiecznego i dobrze zorganizowanego stanowiska pracy 5S, z pełnego zakresu warsztatów Lean Manufacturing, technik przezbrajania SMED, technik utrzymania ruchu TPM itd.

OBSZARY SPECJALIZACJI w Zarządzaniu Produkcją

 • Keizen, Lean Manufacturing
 • Optymalizacja procesów w dziale produkcji
 • Planowanie produkcji
 • Zarządzanie produkcją
 • Ocena efektywności procesów produkcyjnych
 • Opracowanie programu doskonalenia procesów produkcji
 • Wdrażanie usprawnień
 • Redukcja kosztów i czasu produkcji
 • Zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów

PROJEKTY IN COMPANY

Organizujemy szkolenia dla pracowników produkcji, audyty i konsultacje wewnątrz Państwa przedsiębiorstwa. Przedstawione zagadnienia i programy szkoleniowe to pewne wytyczne, które mogą zostać przez Państwa zmodyfikowane, ze wskazaniem na obszary w zarządzaniu produkcją, które chcą Państwo szczególnie wzmacniać.

Szkolenia dla pracowników produkcyjnych Trenerzy i Konsultanci najczęściej realizują z uczestnikami na liniach produkcyjnych w Państwa Firmie. Daje to możliwość ćwiczenia na rzeczywistych danych i parametrach z Państwa środowiska produkcyjnego.

Dzięki temu:

 • Cały warsztat odnosi się do konkretnych problemów Państwa Firmy
 • Szkolenie nie ma charakteru teoretycznego – uczestnicy szkoleń podejmują wysiłek rzeczywistego przeprowadzenia i wdrożenia nowych metod do swojej pracy
 • Państwa pracownicy już na szkoleniu wprowadzają wiele cennych usprawnień

Rozwijanie KOMPETENCJI „MIĘKKICH”

Szkolenia dla pracowników produkcji to nie tylko twarde warsztaty technologiczne i procesowe. Doskonalimy również kadrę kierowniczą w zakresie kierowania pracownikami produkcji, motywowania zespołu oraz rozwijania kompetencji osobistych zwiększających skuteczność w pracy.

Nauczymy Państwa pracowników produkcji pracy zespołowej, aby mogli ze sobą efektywnie współpracować i budować wyjątkowy zespół. Realizujemy również wdrażanie MISJI, WARTOŚCI i ZASAD panujących w Państwa przedsiębiorstwie, aby wszyscy pracownicy produkcji mieli świadomość kierunku, w jakim podąża Państwa Firma.

Prowadzimy wiele szkoleń ukierunkowanych na rozwiązanie konkretnych problemów przedsiębiorstwa, np.

 • jak zwiększyć innowacyjność zespołu?
 • jak zwiększyć identyfikację pracowników z Państwa Firmą?
 • jak budować samodzielność podwładnych?
 • jak praktycznie realizować ważne wartości (np. pracę zespołową)?

 

Wszystkie nasze szkolenia zamknięte są dopasowane do specyfiki naszego Klienta. Jeżeli chcą Państwo uzyskać pełne informacje na temat szkolenia prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. 533 533 688

[email protected]