Komunikacja w organizacji zorientowanej na klienta

PROGRAM SZKOLENIA

Pracownik zorientowany na sukces firmy

Jak komunikacja pracowników wpływa na budowanie sukcesu firmy?

Komunikacja w firmie a postrzeganie organizacji na zewnątrz

Plan rozwoju, czyli „jeśli nie wiesz, dokąd idziesz, zajdziesz się gdzie indziej…” 

 • Nasze mocne i słabe strony w zakresie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
 • Rola każdego pracownika w firmie
 • Budowanie poczucia odpowiedzialności za wyniki własne, zespołu i firmy

Pracownik zorientowany na klienta

Komunikacja pracownika – jej wpływ na wyniki, relacje z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz kształtowanie wizerunku firmy

 • Komunikacja formalna (mail, telefon, spotkanie)
 • Komunikacja w zespole i współpracownikami
 • Komunikacja nieformalna w pracy

Doskonalenie komunikacji pracowników

 • Dobre wzorce komunikacji z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi
 • Dlaczego powinniśmy komunikować się asertywnie?
 • Czy możliwa jest asertywność w kontaktach z klientami zewnętrznymi?

Techniki budowania partnerstwa w relacjach z klientami zewnętrznymi oraz w zespole

 • Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych
 • Rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania
 • Rola informacji zwrotnych w komunikacji
 • Mowa ciała jako informacja

Sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami

 • Sposoby reagowania na krytykę
 • Jak powiedzieć "NIE"?
 • Reakcje na obiekcje i wątpliwości klienta
 • Klient nastawiony negatywnie do firmy
 • Przekazywanie klientowi negatywnych wiadomości

 

Wszystkie nasze szkolenia zamknięte są dopasowane do specyfiki naszego Klienta. Jeżeli chcą Państwo uzyskać pełne informacje na temat szkolenia prosimy o skorzystanie z ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub prosimy o kontakt z Doradcą:

tel. kom. 533 533 688

[email protected]