Trening komunikacji interpersonalnej

Trening Komunikacji Interpersonalnej – w komunikacji wszystko musi grać

Trening Komunikacji Interpersonalnej to szkolenie, które uczy i pokazuje wpływ poprawnego komunikowania się na otoczenie i ważne procesy nas otaczające. Podczas treningu komunikacji interpersonalnej przekonają się Państwo o korzyściach, jakie daje wzorcowe komunikowanie się. Poprawna komunikacja interpersonalna to doskonałe narzędzie do osiągania wyznaczonego celu. Zarówno do nawiązywania kontaktów, współpracy, załatwiania spraw ważnych.

Na ogól większość ludzi posługuje się wzorcami nabytymi w swoim środowisku domowym, pracy lub regionalnym. Nie zważając zazwyczaj na jej formę i skuteczność. Stąd wielokrotnie dochodzi do popełniania nieświadomych błędów, które powodują szereg nieporozumień. Nie znając zasad prawidłowej komunikacji interpersonalnej nie jesteśmy w stanie dojść wielu przyczyn jej nieskuteczności. Ważna jest tutaj świadomość. Rozmawiaj z pełna odpowiedzialnością swoich słów.

Trening Komunikacji Interpersonalnej – warto znać wzorce

Trening Komunikacji Interpersonalnej odkrywa wszystkie tajemnice prawidłowego komunikowania się w kontaktach z drugim człowiekiem. W szczególności przydatne są te zasady w organizacji, jaką jest przedsiębiorstwo. Istnieje tu bowiem potrzeba nawiązywania relacji i współpracy z członkami zespołu, innych działów, w relacji podwładny – zwierzchnik. Dlatego ważne jest, aby poznali Państwo najważniejsze formy komunikowania się, style oraz metody. W trakcie warsztatów nauczą się Państwo stosować komunikaty w różnych sytuacjach. Zarówno w trudnych, jak i pozytywnych. Z treningu komunikacji interpersonalnej wyniosą Państwo wszystko, co najlepsze w komunikowaniu się. Zapraszamy na warsztaty!

Dzięki szkoleniu Trening Komunikacji Interpersonalnej:

 • dowiecie się, Państwo, jak mocno komunikacja wpływa osiąganie wyników
 • zwiększycie swoje kompetencje osobiste w zakresie komunikacji
 • poznacie Państwo skuteczne techniki komunikacji i rozwiązywania trudnych sytuacji
 • poprawi się Państwa poczucie pewności siebie i satysfakcji w kontaktach z innymi
 • poradzicie sobie z najtrudniejszym Państwo nawet typem pracownika, szefa czy klienta
 • Państwa relacje z innymi ludźmi ulegną wzbogaceniu

 

PROGRAM SZKOLENIA Trening Komunikacji Interpersonalnej:

Wpływ komunikacji na efektywność osobistą i zawodową

 • Korzyści wynikające z wysokich kompetencji pracownika w komunikowaniu się z innymi
 • Komunikacja jako narzędzie – przepływ informacji, wywieranie wpływu, współpraca

Model komunikacji

 • Porozumiewanie się – złożoność procesu i jego czynniki
 • Najczęstsze błędy zakłócające prawidłową komunikację

Kształtowanie zdolności komunikacyjnych

 • Popularne style prowadzenia rozmowy. Diagnoza własna
 • Trudna sztuka… słuchania
 • Informacje zwrotne – ich rola w profesjonalnej komunikacji interpersonalnej

Zanim się odniesiesz do wypowiedzi rozmówcy… Jak zmusić rozmówcę do brania odpowiedzialności za swoje słowa?

 • Metamodel
 • Odkrywanie głębi języka – po co ktoś mówi coś?

Rozpoznawanie czynników tworzących bariery komunikacyjne

 • Kim jestem jako rozmówca? Jak mnie widzą inni?
 • Ćwiczenia budujące empatię – przyjmowanie perspektywy innych ludzi

„By język giętki wyraził wszystko, co pomyśli głowa”. Ćwiczenia w doskonaleniu precyzji wypowiedzi. Ćwiczenia

 • Nauka precyzji oraz jasności wypowiedzi
 • Techniki rozwijające elokwencję
 • Komunikacja w sytuacjach trudnych i niejasnych

Komunikacja niewerbalna i jej znaczenie w porozumiewaniu się

 • Czy mowa ciała może nam służyć jako ważna informacja?
 • Praca z ciałem – świadome wykorzystanie mowy ciała do budowania kontaktu z drugą osobą
 • Komunikacja niewerbalna jako sposób na przerywanie kontaktu

Relacja zwierzchnik – podwładny

 • Sprawdzanie zrozumienia polecenia, określenie warunków realizacji oraz sposobu kontroli zadań
 • Przekazywanie negatywnych opinii o wykonanych zadaniach
 • Wyrażanie pochwał i krytyki. Przykłady motywujących komunikatów

Jak podwładny powinien rozmawiać ze zwierzchnikiem?

 • Sposoby na konstruktywny dialog
 • Proste wzorce służące do przekazywania trudnych informacji
 • Twój model na rozmowę z szefem – problem + rozwiązanie

Relacje ze współpracownikami

 • Wyrażenie uznania i sympatii
 • Sposoby i techniki rozwiązywania nieporozumień

 

Wszystkie nasze szkolenia zamknięte są dopasowane do specyfiki naszego Klienta. W celu uzyskania pełnych informacji prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. 533 533 688

[email protected]